Lustrumfeest Quintus 2024

Auteur: Albert Simonis, wijkbewoner en lid Wijkwerkgroep

De voorbereidingen van het lustrumfeest van Quintus in de 3 Octoberhal en op het veld bij Docos zijn inmiddels in volle gang. Op 29 april heeft de Wijkwerkgroep een verslag op de website gezet van de ontwikkelingen tot dat moment. Inmiddels zijn we een info-avond (8 mei) en een overleg met de gemeente en Quintus verder.

Je zou kunnen denken dat we na het Quintus-lustrum 2019 en Augustinus vorig jaar op onze routine zouden kunnen vertrouwen. Maar alles verandert: de personen bij de gemeente die over de Evenementen gaan, de wetgeving incl. normering voor geluid en natuurlijk de bemensing van de lustrumcommissie. Al wordt die laatste ondersteund door de organisatoren van 2019, waardoor ze zeer professioneel overkomen. Met enige regelmaat sturen ze bewonersbrieven naar degene die zich daarvoor hebben opgegeven.

Wij hebben onze zorgen opgesomd in een Zienswijze (Klik) die op 14 mei aan de gemeente is verzonden en tevens meteen naar Quintus is gestuurd. Dit document vormt het uitgangspunt voor alle overleg namens de BBB, waarbij we het hoofdzakelijk hebben over mogelijke geluidsoverlast van het veld en door vertrekkende bezoekers in de nacht. Terloops wordt in de Zienswijze ook gerefereerd aan het gebruik van de 3 Octoberhal als opvanglocatie voor asielzoekers.

Openingstijden binnenlocatie (= 3 Octoberhal):

  • 7 Avonden: 13, 14, 15, 16, 20, 23 en 24 juli
    van 20:00 tot uiterlijk 04:00 uur

Openingstijden buitenlocatie (= veld 1 van Docos)

  • 13, 14, 16, 20, 23 juli – 13:00 tot en met 20:00 uur
  • 23 juli – zonder versterkt geluid
  • 19 en 21 juli – 13:00 tot en met 23:00 uur

De verstrekking van documenten door Evenementen verloopt nogal stroef door (naar onze mening misplaatste) zorgen over de privacy-wetgeving, maar wel is duidelijk dat de gemeente heeft geleerd van het Augustinus-lustrum en dat scherpere geluidsnormen zullen worden gehanteerd.

De Wijkwerkgroep blijft dit nauwgezet volgen om een ‘drama’ als vorig jaar te voorkomen en zal de wijk op de hoogte houden. Er volgt nog een ‘nood’telefoonnummer voor klachten over overlast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *