Contact

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging? De kosten zijn slechts 10,00 euro per huishouden per jaar. Tevens ontvangt u in per e-mail in ieder geval 4 x per jaar onze online gratis Nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gehouden van allerlei wetenswaardigheden die onze wijk betreffen. Vrijblijvende info via secretaris@bbbockhorst.nl (Amir Saab)

Inschrijfformulier-01-24

Reacties op onze artikelen op de site zijn welkom, onder vermelding van uw naam en e-mailadres. Het e-mailadres wordt niet op de site gepubliceerd. Anonieme bijdragen of bijdragen onder aliassen en reacties met onheuse opmerkingen worden niet geplaatst op de site. Het laatste is aan het bestuur ter beoordeling.

Bestuur

Het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst bestaat uit:

Penningmeester a.i.: Sebastiaan Veijgen – penningmeester@bbbockhorst.nl

Klik hier om bij de “kinderactiviteiten – appgroep” te komen.

Site-redactie: gezocht

Statuten en Huishoudelijk reglement

Redactieleidraad publicaties BBB-site

 1. Bewoners van en betrokkenen bij de wijk Bockhorst kunnen via de redactie artikelen over de wijk of directe omgeving op de site laten plaatsen.
 2. De redactie van de site is daarnaast spreekbuis/doorgeefluik van het bestuur van de BBB. Als zodanig zet zij op de site dat wat het bestuur van de BBB van belang voor de wijk vindt. Eigen artikelen vanuit het bestuur, maar ook reacties van het bestuur op berichten van officiële instanties die volgens het bestuur het belang van de wijk raken.
 3. In het geval dat te plaatsen artikelen de verantwoordelijkheid van het bestuur zouden kunnen raken, legt de redactie bij twijfel[1] vooraf zo’n artikel aan het bestuur voor, zodat het bestuur zo nodig hierover verantwoording kan afleggen. Een bestuurslid kan bijvoorbeeld iets weten over het te plaatsen artikel waarvan de redactie niet op de hoogte is. Bij achteraf weghalen van het artikel kan het kwaad al geschied zijn. In dit opzicht handelen redactie en bestuur als een team voor het verantwoord wel of niet plaatsen van het betreffend artikel.
 4. Onderling overleggen de redactieleden en eindredacteur Loes de Blok over plaatsing. Mocht Loes om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan vervult redactielid Amir Saab het a.i. eindredacteurschap.
 5. De redactie gaat niet voor de lezers van de site bepalen wat ze wel of niet kunnen begrijpen van de artikelen. Wij faciliteren de lezer wel bij stukken van officiële instanties door in het kort inhoud en belang weer te geven en vervolgens met een hyperlink naar de bron te verwijzen voor die lezers die dieper willen gaan.
 6. De redactie gebruikt de volgende criteria voor plaatsing:
 • Geen artikelen die op de persoon spelen. 
 • Geen artikelen die tegen de openbare orde en goede zeden zijn. Wanneer? Telkens per geval te bepalen en zo mogelijk motiveren. Denk aan tijdgeest.
 • Geen artikelen die tegen het bestuur van de BBB gericht zijn, tenzij het een aanzet is voor een eerlijke, open, niet anonieme discussie.
 1. Indien een redactielid principiële bezwaren heeft tegen het plaatsen van een artikel dat nieuwswaardig is voor de wijk kan deze:
 • Aanvullende informatie bij de schrijver van de tekst achterhalen en daar een ‘Inleiding’ aan toevoegen,

of

 • trekt hij/zij zich voor dit artikel terug als redactielid en laat hij/zij de plaatsing aan een ander over. In dit opzicht is het redactielid immers uitvoerder.
 1. Er wordt direct na plaatsing aan eindredacteur Loes de Blok een seintje gegeven om de link op Facebook te zetten.
 2. Er mogen slechts rechtenvrije of eigen foto’s/illustraties gebruikt worden.
 3. Plaats een ‘Lees Verder’ als het artikel langer is dan een regel of tien. Gebruik zo kort mogelijke titels bij de artikelen.

[1] Bij twijfel eerst intern overleg binnen de redactie of voorleggen aan het bestuur wel nodig is. Anders nodeloos omslachtig en tijdrovend, dat komt de nieuwswaarde niet ten goede. Hierbij geldt: ‘Bij twijfel niet oversteken.’