Update 6 – Plesmanlaan 100, enz.

Auteurs: de Wijkwerkgroep via Amir Saab, secretaris BBB

Stand van zaken

Op Facebook verscheen recent de vraag naar de stand van zaken bij het Aramcogebouw, officieel bekend als Plesmanlaan 100. De Nieuwsbrieven van de webredactie vermelden wel elke keer hoe het ermee staat, maar het klopt dat het alweer enige tijd geleden is dat er echt iets was te melden, zie *Klik*. Sinds maart 2022 is de Wijkwerkgroep vooral bezig geweest met de plannen voor de Verbeekstraat en de voormalige Paardenwei, thans bekend als Westerpoort. Meest recente actie was de aanwezigheid bij de voorlichtingsavond over de vluchtelingenopvang op 25 mei, zie *Klik*. Daarbij moet worden aangetekend dat ook de gemeente daarna tijdens de zomer min of meer stationair heeft gedraaid.

Wob, nu Woo

De periode t/m maart stond vooral in het teken van het ordenen en analyseren van de bij de gemeente opgevraagde Wob-documenten, waarvan we hoopten dat ze een licht konden werpen op de wijze waarop de gemeente had onderhandeld met de projectontwikkelaar. Hoe was het te verklaren dat er zoveel uitzonderingen en ontheffingen werden verleend met betrekking tot de grootte van de woningen en de hoeveelheid parkeerplaatsen in het plan? Zie ook *Klik*. Veel informatie moest de Wijkwerkgroep trouwens zelf halen uit de documenten bij de vergunningsaanvraag. Het sterke vermoeden bestaat dat lang niet alle relevante informatie is verstrekt, zodat de Wijkwerkgroep bezwaar heeft aangetekend en meer documenten heeft verlangd. Binnenkort is verder overleg met de gemeente over de Wob (per 1 mei 2022: Wet open overheid/Woo).

Omgevingsvergunning Urban Interest

De Wijkwerkgroep heeft zijn ongerustheid gedeeld met de gemeente in een uitgebreide Zienswijze op de vergunningaanvraag d.d. 1 oktober 2021. De gemeente antwoordde beleefd met de mededeling dat we konden reageren na het verlenen van de omgevingsvergunning. Toentertijd werd verwacht dat dat zou gebeuren in september 2022, maar tot op heden is daarover weinig vernomen. Zo vreemd is dat niet, want het zijn onzekere tijden geworden door met name de stijgende bouw- en energieprijzen, de rentestijgingen en het niet langer doorstijgen van de woningprijzen. De projectontwikkelaar zit ongetwijfeld nog eens zijn projecten door te rekenen om te kijken of hij wel uitkomt.

Wij wachten op bericht hierover van de gemeente.

Doet u mee?

Zie oproep onder *Klik*. Meld u aan voor de Wijkwerkgroep bij onze secretaris via secretaris@bbbockhorst.nl !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *