ALV verdagen

ALV van 30-10-20 verdagen

auteur Amir Saab en Loes de Blok

De bij Nieuwsbrief #47 van 26 september 2020 aangekondigde Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst 2019 zou aanstaande vrijdag 30 oktober 2020 om 20:00 van start gaan, nadat de ALV in het voorjaar niet door kon gaan.

Opnieuw zien wij ons, spijtig genoeg, door het oplopend aantal besmettingen – ook hier in de regio – en nadat wij her en der ons licht hadden opgestoken, genoodzaakt deze tot nader order te verplaatsen. U krijgt er nog bericht over, wanneer wij een nieuwe ALV 2019 kunnen organiseren.

Ples100 en nieuwsbrief

Houd dit weekend voor het agendapunt over de herontwikkeling van de Plesmanlaan 100 onze BBB-site *Klik*, in de gaten. In de week van 9 november a.s. komt daarnaast weer een Nieuwsbrief.

Wij hadden en hebben al het papierwerk reeds op orde, dus wij vinden dit ook uiterst jammer. Met excuses voor het ongemak.

Tip: Bent u al betalend lid? Zie bij Contact het inschrijvingsformulier. Wij willen graag groeien om meer armslag te krijgen. Hoort zegt het voort.

Annulering ALV

Annulering Algemene LedenVergadering (ALV) op 20 maart a.s. 

 

Zie de Nieuwsbrief BBB van vandaag voor het annuleren van de voorgenomen ALV op 20-3-20 en tot nader orde opnieuw bijeenkomen. Daarnaast ook positief nieuws over toegekende subsidies!

 

De voorlopige AGENDA van de uitgestelde ALV is als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 21 november 2018.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
3.1 Verslag voortgang voorbereidingen feestcommissie 40-jarig jubileum BBB-wijkfeest op 29 augustus 2020: Jan Verbooy, coördinator wijkfeest
3.2 Opening van zaken door de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100
4. Jaarrede van de Voorzitter
5. Jaarverslagen “Annulering ALV” verder lezen

Verslag infoavond 28-6-19

Auteur: Amir Saab

Informatieavond Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (BBB) op vrijdag 28 juni 2019 na schriftelijke uitnodiging aan alle wijkbewoners.

Aanwezig:
• bestuur: Ferry Veijgen (voorzitter), Amir Saab (secretaris en verslag) en Jan Verbooy (penningmeester)
• ca. 25 wijkbewoners

Van Ravelingenstraat

Ferry Veijgen geeft een inleiding over de recente ontwikkeling van de Van Ravelingenstraat tot een fietsstraat. De fietsstraat is op 20 mei 2019 officieel geopend door Martine Leewis, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Leiden. In het verslag van zijn speech bij de opening is hij al uitgebreid hierop ingegaan, *Klik*.

De discussie door de aanwezigen gaat over de maximumsnelheid over de fietsstraat (30 km), de ‘druppel’ in de bocht tegenover de nummers 22, 20 en 18 die een redelijk snelheidsbeperkende uitwerking heeft op de automobilisten en over wel of niet meer verkeersborden op de fietsstraat.

“Verslag infoavond 28-6-19” verder lezen