Opvanglocatie asielzoekers Haagse Schouwweg 8a tot n (03)

Auteur: Amir Saab, secretaris

Gemeente Leiden heeft bestuur BBB het volgende bericht over de verdere plannen tot huisvesting statushouders en opvang vluchtelingen.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep wil de gemeente plannen in oktober, gezien de verwachte start van de opvang in december 2022 / januari 2023. Bij dit eerste gesprek wil de gemeente bespreken wat wij als omwonende, ondernemer of vertegenwoordiger vanuit de wijk rond de opvanglocatie belangrijk vinden, welke informatie wij willen ontvangen, welke bijdrage wij willen leveren en op welke manier de gemeente en wij het beste kunnen samenwerken.

Mogelijke datums

Voor de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep met de gemeente één van de volgende datums plannen:

  • Dinsdag 4 oktober van 19:30 tot 21:30 uur
  • Donderdag 13 oktober van 19:30 tot 21:30 uur

Deelnemers klankbordgroep

Vanuit diverse organisaties is er een afgevaardigde die deelneemt aan de klankbordgroep:

  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA): waarnemend locatiemanager Baukje van Dijk
  • Een vertegenwoordiger van Zorg & Zekerheid
  • Wijkagent, Leon Luyten
  • Wijkregisseur gemeente, Mirjan van der Blom
  • Programmamanager Oekraïners, statushouders en asielzoekers, Simone Eefting
  • BewonersBelangenverenigingBockhorst, Amir Saab

Daarnaast heeft de gemeente van een aantal bewoners al een aanmelding ontvangen voor deelname aan de klankbordgroep.

Ook in de klankbordgroep?

Wilt u ook deelnemen aan de klankbordgroep? Dan kunt een mail sturen naar: opvang@leiden.nl.

In deze mail kunt u ook aangeven op welke van de twee bovengenoemde datums u kunt.

In de bevestigingsmail met de gekozen datum die u van de gemeente krijgt, kan de gemeente u ook laten weten waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Websites

Op de website van de gemeente staat informatie over de opvanglocatie aan de Haagse Schouwweg. Hier staan ook de veel gestelde vragen met antwoorden. U vindt de juiste pagina via *Klik*. Op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat meer informatie over opvang en begeleiding van asielzoekers: *Klik*.

Meer informatie

Als u nog vragen hebt, kunt u de gemeente bellen met telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur).

Maar ook specifieke vragen die in dit verband onze wijk betreffen, vragen die wij via de Klankbordgroep aan gemeente en COA kunnen voorleggen, zijn welkom. U kunt deze vragen als reactie op dit artikel naar ons sturen.

Eerdere artikelen

  1. BBB bij COA *Klik*
  2. Informatieavond 25 mei 2022 vluchtelingenopvang (Westerpoort) *Klik*

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *