Uitnodiging Zomerfeest 20-8-2023

10:00 – 14:00       Opbouwen – Meehelpen?
Wij gaan het plein inrichten voor de feestelijkheden en het Luchtmansplein aankleden met kleine vlaggetjes en vlaggen van de gemeente Leiden. Kom je meehelpen..?

15:00 – 17:00       Diverse kinderspellen en meedoen met Circus Miloco
Er komen diverse kinderspellen en -activiteiten, ook voor de allerkleinsten

17:00 – 21:00       Culinaire ontdekkingsreis en BBQ *
Met muzikale omlijsting van het komisch duo Rikkie en Slingertje

21:00 – 22:00       Opruimen – Meehelpen?

*Let op: Het eten wordt ook nu weer een Culinaire Ontdekkingsreis. Daarin hebben de bewoners een actieve rol. Iedereen brengt wat lekkers mee, (b.v quiche, ovenschotel, maaltijdsalade, taart). Met andere woorden, wij zullen genieten van wat de pot schaft.
Om te zorgen dat er een goede verdeling in soort gerechten is, graag even doorgeven of je hartig of zoet meeneemt aan Mariette Albregts m.albregts@planet.nl of telefonisch op 06 4558 2085.

Barbecue-liefhebbers: kom met je eigen barbecue en specialiteiten naar het Luchtmansplein en wissel gerechten uit met anderen.

De BBB zorgt voor diverse dranken waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd. Wil je meehelpen of zijn er nog vragen? Neem contact op met: Ferry Veijgen 06 14324323.

Om 15:00 uur gaat het feest beginnen!!!!

Buurtontmoetingstafel Morschwijck in Café Deksels

Van Femke Bolding, Buurtcoach Morschwijck, <FBolding@Incluzio.nl>, ontving de BBB deze uitnodiging:


Beste allemaal,

Graag nodigen wij jou uit voor de Kick-off van de buurtontmoetingstafel in de Morschwijck.

Deze zal vanaf dinsdag 5 september van 14.30 uur-16.00 uur iedere week plaatsvinden bij het gezellige lunch café Deksels.

Het doel is dat buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en de betrokkenheid te vergroten.

Weten wat er leeft in de wijk, samen met elkaar en voor elkaar.

Wij hopen je 5 september te verwelkomen.

Wil jij laten weten of jij erbij bent? Kan jij deze dag niet, maar ken jij iemand uit de Mors die graag wil aansluiten laat mij dit dan weten.


Inloopavond Universitair Sportcentrum (Bio Science Park)

Bij bewonersbrief van 23 juni 2023 nodigt de Universiteit Leiden omwonenden uit voor een Inloopavond op

donderdag 6 juli 2023
18:45-20:30
Sportcentrum, Einsteinweg 6

Dan wordt er informatie gegeven over het bouwen van een nieuw Universitair Sport- en Tentamencentrum langs de Einsteinweg.

Het Vastgoedbedrijf van de universiteit heeft in samenspraak met de gemeente Leiden een informatie- en participatietraject opgezet.

Voor de bewonersbrief Klik.

Tijd voor een feestje!

Beste wijkbewoner,

We nodigen bewoners van de Lage Mors graag uit voor onze jaarlijkse zomerborrel. In Park Kweeklust willen we jou graag leren kennen op

zaterdag 1 juli van 14.00 – 17.00 uur.

Er is ook genoeg te beleven met activiteiten voor kinderen, akoestische muziek en een hapje en drankje. SOL en Incluzio zullen ook van de partij zijn. Benieuwd wie er allemaal woont in de wijk en wie wij zijn? Kom dan 1 juli naar Park Kweeklust bij de grote speeltuin.

Wil je zelf iets bijdragen bij de borrel? Zoals muziek maken of kunsten vertonen? Laat het ons weten via wv@wvlagemors.nl. Iedereen is welkom, de partytent zal klaarstaan!

Zienswijze BBB aan gemeente Lustrumviering Augustinus op Paardewei

Auteur:  Secretaris BBB ism Schrijverscollectief Wijkwerkgroep BBB

Aan Bureau Evenementen gemeente Leiden
(per post & e-mail)
Leiden, 12 mei 2023
Betreft:   Zienswijze evenementen ter gelegenheid van  het 26e lustrum van
L.V.V.S. Augustinus als gepubliceerd in de stadskrant van week 18

Geachte dames en heren,

Hierbij breng ik namens de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (hierna: BBB) een zienswijze naar voren naar aanleiding van de vergunningaanvraag van de L.V.V.S. Augustinus met betrekking tot de geplande lustrumfestiviteiten in de periode 7 t/m 21 juli 2023 én de daarbij behorende activiteiten bij de opbouw c.q. de afbouw van het feestterrein. Het gaat daarbij om de 3 Octoberhal en de Paardenwei aan de Haagsche Schouwweg.

De L.V.V.S. Augustinus heeft op 25 april de bewoners van het Jan Paetsplein globaal op de hoogte gebracht van haar plannen met de Paardenwei en ze uitgenodigd voor een informatieavond op 8 mei in de 3 Octoberhal. De BBB heeft twee direct betrokken wijkbewoners gevraagd e.e.a. te volgen en waar nodig actie te ondernemen. Het gaat daarbij om Sietse de Boer en Albert Simonis die in 2019 ook de vergunningverlening van Quintus voor haar lustrum hebben begeleid.

Zij vonden direct een onbegrijpelijke locatieaanduiding in de vergunningaanvraag in week 17 waar sprake was van een Paardenwei aan de Emmy Noetherweg. Desgevraagd heeft de gemeente toegegeven dat hier een vergissing in het spel was en dat de Haagsche Schouwweg was bedoeld. Ook hebben zij dit opgenomen met Augustinus, waarop de Lustrumcommissie beiden op de koffie heeft gevraagd.

De tweemanswerkgroep heeft bij die gelegenheid laten weten wat de belangrijkste zorgen zijn van de wijk:

  • geluidsoverlast van de muziek
  • geluidsoverlast van vertrekkende feestgangers midden in de nacht; wij maken bezwaar tegen de genoemde eindtijd van 04.00 uur voor de evenementen in de 3 Octoberhal
  • mogelijk ook parkeeroverlast.

Lees verder “Zienswijze BBB aan gemeente Lustrumviering Augustinus op Paardewei”

Excursie naar Van de Klooster in Boskoop

 

Op 31 mei gaat er een bus vanuit Schouwenhove naar Boskoop, waar we ontvangen worden bij Van der Klooster. Een hele dag verzorgd en de mogelijkheid om kleding aan te schaffen. Kosten € 12,50 per persoon. Hierbij biedt Schouwenhove graag de gelegenheid aan haar buren om mee te gaan. Inschrijven kan bij de receptie van Schouwenhove tijdens weekdag en van 9 tot 16.30 uur.

Lustrumfeest Augustinus (2)

N.a.v. de informatieavond van 8 mei

Auteur: Albert Simonis, namens het bestuur BBB

De opkomst vanuit de wijk op de informatieavond was wat mager, maar wat vooral opviel was dat ook de gemeente niet was vertegenwoordigd. Dit in tegenstelling tot de eerste informatieavond van Quintus in 2019 toen alle relevante diensten een vertegenwoordiger hadden gestuurd, zoals het Bureau Evenementen en de politie. Wij hebben geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de goede intenties van Augustinus om de overlast tot een minimum te beperken, maar onze ervaring is wel dat controle en handhaving essentieel zijn. Zeker voor een goed verloop van grootschalige evenementen als deze, die zich over een lange tijd en op een groot oppervlak afspelen en waar een groot publiek kan worden verwacht: 1.000 tot 2.000 personen op een ‘normale’ feestavond en op twee avonden zelfs zo’n 4.500 tot 5.000 personen. Wij hopen dat de volledige afwezigheid van enige overheids­vertegenwoordiger tijdens de informatieavond geen indicatie is voor een te relaxte houding tegenover eventuele afwijkingen van de te verstrekken vergunningen.

Twee bestuursleden van de Lustrumcommissie gaven een toelichting op de folder die aan alle bezoekers was verstrekt en die hierbij is afgedrukt. De tijd- en locatieplanning is al eerder bekend gemaakt (zie https://www.bbbockhorst.nl/lustrumfeest-augustinus/#more-2544 ). De terreinindeling legt de nadruk op de aanwezigheid van een wand van twee zeecontainers hoog langs de Haagsche Schouwweg om te voorkomen dat het geluid van het hoofdpodium de wijk zal bereiken. E.e.a. moet nog nader worden besproken met het adviesbureau voor geluid dat de nodige voorzieningen zal beoordelen en metingen zal uitvoeren. De exacte wijze van meten moet ook nog met de gemeente worden besproken.

Verder werd uitgelegd hoe men zich voorstelt dat het fietsverkeer van en naar de feestlocaties zal verlopen. Centraal in de planning staat de fietsenstalling op het Docosterrein voor zowel de activiteiten op de Paardenwei als in de 3 Octoberhal. De laatste wordt ontsloten langs de achterkant, te bereiken vanaf het Docosterrein via het beroemde bruggetje, waarbij het geliefde wandel- en fietspad tussen de velden tijdelijk zal zijn afgesloten. Het plaatje in de flyer is net op dit punt afgesneden, vandaar een grotere afbeelding die net wat meer informatie geeft.

