Omgevingswet per 1 januari 2024

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet vervangt 26 bestaande wetten die gaan over de fysieke leefomgeving, namelijk alles wat we buiten zien, horen of ruiken.

Omgevingswet in het kort

De Omgevingswet geldt in heel Nederland. Doel van de nieuwe wet is meer samenhang in beleid, regels en projecten die gaan over de fysieke leefomgeving. Dat kan zijn de bouw, het milieu, water of wegen, bodem of natuur, geluid of monumenten.

Om deze samenhang te bereiken werkt iedere gemeente met één toekomstplan voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingsvisie. En één plan waar alle kaders en regels in staan: het Omgevingsplan. Bekijk het uitlegfilmpje op www.leiden.nl/omgevingswet.

Leiden en de Omgevingswet

Hoe staat het in Leiden met de Omgevingswet, nu een halfjaar na invoering?
De gemeente Leiden heeft hierover een korte uitleg gegeven *Klik

Omgevingswet en Participatie

Maar hoe zit het in de Omgevingswet met de participatie?
Prof. mr. dr. M.N. Boeve gaf recentelijk in haar presentatie hiervoor  enkele aanknopingspunten. *Klik

Presentatieavond Leidse Ring Noord

Auteur: Sietse de Boer

Op woensdagavond 7 oktober was er een presentatie van de Leidse Ring Noord hoe het kruispunt  Plesmanlaan/Vondellaan/Darwinweg er nu gaat uitzien. Vanwege de Corona maatregels was er gekozen voor een videopresentatie via Teams. Na afloop konden er vragen worden gesteld aan Sylvia van Oevelen – omgevingsmanager Plesmanlaan, gemeente Leiden; Joost Klimbie – verkeerskundige, gemeente Leiden; Jeroen Mensink – architect, JAM* architecten; Reinier van Trigt – omgevingsmanager Plesmanlaan, Antea Group.

Vanuit de wijk waren Anne Sytske Keijser en ik aanwezig. Na een voorstelronde door de presentatoren werd er ingegaan op het project. Omdat er voor een andere opzet is gekozen hoe men het kruispunt wil gaan maken. In eerste instantie was ervoor gekozen dat de Plesmanlaan verdiept zou gaan komen te liggen met daarboven een bovenliggende kruising. Waarbij het fietsverkeer dan ook bovenlangs zou gaan. Lees verder “Presentatieavond Leidse Ring Noord”

Inspraakdocument BBB op ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen, Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors’, ingediend op 26 juni 2020

Gezicht op de Morspoort te Leiden, Andries van Buysen (Sr.) (toegeschreven aan), 1734

Toelichting namens het Bestuur van de BBB door Amir Saab, secretaris BBB
Dit is de tekst van het inspraakdocument dat het bestuur van de BBB op 26 juni 2020 heeft ingediend bij de gemeente Leiden in het kader van de inspraakprocedure voor het gemeentelijk beleidsstuk ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen, Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors’ van 12 mei 2020.
De tekst van dit inspraakdocument is tot stand gekomen in samenwerking met betrokken wijkbewoners. Aan deze ghostwriters, ieder met eigen inzichten, argumenten en deskundigheid, onze dank!

Het inspraakdocument van 26 juni 2020 van het Bestuur BBB:
(Digitaal ingediend op de inspraaksite van Gemeente Leiden)


Lees verder “Inspraakdocument BBB op ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen, Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors’, ingediend op 26 juni 2020”

Vondelkwartier woontorens

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Een bezorgde wijkbewoonster attendeerde ons op het voornemen van de Gemeente tot de bouw van twee woontorens in het Vondelkwartier.  Eén van 50 meter (Hoogte LUMC) en één van 70 meter (Hoogte AH XL Bevrijdingsplein). Wat gaat dit betekenen voor de drukte op onze enige twee uitvalswegen? Hoe ziet u de toekomst van onze wijk?

U kunt tot slechts 7 juni een enquête invullen over de “Gebiedsvisie Vondelkwartier” en/of aangeven wat u de fijnste en minst fijne plek in de wijk vindt. Dus reageer graag snel! U kunt uw reactie  hier op *Klik*  invullen! Ook kunt u nog gebruikmaken van het telefonisch spreekuur op:
• dinsdag 2 juni 2020 tussen 16.00 en 17.00 uur;
• donderdag 4 juni 2020 tussen 14.00 en 15.00 uur.
Het telefoonnummer is 14071.