Update 7 – Plesmanlaan 100, enz.

Auteurs: de Wijkwerkgroep via Amir Saab, secretaris BBB

Stand van zaken

Op 30 oktober 2022 hebben we voor het laatst iets kunnen melden over onze activiteiten, zie *Klik*.  Sinds die tijd is de Wijkwerkgroep vooral bezig geweest met de documenten die we hadden verkregen via de WOB, thans de Woo.

WOB/Woo

Verzoeken om meer documenten die wellicht meer licht konden werpen op de achtergrond van al die toegeeflijkheid van de gemeente aan de projectontwikkelaar Urban Interest liepen op niets uit. De Wijkwerkgroep heeft in juni 2021 bezwaar aangetekend maar dat bezwaar is op 23 december 2022 ongegrond verklaard door de Regionale Commissie Bezwaarschriften en dat advies is door de gemeente op 15 januari 2023 overgenomen. Zie hiervoor *Klik*.

Vervelend, maar niet onverwacht. Bovendien is de hele kwestie minder relevant geworden door de ontwikkelingen op de bouw- en woningmarkt. Sinds de gemeente en Urban Interest hun berekeningen maakten van de haalbaarheid van het project zijn de bouw- en rentekosten enorm gestegen en hebben de woningprijzen een daling ingezet waarvan het eind nog niet in zicht is. Beide partijen zullen voorlopig even op hun handen blijven zitten, totdat de markt weer wat tot rust zal zijn gekomen. Door de Oekraïne-oorlog zal dat moment nog wel voorlopig voor onbepaalde tijd op zich laten wachten.

Omgevingsvergunning Urban Interest?

De verlening van de omgevingsvergunning Plesmanlaan 100 voor Urban Interest werd verwacht in september 2022, maar tot op heden is niets meer hierover vernomen. Niet zo vreemd, gezien het bovenstaande

Verbeekstraat

De plannenmakerij voor de Verbeekstraat loopt nog steeds door. Op 18 januari had de Wijkwerkgroep een gesprek met projectleider Maarten van Groeningen aan de hand van tekeningen van het voormalige UWV-gebouw en de terreintekeningen.

Het verslag van dit overleg moeten wij nog ontvangen.

Westerpoort

Over de plannen voor Westerpoort (voorheen Paardenwei) is weinig meer bekend dan dat ze on hold zijn gezet. Dat heeft vooral te maken met de verkeerssituatie rond onze wijk die ook al ernstig wordt verzwaard door de plannen van ons gemeentebestuur om de binnenstad nóg autoluwer te maken. De invloed van de Leidse Ring Noord en de Rijnlandroute op het verkeer is nog niet duidelijk en dan is het klakkeloos toevoegen van honderden woningen met één uitrit op een al zwaar belast kruispunt niet zo handig.

Opening en ingebruikneming AZC

Op 10 februari was er in het tot AZC omgebouwd kantoor naast Zorg en Zekerheid na ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA een open dag in het AZC gehouden voor de leden van de Klankbordgroep die hebben meegedacht. Voor een apart verslag hiervan zie *Klik*. Met ingang van 13 februari is vervolgens dit gebouw als AZC in gebruik genomen.

Doet u mee?

Zie oproep onder *Klik*. Meld u zich dan aan voor de Wijkwerkgroep bij onze secretaris via secretaris@bbbockhorst.nl !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *