Rapport Verkeersonderzoek de Mors

Ingezonden door Amir Saab, secretaris BBB

Nieuws van de Gemeente Leiden, donderdag 14 november 2019 in De Mors [Klik]

Er rijdt veel verkeer in en vooral rond de Mors, ook staan verschillende projecten op de planning in deze wijk. Naar aanleiding van zorgen uit de wijk heeft de gemeente een verkeersonderzoek gedaan. De conclusie uit dit onderzoek is dat het druk is op de hoofdwegen in en rond de Mors. Er zijn knelpunten in de huidige en toekomstige situatie. De ontwikkelplannen in de wijk leveren echter maar een zeer beperkte bijdrage aan deze drukte op de hoofdwegen.

Dat de gemeente Leiden de hoofdwegen moeten verbeteren om de knelpunten op te heffen, wordt opgenomen in de actualisatie van de Mobiliteitsnota. Deze nota agendeert de ambities en knelpunten van het huidige mobiliteitsbeleid. De gemeente Leiden groeit op veel plekken dus in deze nota staan nog meer knelpunten in de stad benoemd. Op basis van deze ‘agenda’ kan het bestuur keuzes maken over wanneer welke knelpunten kunnen worden aangepakt.

Om de ontwikkelplannen in de Mors uit te kunnen voeren en daarbij te zorgen dat er geen nieuwe knelpunten bijkomen, zal bij de uitwerking per project onderzocht worden hoe het verkeer in de directe omgeving goed kan aansluiten, blijft doorstromen en de omgeving bereikbaar, veilig en leefbaar blijft.

Te raadplegen stukken:

  • Rapport Verkeersonderzoek MORS van 14 november 2019, Gemeente Leiden, RVT Ontwerp & Mobiliteit [Klik]
  • Rapport Ontwikkelperspectief De Mors, Wijkanalyse versie 3.0, 23 september 2019 [Klik]
  • Uitnodiging inloopbijeenkomst De Mors op 26 november 2019 [Klik]

Ook het Leidsch Dagblad van 19 november 2019 besteedt aandacht aan dit onderwerp. Zie vandaag op de site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *