Digitale informatiebijeenkomst project Verbeekstraat op 17 mei 2021

Auteur: Amir Saab, secretaris

Als bewoner van de Bockhorst zult u vast en zeker de bewonersbrief van 6 mei jl. van de gemeente hebben ontvangen over de plannen met twee panden in de Verbeekstraat, nl. het voormalige UWV-kantoor en het kantoor van Schreiner Airways.

De gemeente organiseert op maandag 17 mei 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur een digitale informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen aan de Verbeekstraat *Klik*. De gemeente wil u informeren over het project bouwplan Verbeekstraat en is benieuwd naar uw zorgen, wensen en ideeën over deze ontwikkeling. Daarnaast wil de gemeente u informeren over het proces richting de Nota van Uitgangspunten en de periode daarna. De huidige panden blijven staan en worden omgevormd tot woningen, zoals dit ook is omschreven in het Ontwikkelperspectief De Mors.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst

U kunt zich aanmelden voor deze digitale informatiebijeenkomst door vóór maandag 17 mei 11.00 uur een e-mail te sturen naar k.smant@leiden.nl . De gemeente zal aan het begin van die middag aan iedereen die zich heeft opgegeven de Zoom-link sturen voor de informatiebijeenkomst op maandagavond 17 mei.

De gemeente Leiden heeft voor dit project een “Intentieovereenkomst bouwplan Verbeekstraat 1-12” gesloten met projectontwikkelaar Nationale Vastgoed Groep *Klik*. Zie voor “participatie” Artikel 3. Overlegstructuur/Informatieverstrekking onder punten 3, 4 en 5.
Zie ook het Collegebesluit van 26 januari 2021, 21.0033, waarbij dit wordt aangekondigd *Klik*.

Enkele vragen aan de gemeente

Het project roept bij het Bestuur van de BBB vragen op, onder meer:

  1. De verwachting is dat er nóg meer parkeeroverlast komt met een nóg dichtere bewoning met nóg meer mensen in de buurt. Hetgeen weer invloed heeft op de leefbaarheid voor de omwonenden.
    Hoe gaat de gemeente dit oplossen?
  2. Blijven gemeente en ontwikkelaar binnen de huidige contouren van de gebouwen aan de Verbeekstraat of worden de gebouwen “opgetopt”?
  3. Hoe hoog worden de gebouwen in het laatste geval?
  4. Wat gebeurt er met het huidig parkeerterrein?
  5. In het Collegebesluit *Klik* is sprake van participatie die “informerend” en “deels raadplegend” van aard zal zijn. Wat wordt hiermee bedoeld?
  6. Krijgen de bewoners van de wijk Bockhorst van de gemeente nog de resultaten uit de informatiebijeenkomst en de conclusies die de gemeente hieraan verbindt? Wanneer?
  7. Hoe denkt de gemeente de omwonenden te betrekken via een op te richten “Klankbordgroep”. En wat voor gewicht in de participatieschaal geeft de gemeente aan deze “Klankbordgroep”?

Het kan nog

Het Bestuur van de BBB vraagt u deze kans niet voorbij te laten gaan om door de gemeente te worden geïnformeerd en om de gemeente te bevragen. Grijp deze kans en geef u op voor die Zoomavond. Vóór 17 mei a.s. 11:00!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *