Opening AZC op 10 februari 2023

Sociale Kaart opvanglocatie

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Bestuursovereenkomst

Op 10 februari 2023 is de AZC feestelijk geopend met de ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen J.H. Terpstra, wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn, en dr. M. Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA. Voor deze bestuursovereenkomst die de opvang van asielzoekers in de AZC (in de overeenkomst: “vreemdelingen”) regelt, zie *Klik*.

Vanaf 13 februari 2023 is de AZC aan de Haagse Schouwweg 8A in gebruik genomen met de opvang en begeleiding van de eerste groep asielzoekers. In totaal zullen dit er volgens de bestuursovereenkomst 340 zijn. Zie *Klik*.

De bestuursovereenkomst loopt vervolgens tot en met 31 december 2027, rekeninghoudend met de geplande gebiedsontwikkeling Westerpoort.

Rondleiding Klankbordgroep

Ter gelegenheid hiervan kregen de leden van de Klankbordgroep (zie *Klik*) hierna een rondleiding in het voor de opvang aangepast voormalig kantoorgebouw. Mijn eerste indruk was dat COA en gemeente hebben gezorgd voor een efficiënte vervulling van de primaire levensbehoeften van de asielzoekers die door verschillende oorzaken huis en haard hebben moeten verlaten.

Eind maart, begin april, zal de gemeente een vervolgbijeenkomst van de Klankbordgroep plannen.

Sociale kaart AZC

Ook leden van de Klankbordgroep hebben niet stilgezeten. Naast het geven van advies ter verbreding van de blik van gemeente en COA, hebben enkele leden onder leiding van Robert Bor, wijkbewoner en lid Klankbordgroep, een Sociale Kaart AZC ontworpen met belangrijke adressen en wetenswaardigheden over de nabije omgeving van het AZC en over Leiden in het algemeen.

De kaart is positief ontvangen door de crew van de AZC-locatie en zal gebruikt worden om de bewoners van de AZC wegwijs te maken. Waar nodig zal de kaart kunnen worden aangevuld. Voor de kaart, zie *Klik*.

Uw bijdrage aan deze kaart is welkom. Aanvullingen/verbeteringen kunnen naar mij, secretaris@bbbockhorst.nl, voor doorsturing naar Robert Bor. Het is ook mogelijk om een verhaaltje bij de links op te nemen.

Een kijkje in het AZC

Voor een kijkje via de officiële pagina van COA #azcLeiden  *Klik*.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *