Bijeenkomst groen beleid gemeente

Ingezonden door betrokken wijkbewoners: 

Verslag stadsbreed gesprek over Groene Kansen op 29 mei 2019

De avond werd geopend door avondvoorzitter Gijs van Es, voor een groot publiek variërend van inwoners, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, tot wijkverenigingen en (groene) belangenverenigingen.

Na een kort welkom kreeg wethouder Martine Leewis het woord om het belang van het vergroenen van de stad toe te lichten. De wethouder gaf aan dat het vergroenen geen doel op zich is maar dat dit een goed middel is om de stad  gezond en leefbaar te houden en goed toe te rusten om weersextremen zoals wateroverlast, hitte en droogte op te kunnen vangen. Enerzijds riep zij op tot creatief denken met veel ambitie, maar benadrukte anderzijds ook dat de gemeente niet de middelen heeft om alles zelf te realiseren. Een groot deel van de oppervlakte in de stad is van particulieren, woningbouwcorporaties of bedrijven. Er wordt dus ook wat verwacht van de aanwezigen. Hierna volgden de presentaties van beleidsadviseur Groen en Ecologie Marloes Boutkan en van onze stadsecoloog Wouter Moerland. Marloes lichtte de groene kansenkaart toe en Wouter ging vooral in op de biodiversiteit in Leiden. Zie ook in pdf: Presentatie stadsbreed gesprek groene kansen in Leiden

Lees verder “Bijeenkomst groen beleid gemeente”

Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Verslag gesprek met Gemeente en Urban Interest

Naar aanleiding van de *Klik*: Zorgenbrief van 11 februari 2019 zijn gemeente, Urban Interest (UI), Schouwenhove en de wijk (Amir Saab – BBB– en Leander Leijh) op 21 mei 2019 aan tafel gegaan. Doel van het gesprek was om duidelijkheid te krijgen over al dat wat er mogelijk wel of niet gaat spelen, welke rol wie hierin kan hebben en hoe dit in het proces opgevolgd zal worden.

Al vrij snel in het gesprek is duidelijk gemaakt dat de zorgen niet concreter benoemd kunnen worden dan dat zij al in de zorgenbrief staan. Er is immers nog niet bekend wat er nu precies gaat gebeuren, met andere woorden; er is nog niets waar iemand het niet mee eens kan zijn, anders dan mogelijk het omdopen van het pand tot woonruimte.

Update UI

UI geeft in een update aan dat de woontoren inmiddels al van de baan is. De kosten hiertoe zullen naar verwachting te hoog zijn en technisch is ook niet alles even goed mogelijk. Een ogenschijnlijk goede stap, echter wordt deze vrij snel opgevolgd door de mededeling dat de optie onderzocht wordt het bestaande ‘Aramco’-pand verder ‘op te hogen’. Dit was reeds onderdeel van de vorige plannen maar zal nu verder onderzocht worden. Doel lijkt namelijk nog steeds te zijn het huisvesten van ca. 400-450 bewoners. UI geeft aan dat dit minder is dan oorspronkelijk met de toren (ca 500), echter zullen de woningen die eerst in de toren zouden komen, volledig opgevangen moeten worden door ophoging. Lees verder “Ontwikkelingen Plesmanlaan 100”

Feest Quintus vervolg (3)

Ingezonden door Albert Simonis en Sietse de Boer

Op woensdagochtend 22 mei vond alweer het vierde (voor ons het derde) overleg plaats over de vergunning(en) voor het Lustrumfeest van Quintus op het Docosterrein. Het aantal aanwezigen was opvallend minder dan de vorige keren en het was wel duidelijk dat we in de afrondende fase zitten. De evenementenvergunning is afgerond op basis van het advies van de Omgevingsdienst, die op een kaartje nu exact de drie punten heeft aangegeven waar het geluid moet worden gemeten. En dat geluid moet aanzienlijk worden beperkt ten opzichte van de eerdere opgaven in het draaiboek. Lees verder “Feest Quintus vervolg (3)”

Opening heringerichte Van Ravelingenstraat

Ingezonden door Ferry Veijgen (voorzitter)

Op maandagmiddag 20 mei 2019 om 16:00 uur werd de nieuwe fietsstraat, waar de auto te gast is feestelijk geopend.

De officiële opening werd verricht door Martine Leewis (GroenLinks), wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Leiden.

Het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (BBB) kreeg ook de gelegenheid om een reactie te geven op de nieuwe fietsstraat.

Speech

Voorzitter Ferry Veijgen sprak de wethouder en de overige plm. 50 aanwezigen toe. Hij memoreerde dat de Van Ravelingenstraat vanaf de oprichting van de wijk in 1980 eigenlijk altijd een vrij gevaarlijke straat is geweest voor fietsers en ook voor automobilisten. Aan de huizenzijde mocht worden geparkeerd en bleef er een vrij smalle doorgang over, waar automobilisten, fietsers, bromfietsers, scooters en al het andere verkeer zich door moesten wurmen. Er zijn regelmatig gevaarlijke situaties en bijna-ongelukken ontstaan. Lees verder “Opening heringerichte Van Ravelingenstraat”

Programma Van Ravelingenstraat 20-05

Het programma van as. maandagmiddag zal er zo uitzien:

16.00 – 16.15 verzamelen met koffie – foto’s en fietsen
16.15 Aftrap Stefan de Kogel (stadsingenieurs)
16.15 Welkom Martine Leewis
16.20 Ferry Veijgen (voorzitter BBB)
16.25 Jan Breugem (Mobiliteitsmakelaar)
16.30 Jan legt z’n duimpje omhoog actie uit en neemt het initiatief
16.35 Roland Hein (aannemer) uitdelen fietsbellen

Verslag Quintus feest

Ingezonden door Albert Simonis

Hierbij het verslag van de vorige vergadering over de vergunning voor het Quintus feest. In wezen was er weinig concreets te melden, er werd nog volop aan het programma geschaafd. De volgende vergaderingen zijn op 22 mei en 20 juni.

In de laatste Stadskrant stond dat de vergunning al was verleend. Dat blijkt een misverstand. Er moet ook nog een omgevingsvergunning worden verleend. Daarvoor is nog geen aanvraag gepubliceerd in gemeenteberichten.

Verslag van 25-04 Stadsbouwhuis

Draaiboek

• Woensdag 24 juli moet de begintijd in het draaiboek aangepast worden van 14:00 naar 12:00. Verder mag er pas hoorbaar geluid gemaakt worden vanaf 17:00 i.v.m. begraafplaats Rhijnhof. Lees verder “Verslag Quintus feest”