2e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort

Gebiedsvisie Westerpoort

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

De gemeente Leiden stelt voor de nieuw aan te leggen wijk Westerpoort een gebiedsvisie op. Dit gebied in de Mors ligt tussen het Leiden Bio Science Park en buitenplaats en begraafplaats Rhijnhof.

In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingedeeld, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe verkeer en parkeren wordt geregeld. Een aantal kaders voor dit gebied is al vastgelegd in het Ontwikkelperspectief De Mors.

Op dinsdag 22 juni werden de omwonenden voor de eerste keer over dit project ingelicht en konden zij hierop reageren *Klik*.

2e Participatieronde Gebiedsvisie Westerpoort

Vorige week op woensdag 6 oktober heeft een aantal belangstellenden voor deze ronde de presentatie gevolgd van enkele scenario’s van architectenbureau De Zwarte Hond en hierop kunnen reageren. Dit in het kader van de 2e Participatieronde voor dit project. De opbrengst van deze reacties weegt De Zwarte Hond mee in het proces naar het voorkeurscenario voor de gebiedsvisie Westerpoort.

Uw reactie op de scenario’s van De Zwarte Hond?

“2e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort” verder lezen

1e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort

Auteur: Amir Saab, secretaris

Circulaire al ontvangen?

In het kader van het ophalen van ideeën en wensen uit de wijk heeft de gemeente Leiden rond 13 juni jl. een circulaire onder de bewoners van de Bockhorst verspreid.

In deze circulaire van 11 juni worden de wijkbewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Westerpoort op dinsdag 22 juni van 19:30 tot 21:00. Samen met het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond wil de gemeente dan in gesprek met de wijkbewoners gaan over wat wij als omwonende belangrijk vinden, wat onze ideeën, wensen en zorgen voor het gebied zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan vóór maandag 21 juni 12.00 uur met een mail naar k.holland@leiden.nl. U ontvangt dan uiterlijk op de dag van de bijeenkomst een link. “1e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort” verder lezen