BBB bij COA

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB, gehoord de aanwezige leden van Bestuur & Wijkwerkgroep

Aanleiding

De gemeente heeft een leegstaand kantoorpand tegenover het Holiday Inn als locatie voor vluchtelingenopvang voorgesteld aan het COA. Dit pand staat in het gebied waar de nieuwe wijk Westerpoort gepland is. Deze locatie zou voor maximaal 5,5 jaar voor opvang van zo’n 350 vluchtelingen beschikbaar zijn. Bewoners met vragen over de opvang en de begeleiding van die vluchtelingen werden per brief door de gemeente uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op 25 mei ’22 in het voormalige Holiday Inn *Klik*.

Vooraf

Voorafgaand aan die voorlichtingsavond heeft het bestuur van de BBB een aantal vragen over deze voorgenomen vluchtelingenopvang aan de gemeente gesteld. Onder meer:

  1. Komt er op een gemeentelijke site informatie over de voortgang en activiteiten die de gemeente en/of COA voor deze opvanglocatie organiseert?
  2. Komt er een vaste contactpersoon bij de gemeente die verdere vragen en meldingen van de omwonenden kan beantwoorden? Een e-mailadres en/of een telefoonnummer?
  3. Welke garanties kan de gemeente aan de omwonenden bieden bij mogelijke ordeverstoringen in samenhang met deze opvanglocatie?
  4. In hoever stroken de plannen voor opvang in de komende jaren met de plannen voor de bebouwing van Westerpoort?

De gemeente zou na de voorlichtingsavond deze vragen samen met de op die avond gestelde vragen nog beantwoorden en aan ons sturen. Zodra wij de definitieve antwoorden van de gemeente hebben ontvangen, zullen wij die op onze site zetten.

Uit het navolgend verslag van de voorlichtingsavond kunt u lezen dat de gemeente tijdens de bijeenkomst al een voorschot hierop heeft genomen.

De voorlichtingsavond

Woensdagavond 25 mei meldde zich een aantal bewoners van o.a. de Bockhorst, waaronder leden van het Bestuur en de Wijkwerkgroep in de riante, gereserveerde zaal. Naast medewerkers van COA en gemeente was er ook politie aanwezig, maar die had een rustige avond. De burgemeester, die zich ontspannen onder de aanwezigen mengde, hield een heldere inleiding. Hij benadrukte dat de opvang van vluchtelingen door Nederland een taak is op grond van internationale verdragen. Dat de druk op het gehele land enorm is, vooral door een tekort aan opvang- en woonruimte, kan iedereen dagelijks op het nieuws horen en ook Leiden moet dus zijn steentje bijdragen. Dat heeft de gemeente al eerder gedaan en dat was indertijd goed verlopen. Op een gegeven moment was er zelfs sprake van een overaanbod van vrijwilligers.

Contacten en Klankbordgroep

De gemeente is echter niet blind voor mogelijke problemen tussen vluchtelingen die zonder veel privacy of nuttige bezigheden opeengepakt zitten en omwonenden. Er zullen rechtstreekse telefoonnummers naar de betreffende gemeenteambtenaar resp. COA-vertegenwoordiger bekend worden gemaakt om eventuele problemen te melden of vragen te stellen. Als er toch aanhoudende overlast zou ontstaan, kan een nog in te stellen klankbordgroep meehelpen om e.e.a. in goede banen te leiden. Vooralsnog is de gedachte dat het zo’n vaart niet zal lopen.

Verbouwing kantoorpand

Binnenkort start de verbouwing/aanpassing van het kantoorpand en kunnen de eerste ca. 100 asielzoekers, die nu nog in de 3 Octoberhal zitten, erin trekken. Als het gebouw helemaal klaar is, is er plaats voor in totaal 350 personen. Niet duidelijk is hoe die groep zal zijn samengesteld: de eerste 100 zijn voornamelijk mannen, waarvan een aantal hoog opgeleid is. Later zullen waarschijnlijk ook gezinnen worden opgenomen. Onder de asielzoekers kunnen ook zgn. “veiligelanders” zitten, mensen die sowieso nooit een verblijfsvergunning zullen krijgen omdat ze uit landen komen waar ze volgens de Nederlandse staat geacht worden geen gevaar te lopen. Meestal zijn dat de vluchtelingen die problemen veroorzaken.

Reacties aanwezigen

De Bockhorsters hoorden het allemaal aan en legden nog eens aan de verschillende gesprekstafels de nadruk op de mogelijkheden voor omwonenden om overlast direct te kunnen melden bij de betreffende instantie. Tevens werd aangedrongen op goed toezicht en snel reageren bij problemen. Anderzijds werd ook voorgesteld om een soort vacaturebank in te stellen om aanbod van hulp te matchen met vragen van de vluchtelingen. Ook was er de vraag hoe het project Westerpoort kon doorgaan met dit pas over 5 jaar voor sloop in aanmerking komende gebouw op het terrein. Dat hoefde volgens de burgemeester geen bezwaar te zijn: de doorlooptijd van de voorbereiding van het project Westerpoort en de uitvoering van het eerste deel zouden al die tijd ruimschoots nodig hebben.

Een voorstel van de Wijkwerkgroep om Plesmanlaan 100 tegelijk ook maar als vluchtelingenlocatie in te richten, bleek al te zijn gedaan door eigenaar Urban Interest. Blijkbaar heeft die niet meer zoveel haast met zijn project. De gemeente kon er echter niets mee, omdat er te veel kosten zouden zijn verbonden aan het geschikt maken van (met name de installaties van) het gebouw voor de tijdelijke opvang.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *