Visiestatement Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab namens de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Toelichting: De Wijkwerkgroep heeft in een aantal overleggen dit visiestatement opgesteld waarin de voor haar belangrijkste zorgen en uitgangspunten voor de beoordeling van het project Plesmanlaan 100 zijn verwoord. Dit document dient ook als leidraad voor ons verder overleg met de gemeentelijke projectgroep en andere instanties.


Visiestatement

BBB-werkgroep Plesmanlaan 100
Versie d.d. 7 november 2019

Aanleiding

Sinds begin 2019 is de gemeente in gesprek met de bewoners van de wijk Bockhorst over het aanpalende project Plesmanlaan 100. Direct na de eerste door de gemeente geïnitieerde informatieavond heeft de wijk op 10-2-2019 een brief gestuurd aan de gemeenteraad met de zorgen die er in de wijk leven over de consequenties van de voorgestelde mogelijke veranderingen.

Daarna hebben er twee gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente, van projectontwikkelaar Urban Interest (UI) en van de wijkbewoners. De laatste bijeenkomst (zonder UI) was op 25 juli 2019.

Vormgeving overleg

In de tussentijd heeft de wijk het overleg met de gemeente geformaliseerd door een wijkwerkgroep in het leven te roepen onder de auspiciën van het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (BBB). Deze werkgroep onderhoudt het contact met de gemeentelijke projectgroep, projectontwikkelaar UI en andere relevante partijen zoals de Welstandscommissie. De werkgroep houdt de wijkbewoners op de hoogte van de gang van zaken en betrekt hen zo nodig bij alle beslissingen door middel van de website van de wijk. Wanneer nodig zal het Bestuur een wijkoverleg bijeenroepen.

Voortgang

In de eerste twee gesprekken zijn diverse zorgen aan bod gekomen. Die gesprekken hebben echter nooit een concreet karakter kunnen krijgen, omdat de invulling van het plan tot op de dag van vandaag nog niet bekend is, in ieder geval niet bij de wijkvertegenwoordigers.

De tijd verstrijkt en daarmee lijkt de kans kleiner te worden om nog relevante input te geven en onze zorgen te over te brengen aan alle betrokken organen en partijen. Daarom willen wij nu vast de in onze ogen meest wenselijke situatie schetsen.

Uitgangspunten voor medewerking van de wijk

Zoals al in de zorgenbrief van 10-2-2019 gemeld, is er vanuit de wijk geen weerstand tegen de transitie van het kantoorgebouw Plesmanlaan 100 tot woongebouw. Daarbij is een aantal uitgangspunten voor ons echter van cruciaal belang:

  1. De leefbaarheid in de wijk dient onaangetast te blijven. Dat betekent onder meer dat wij geen woningen wensen voor doelgroepen die een grote kans geven op slecht onderhoud en verpaupering, nu maar ook in de toekomst.
  2. Parkeervoorzieningen dienen voldoende te zijn voor alle bewoners van Plesmanlaan 100 en eigenlijk voor de gehele Verbeekstraat. Wij willen per se geen overloop van parkeerders naar onze wijk, waar de parkeervoorzieningen al krap genoeg zijn.
  3. Zeker de bewoners langs de Van Ravelingenstraat en het deel van het Jan Paetsplein dat uitkijkt op het gebouw wensen geen toename van het huidige gebouwvolume resp. gebouwoppervlak. Nu reeds kijken zij aan tegen een onverbiddelijke muur en zij vrezen geluidsoverlast, mede door de zeer beperkte afstand tot de woonwijk.

De werkgroep wil de tot nu toe steeds positieve gesprekslijn voortzetten, op basis van meer concrete gegevens. De werkgroep gaat er daarbij van uit dat de formele procedures gevolgd blijven worden qua inspraak en participatie.

2 antwoorden op “Visiestatement Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100”

  1. Ik denk dat dit een appartementen complex wordt , wat onbewoonbaar wordt zonder balkon en wat oppervlakte betreft te klein is. Dit werkt verkrotting in de hand.
    Voor onze wijk geen aan wist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *