Info Paardenwei asielzoekers

Auteur: Loes de Blok

Info asielzoekers Paardenwei.

Deze brief heeft vast niet ieder ontvangen. Dus hierbij op de site. Tot nu hebben we van de mensen die hier als asielzoekers te boek staan totaal geen last, zover we weten. Dus neemt de BBB dit voor kennisgeving aan.  Klik:  Bewonersbrief Paardenwei 10-06

 

Nadere info lustrum Quintus

Auteur: Seán Loney Voorzitter Lustrum Quintus.

Allereerst willen wij jullie bedanken voor jullie aanwezigheid op de buurtbijeenkomst. Wij nemen de aangehaalde punten serieus en zijn druk bezig met oplossingen in overleg met alle hulpdiensten en de gemeente. Via de onderstaande link kunt u de presentatie met alle data nogmaals op uw gemak bekijken.

Klik presentatie

Buitenbios 23 juni Pesthuis

Lees verder “Nadere info lustrum Quintus”

Wijkfeest Bockhorst 24 aug.

 

 

 

 

 

 

Auteurs feestcommissie: Renate, Jeroen, Ferry en Marlon

Op zaterdag 24 augustus van 12 – 22.30 u is er het Bockhorst zomerfeest. 🌞

We nodigen ieder uit om mee te doen met de invulling hiervan, zodat we er weer een gezellige en onvergetelijke dag van kunnen maken.

Er zijn een aantal vaste onderdelen zoals:
🌻Een kinderprogramma
🌻Smullen van de door ieder meegebrachte gerechten.
🌻De avondborrel
🌻Muziek

🌻En opbouwen en afbouwen

Lees verder “Wijkfeest Bockhorst 24 aug.”

Lustrum Quintus bij Docos

Lustrum Quintus bij Docos

Auteurs: Sietse de Boer en Albert Simonis namens de WijkWerkGroep BBB

De studentenvereniging Quintus viert haar 9e lustrum Perplex met een aantal evenementen van 13 t/m 24 juli 2024. Een informatieavond is gepland op woensdag 8 mei, inloop 19.45 en aanvang 20 u in de Sportkantine van Docos voetbal. Ieder heeft hier in de wijk een brief over ontvangen van Quintus. Het vorige lustrum was in 2019 in de 3 Octoberhal en op een veld van Docos. Vanuit de wijkvereniging hebben we toen overleg met de gemeente en Quintus gehad over de mogelijke overlast voor de wijk (geluid, verkeer) en dat is toen zonder veel problemen verlopen. Lees verder “Lustrum Quintus bij Docos”

Bijzondere ALV: word ook lid BBB

Auteurs: Redactie, bestuur en WijkWerkGroep BBB

Bijzondere ALV binnenkort: word ook betalend lid!

Er komt binnenkort een bijzondere Algemene Leden Vergadering (kortweg ALV) informatieavond o.a. over de huidige stand van zaken rond de verbouwing en uitbreiding van het voormalig kantoorgebouw naar woongebouw met 420 woningen op de locatie Plesmanlaan 100.

Altijd al in duidelijke taal willen weten hoe het daarmee staat en wat de BBB verder allemaal doet? Dit is uw kans! Slechts betalende leden kunnen bij de ledenvergadering aanwezig zijn en stemmen over de verdere koers die de BBB wil varen. Zij krijgen informatie over plaats en tijd via de mail.

Bent u nog geen lid voor slechts een tientje per jaar?

Lees verder “Bijzondere ALV: word ook lid BBB”

Bewonersavond opvanglocatie ‘Paardenwei’

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Bewonersbrief

Op 15 februari 2024 heeft wethouder Julius Terpstra (Wonen, Bouwen en Welzijn) een bewonersbrief gezonden aan onze wijkbewoners met in het kort het volgend bericht.

Vooruitlopend op de Spreidingswet heeft het College van B&W besloten de locatie ‘Paardenwei’ beschikbaar te stellen voor circa 300 extra opvangplekken voor asielzoekers.

Deze opvang in tijdelijke units voor de duur van 5 jaar zal naar verwachting vanaf begin 2025 gereed en bewoonbaar zijn.

Voor de brief zelf, zie *Klik*.

