Energietransitie gemeente Leiden & Inspraak

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Concept transitievisie warmte (TVW)

Het College van B&W is bezig met het vaststellen van een concept voor de transitievisie warmte (TVW) voor Leiden. Deze visie beschrijft hoe het energiesysteem van de toekomst van Leiden er mogelijk uit kan komen te zien en op welke manier en hoe snel we de omschakeling naar duurzamere energiebronnen willen vormgeven om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De opdracht tot het opstellen van deze visie komt voort uit het landelijke Klimaat- en Energieakkoord.

Het concept van de transitievisie warmte “Transitievisie Warmte 2021-2026, oktober 2021” vindt u met *Klik*.

Daarnaast wil de gemeente voortdurend afstemmen met de actieve bewonersinitiatieven, de woningbouwverenigingen, groepen betrokken inwoners, de wijkambassadeurs duurzaamheid en partijen als Vattenfall, het hoogheemraadschap, Energiek Leiden en Liander. In dit najaar heeft de gemeente wijkgesprekken georganiseerd. De gemeente is van plan nog vaker wijkgesprekken over dit thema te houden.

Kernpunten transitievisie warmte

Met deze transitievisie wil het college van Leiden inzetten op een mix van warmtebronnen waarmee we de stad straks betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar kunnen verwarmen. Hiermee ontstaat een “robuust warmtesysteem” voor de toekomst. Bovendien krijgt het isoleren van woningen en bedrijfspanden, en de bijbehorende ondersteuning van eigenaren daarbij, een nog stevigere plek in het beleid.

Het streven om bepaalde wijken in 2035 aardgasvrij te maken, heeft de gemeente losgelaten. Daarbij heeft de gemeente een betaalbare energietransitie boven de directe reductie van CO₂-uitstoot gesteld. Ook wil de gemeente volop ruimte geven voor lokale bewonersinitiatieven.

“Energietransitie gemeente Leiden & Inspraak” verder lezen

Wijkgesprek energietransitie De Mors

Transitievisie Warmte

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op deze site is hieraan al aandacht besteed *Klik*. Toch nog even in herinnering.

Onze wijkbewoners zullen als het goed is deze week de brief van de gemeente Leiden aan de bewoners van De Mors hebben ontvangen. De gemeente nodigt ons hiermee uit voor een informatieavond op dinsdag 28 september 2021 vanaf 20:00 uur in serviceflat Schouwenhove, Schouwenhove 25.

De gemeente wil dan vertellen waar zij op dit moment staat met de energietransitie en wat de energietransitie voor ons mogelijk gaat betekenen.

Ook hoort de gemeente graag van ons welke ideeën we hebben en wat wij van de plannen vinden. Welke mogelijkheden zien wij? Zijn er knelpunten in de wijk die de gemeente moet kennen?

De uitkomsten van deze gesprekken met de wijken wil de gemeente onder meer gebruiken voor haar zgn. transitievisie warmte.

Het is al kort dag, maar misschien kunnen belangstellenden zich nog voor deze bijeenkomst aanmelden via gagoed@leiden.nl onder vermelding van “bijeenkomst De Mors”.

Voor verdere informatie ga naar “GaGoed” *Klik*.

Van het gas af? Energietransitie?

Auteur: Loes de Blok

Energietransitie?

Op 28 september om 20 u in Schouwenhove kunt u als wijkbewoners uw vragen en tips over de aankomende energietransitie aan de gemeente kwijt.

Wat is uw mening om wel of niet van het gas af te gaan?

De volledige brief van de gemeente Leiden staat hier op de site van de Morsetekens *Klik*

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken wijkbewoners, die over dit onderwerp een werkgroepje willen vormen. Neemt u contact op met: redactie@bbbockhorst.nl om u aan te melden. Ons kleine bestuur heeft een te grote werkdruk op dit moment. Wie oh wie?