Afritten op Dr. Lelylaan onpraktisch en onveilig

Ingezonden door Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Loman Leefmans Leidsch Dagblad 19 november 2019

“Wegen in de Mors kunnen toename inwoners wel aan”

Leiden De beoogde komst van duizenden nieuwe bewoners in de wijk Morskwartier verslechtert de bestaande verkeerssituatie niet of nauwelijks. Desondanks wordt de gemeente Leiden wel gemaand om enkele kruispunten te vernieuwen. Want die zijn onhandig en onveilig, zo staat in een onderzoeksrapport over auto- en fietsstromen in het westelijk deel van de stad. In het Morskwartier bulkt het momenteel van de bouwplannen. Rond winkelcentrum Diamantlaan, bij Robijnhof en Turkooislaan, langs de Hoge Morsweg, in het voormalige Aramco-complex en op het Werninkterrein, en dat is nog niet eens alles. Ook direct buiten de wijk, zoals bij project paardenwei en op het Bio Science Park, is het de bedoeling dat er in de nabije toekomst grote wooncomplexen verrijzen.

Bewoners uit De Mors lieten tijdens recente informatiebijeenkomsten weten dat ze vrezen voor een verkeerschaos als over enkele jaren al die projecten af zijn en de wijk er duizenden nieuwe inwoners bij heeft. Want het Morskwartier heeft met Haagse Schouwweg, Plesmanlaan en Dr. Lelylaan slechts een beperkt aantal toegangswegen, en die zijn nu al behoorlijk druk.

Schreeuwen

De gemeente zegde daarop een verkeersonderzoek toe en dat ligt er nu. Met als voorname conclusie: het bestaande wegennet kan de toename van inwoners aan. Maar er zijn desondanks kruispunten en T-splitsingen die zelfs nú al schreeuwen om een herinrichting en verbetering. Het gaat dan vooral om de Dr. Lelylaan en in het bijzonder om de op- en afritten bij Barnsteenstraat en Vierlinghstraat.

De kruispunten Haagweg-Churchilllaan (Zuidwest) en Ommedijkseweg-Haagse Schouwweg (Stevenshof) liggen dan weliswaar net buiten het Morskwartier, maar van de verkeerscongestie die op die twee locaties regelmatig ontstaat, heeft De Mors wel veel en vaak last. Een herinrichting van ook die twee drukke plekken wordt uitdrukkelijk geadviseerd.

Een speciale vermelding is er voor het Werninkterrein dat zijn status aparte te danken heeft aan de sterk geïsoleerde ligging. Van en naar dat gebied – mocht er in de toekomst een grote nieuwe woonwijk worden gebouwd – moet er in ieder geval een tunnel komen onder de aangrenzende spoorbaan. Bovendien is een fikse herinrichting van het kruispunt van Amphoraweg en Dr. Lelylaan noodzakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *