In memoriam Jan Verbooy

Auteur: Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Niet lang nadat Jan Verbooy in 1991 samen met zijn eega Loes in de Bockhorst was komen wonen, werd Jan gevraagd de functie op zich te nemen van penningmeester van de BBB, de Bewonersbelangenvereniging Bockhorst. Als financieel expert was die functie hem op het lijf geschreven. Jan is meer dan 30 jaar penningmeester geweest.

Na een periode van bloei heeft het toenmalige bestuur in 2012 besloten om de activiteiten sterk terug te brengen en de vereniging een min of meer slapend bestaan te laten leiden. De vereniging werd niet opgeheven. Jan en Loes bewaakten de belangen van de vereniging. De website en de nieuwsbrief 1x per kwartaal bleven bestaan.

Rond 2018 bleken er diverse ingrijpende veranderingen in en om de wijk te gaan ontstaan. De aanleg van het Bio-sciencepark, de Rijnlandroute, de torenhoge bouwplannen in de directe omgeving, toenemend verkeer en de energietransitie hebben gevolgen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn in de wijk.

Om de belangen van de wijkbewoners te behartigen kan een wijkvereniging daarbij van bijzonder nut zijn

In die tijd heb ik met Jan en Loes gesproken over de wenselijkheid om de BBB weer te activeren. Beiden waren direct met veel enthousiasme bereid om samen met Amir Saab en ondergetekende de schouders onder de wijkvereniging te zetten. Met goedkeuring van de algemene ledenvergadering werd het nieuwe bestuur gevormd, met Jan als financiële man.

Dank

De BBB is Jan veel dank verschuldigd doordat hij gedurende ruim 30 jaar een steunpilaar is geweest voor de wijkvereniging en de wijk. Als onze penningmeester was hij een trouwe, betrouwbare en standvastige steunpilaar. Hij deed ook de laatste jaren, ondanks zijn gezondheidsproblemen, nog altijd enthousiast mee aan de verenigings- en wijkactiviteiten.

Tot ons groot verdriet is hij, toch nog onverwacht, op 18 april 2023 thuis overleden. Hij was 71 jaar.

In onze harten leeft Jan voort als een trouw en toegewijd bestuurder, als een maatje voor Loes, als een goede buur, als een vriend.

Dank je, voor alles wat je voor ons betekend hebt.

Rust in vrede.

2 antwoorden op “In memoriam Jan Verbooy”

  1. Mooi verwoord , maar Jan heeft deze mooie woorden ook verdiend. Hij was gewoon een fijne buur, maar vooral een fijne vent. Hij heeft een mooie nagedachtenis verdiend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *