Extract ALV van 2 mei 2024

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

In het artikel van 4 juli 2024 op deze site ‘Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep’ is verwezen naar de ALV van 2 mei 2024.*Klik

Op deze ALV zijn de aanwezige leden geraadpleegd over het beroepschrift tegen de gemeente bij de Raad van State. Het beroepschrift is op 27 maart 2024 ingediend.

Voor de volledigheid volgt hierbij een extract van de notulen van deze ALV. Klik

Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep

Auteurs: Wijkwerkgroep & BBB

Sinds Update # 7 van 17 februari 2023 heeft de Wijkwerkgroep de ontwikkelingen van het project Plesmanlaan 100 verder gevolgd.

De verlening van de omgevingsvergunning Plesmanlaan 100 voor Urban Interest werd verwacht in september 2022, maar uiteindelijk duurde het tot juli 2023 totdat het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning samen ter inzage werden gelegd. De gemeente heeft bij brief van juli 2023 uitgenodigd om een Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en op de ontwerp omgevingsvergunning in te dienen.

Zienswijzen en gevolg

Dat heeft de BBB dan ook gedaan op 28 september 2023, evenals op 27 september 2023 een bewoner van het Jan Paetsplein (voor beide, zie *Klik). In reactie stelde de gemeente een Zienswijzennota samen die ons pas op 1 december bereikte nadat wij er uitdrukkelijk om hadden moeten vragen. Wij vonden de inhoud van die nota weinig concreet en hebben ons daarover beklaagd in een brief op 12 december 2023. Op 13 januari 2024 heeft de BBB in samenwerking met de Wijkwerkgroep een recapitulatie van onze argumenten gestuurd als inbreng in de vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van 25 januari 2024 (*Klik). Gevolgd door een brief op 16 januari 2024 van eerdergenoemde bewoner aan de leden van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en de gemeenteraad (*Klik). Bovendien heeft in die tijd nog wat informeel contact plaatsgevonden met enkele raadsleden.

Het bleek allemaal tevergeefs. Op 1 februari 2024 zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ongewijzigd vastgesteld in de gemeenteraad. Uit de behandeling in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en later in de raad blijkt dat weinigen zich goed hebben ingelezen of hebben begrepen wat er allemaal aan dit project schort.

Einde oefening?

Lees verder “Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep”

Omgevingswet per 1 januari 2024

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet vervangt 26 bestaande wetten die gaan over de fysieke leefomgeving, namelijk alles wat we buiten zien, horen of ruiken.

Omgevingswet in het kort

De Omgevingswet geldt in heel Nederland. Doel van de nieuwe wet is meer samenhang in beleid, regels en projecten die gaan over de fysieke leefomgeving. Dat kan zijn de bouw, het milieu, water of wegen, bodem of natuur, geluid of monumenten.

Om deze samenhang te bereiken werkt iedere gemeente met één toekomstplan voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingsvisie. En één plan waar alle kaders en regels in staan: het Omgevingsplan. Bekijk het uitlegfilmpje op www.leiden.nl/omgevingswet.

Leiden en de Omgevingswet

Hoe staat het in Leiden met de Omgevingswet, nu een halfjaar na invoering?
De gemeente Leiden heeft hierover een korte uitleg gegeven *Klik

Omgevingswet en Participatie

Maar hoe zit het in de Omgevingswet met de participatie?
Prof. mr. dr. M.N. Boeve gaf recentelijk in haar presentatie hiervoor  enkele aanknopingspunten. *Klik

Lustrumfeest Quintus 2024

Auteur: Albert Simonis, wijkbewoner en lid Wijkwerkgroep

De voorbereidingen van het lustrumfeest van Quintus in de 3 Octoberhal en op het veld bij Docos zijn inmiddels in volle gang. Op 29 april heeft de Wijkwerkgroep een verslag op de website gezet van de ontwikkelingen tot dat moment. Inmiddels zijn we een info-avond (8 mei) en een overleg met de gemeente en Quintus verder.

Je zou kunnen denken dat we na het Quintus-lustrum 2019 en Augustinus vorig jaar op onze routine zouden kunnen vertrouwen. Maar alles verandert: de personen bij de gemeente die over de Evenementen gaan, de wetgeving incl. normering voor geluid en natuurlijk de bemensing van de lustrumcommissie. Al wordt die laatste ondersteund door de organisatoren van 2019, waardoor ze zeer professioneel overkomen. Met enige regelmaat sturen ze bewonersbrieven naar degene die zich daarvoor hebben opgegeven. Lees verder “Lustrumfeest Quintus 2024”

Info Paardenwei asielzoekers

Auteur: Loes de Blok

Info asielzoekers Paardenwei.

Deze brief heeft vast niet ieder ontvangen. Dus hierbij op de site. Tot nu hebben we van de mensen die hier als asielzoekers te boek staan totaal geen last, zover we weten. Dus neemt de BBB dit voor kennisgeving aan.  Klik:  Bewonersbrief Paardenwei 10-06

 

Nadere info lustrum Quintus

Auteur: Seán Loney Voorzitter Lustrum Quintus.

Allereerst willen wij jullie bedanken voor jullie aanwezigheid op de buurtbijeenkomst. Wij nemen de aangehaalde punten serieus en zijn druk bezig met oplossingen in overleg met alle hulpdiensten en de gemeente. Via de onderstaande link kunt u de presentatie met alle data nogmaals op uw gemak bekijken.

Klik presentatie

Buitenbios 23 juni Pesthuis

Lees verder “Nadere info lustrum Quintus”

Wijkfeest Bockhorst 24 aug.

 

 

 

 

 

 

Auteurs feestcommissie: Renate, Jeroen, Ferry en Marlon

Op zaterdag 24 augustus van 12 – 22.30 u is er het Bockhorst zomerfeest. 🌞

We nodigen ieder uit om mee te doen met de invulling hiervan, zodat we er weer een gezellige en onvergetelijke dag van kunnen maken.

Er zijn een aantal vaste onderdelen zoals:
🌻Een kinderprogramma
🌻Smullen van de door ieder meegebrachte gerechten.
🌻De avondborrel
🌻Muziek

🌻En opbouwen en afbouwen

Lees verder “Wijkfeest Bockhorst 24 aug.”

Schapenscheerfeest Dierenweide Kweeklust 22 mei

Onze schapen zitten heel dik in de wol. Ze staan te springen om bevrijd te worden van hun dikke wollen winterjas. Kom je kijken hoe dat gebeurt? Op woensdag 22 mei van 14.00-16.00 uur worden de schapen op Dierenweide Kweeklust geschoren. Na het scheren kun je met de wol knutselen, bijvoorbeeld een schaapje maken of een armbandje.

Tip: neem een leeg wc-rolletje mee om een schaapje mee te maken.

Contact: dierenweidekweeklust@gmail.com

Lustrum Quintus bij Docos

Lustrum Quintus bij Docos

Auteurs: Sietse de Boer en Albert Simonis namens de WijkWerkGroep BBB

De studentenvereniging Quintus viert haar 9e lustrum Perplex met een aantal evenementen van 13 t/m 24 juli 2024. Een informatieavond is gepland op woensdag 8 mei, inloop 19.45 en aanvang 20 u in de Sportkantine van Docos voetbal. Ieder heeft hier in de wijk een brief over ontvangen van Quintus. Het vorige lustrum was in 2019 in de 3 Octoberhal en op een veld van Docos. Vanuit de wijkvereniging hebben we toen overleg met de gemeente en Quintus gehad over de mogelijke overlast voor de wijk (geluid, verkeer) en dat is toen zonder veel problemen verlopen. Lees verder “Lustrum Quintus bij Docos”