Op de familiedagen wordt ook veel verkeer verwacht dat met de auto of het OV komt. Met het OV worden afspraken gemaakt over eventueel extra inzet. Voor auto’s is parkeerruimte gedacht in de grote nieuwe garage aan de Ehrenfestweg, die waarschijnlijk ruim voldoende capaciteit zal hebben. Parkeren in de woonwijken is niet de bedoeling!

Uit de zaal werd gevraagd waarom het feest niet op een andere plek werd gehouden, verder weg van de bewoonde wereld. Daar was wel naar gezocht, maar na ruim een jaar zoeken is in overleg met de gemeente voor deze locaties gekozen. Verder werd de eindtijd van 4.00 uur voor de evenementen in de 3 Octoberhal door sommigen wel problematisch geacht.

De lange periode voor op- en afbouw van het terrein heeft ermee te maken dat de Paardenwei een ruig stukje land is waar veel aan moet gebeuren om het geschikt te maken. Bovendien wil men zoveel mogelijk overdag werk laten uitvoeren, al zal er mogelijk incidenteel iets ’s nachts moeten gebeuren. E.e.a. zal nog naar de bewoners worden gecommuniceerd als de details bekend zijn.

De BBB gaat het Bureau Evenementen vragen om als toehoorders en waar nodig als insprekers aanwezig te mogen zijn bij het overleg tussen de bij de vergunningverlening, controle en handhaving betrokken gemeentelijke diensten en Augustinus.

Lustrumfeest Augustinus

Informatieavond 8 mei vanaf 19:30 in de 3 Octoberhal

Auteur: wijkbewoner Albert Simonis, namens het bestuur BBB

Studentenvereniging Augustinus wil haar 130-jarig bestaan en 26e lustrum onder de naam Ultimatum vieren met allerlei evenementen gepland buiten de sociëteit. Zowel in de 3 Octoberhal als op de Paardenwei. Dinsdag 25 april ontving de secretaris van de BBB een mail gericht aan de ‘buurtbewoners’. Daarin staat o.a. “Het evenement zal dit jaar plaatsvinden op de Paardenweide aan de Haagse Schouwweg, in Leiden.” De secretaris heeft aan wijkbewoners Sietse de Boer en auteur Albert Simonis verzocht om namens het bestuur van de BBB de contacten tussen de wijk, Augustinus en de gemeente te verzorgen, zoals ze dat ook in 2019 hebben gedaan toen Quintus zijn lustrum vierde op het Docos-terrein.

Enige onduidelijkheid

Lees verder “Lustrumfeest Augustinus”

Dierenweide Kweeklust vernieuwd

 

Zoals bekend is de dierenweide Kweeklust iedere zondagmiddag van 2 tot 4 uur open voor het publiek. Nieuw is dat vanaf woensdag 10 mei dat in de maanden mei en juni ook geldt voor de woensdagmiddagen. Dit is mogelijk dankzij de aanmelding van nieuwe vrijwilligers.

Nieuw is ook dat op de dierenweide 4 melkgeiten en 9 kleintjes zijn gearriveerd. De nu aanwezige schapen worden vrijdag opgehaald om zaterdag in de Merenwijk geschoren te worden. Die worden geruild met 4 schapen met hun lammetjes. Dat wordt dus een dolle boel met al die kleintjes.

En niet te vergeten: de ezels zijn terug. Wij blij, maar ook zij blij!

Koningsdag Lage Mors: vrijmarkt

Ook dit jaar organiseert de Wijkvereniging De Lage Mors met Koningsdag  (donderdag 27 april) weer een vrijmarkt in de Tesselschadestraat in de Lage Mors. Burgemeester Lenferink opent de vrijmarkt om 9.30 uur, waarbij de vlag gehesen wordt in de Jacob Catslaan en het volkslied wordt gespeeld. De vrijmarkt begint aansluitend om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur. Dus kom allen lekker snuffelen!

Wil je zelf wat verkopen? Dat kan, reserveer een plek voor een kleedje of huur een kraampje voor €12,50. Meld je vóór 17 april aan via email: koningsdaglagemors@gmail.com.

Wil je zelf wat leuks organiseren op Koningsdag in de Lage Mors of wil je graag meehelpen mail ons dan via wv@wvlagemors.nl.

Koningsdag Lage Mors is mede mogelijk gemaakt door de Oranjevereniging Leiden.