Informatieavond

De gemeente organiseert op 26 februari 2024 hierover een informatieavond. De informatieavond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) in het ECC, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG, Leiden. Voor deelname aanmelden per e-mail aan opvang@leiden.nl.

Vragen?

Stuur dan een e-mail aan opvang@leiden.nl.
Of bel met telefoonnummer 14 071 , keuze 4 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur Lees verder “Bewonersavond opvanglocatie ‘Paardenwei’”

Nieuw redactielid: Victor Kersing

Victor Kersing

Auteur: Victor Kersing, Redactie: Loes de Blok

Ik ben 69 jaar oud en ben historicus. Ik ben een groot deel van mijn werkzame leven in dienst geweest bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag. Daar deed ik historisch onderzoek en redactiewerk.
Waarom meewerken aan de bbbockhorst? Ik vind dat belangrijk voor het ‘buurtgevoel’, de samenhang die ervoor moet zorgen dat het fijn is om in deze buurt te wonen. Het is ook daarom dat ik met andere vrijwilligers in de zomermaanden op woensdag- en zondagmiddag de dierenweide Kweeklust openstel voor publiek.

De foto is genomen op onze trouwdag op 12 mei 2018. Ik ben getrouwd met Lida. Ons hondje Belle leefde toen nog. Een paar maanden later hebben we haar moeten laten inslapen.

Welkom Victor

Alweer meer dan een half jaar geleden heeft Victor zich aangemeld. En sprong gelijk in het diepe, want de overige redactie was door privéproblemen even op non actief. We zijn hem hiervoor dankbaar en hij blijkt een goed redactielid. We heten je dus welkom Victor. Hierbij word je eindelijk ook voorgesteld aan de wijk. Op een goede samenwerking en verbinding in de wijk!

Mogen we gelijk vragen om versterking WijkWerkGroep? Kortweg WWG. Vooral vragen we dit aan de jongere generatie in de wijk. We werken met te weinig handen en zijn bij uitval letterlijk onthand. De wijk helpen vertegenwoordigen is zinvol. Doet u mee?

Verslag Klankbordgroep AZC Haagse Schouwweg

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 2 november 2023 is de Klankbordgroep AZC Haagse Schouwweg weer bijeengekomen.

Voor het verslag van de bijeenkomst *Klik*.

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep is op 29 februari 2024 van 14:30-16:00 uur.

Rapport Erfgoed Leiden met jonge bouwkunst ’70-’90

Jonge bouwkunst

Erfgoed Leiden is een aantal jaren bezig geweest de architectuur van de jonge bouwkunst van 1970 – 1990 in twee rapporten samen te vatten. Twee wijkbewoners hebben zich als eerste bewoners hiervoor laten interviewen.

Onze zgn ‘bloemkoolwijk’ is ook vertegenwoordigd. En de foto op de voorkant van het eerste rapport hierboven is zelfs het Luchtmansplein van juli 1983. Herkent u eventueel uw kinderen nog? Nu 40 jaar verder inmiddels gesettelde burgers?

Rapporten zijn te downloaden

Lees verder “Rapport Erfgoed Leiden met jonge bouwkunst ’70-’90”

Doebeurs: naar werk 11 oktober 2023

 

Op woensdag 11 oktober vindt de DoeBeurs plaats. Deze wordt georganiseerd door BuZz Leiden, DZB Leiden, Incluzio en project 5Team van gemeente Leiden en Sol. Op de beurs staan veel verschillende soorten organisaties die laten zien wat voor mogelijkheden er zijn aan betaalde banen, vrijwilligerswerk en activiteiten om de kansen naar werk te verhogen in de wijken De Mors en Stevenshof maar ook voor de binnenstad.

Van harte welkom!
Leidenaren kunnen hier op een laagdrempelige manier kennismaken met allerlei initiatieven en projecten. Handig voor mensen die (weer) actief willen deelnemen aan de Leidse samenleving en willen ontdekken wat er allemaal in wijk en stad te doen is!  Natuurlijk heel veel gezelligheid en een hapje en drankje. Helemaal gratis!

Waar, wanneer
Woensdag 11 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Huis van de Buurt Morswijk, Topaaslaan 19 2332 JC Leiden