Lustrum Quintus bij Docos

Lustrum Quintus bij Docos

Auteurs: Sietse de Boer en Albert Simonis namens de WijkWerkGroep BBB

De studentenvereniging Quintus viert haar 9e lustrum Perplex met een aantal evenementen van 13 t/m 24 juli 2024. Een informatieavond is gepland op woensdag 8 mei, inloop 19.45 en aanvang 20 u in de Sportkantine van Docos voetbal. Ieder heeft hier in de wijk een brief over ontvangen van Quintus. Het vorige lustrum was in 2019 in de 3 Octoberhal en op een veld van Docos. Vanuit de wijkvereniging hebben we toen overleg met de gemeente en Quintus gehad over de mogelijke overlast voor de wijk (geluid, verkeer) en dat is toen zonder veel problemen verlopen.

De Wijkwerkgroep is begin februari door de afdeling Evenementen van de gemeente geïnformeerd dat Quintus weer haar lustrum wilde vieren in de 3 Octoberhal. Het ‘buitengebeuren’ van de feestelijkheden zou plaats vinden op het parkeerterrein van IJshal de Vliet bij de Marie Diebenplaats, ver genoeg van onze wijk om ons dáár geen zorgen over te maken. De eerste brief over het lustrum van Quintus die we eind maart ontvingen ging dan ook uit van díe situatie. Op de door Quintus georganiseerde informatieavond bij Docos op 16 april kwam bijna niemand af, beetje teleurstellend voor de organisatoren.

Veld 1 van Quintus

Inmiddels is gebleken dat de locatie bij IJshal de Vliet niet mogelijk is door vertraging aan de gemeentelijke werkzaamheden aldaar. Daarna hebben gemeente en Quintus naarstig gezocht naar een alternatieve locatie. Uiteindelijk kon de gemeente niets anders aanbieden dan Veld 1 van Docos. Dit is ook al in een vroeg stadium gecommuniceerd met de WijkWerkGroep, omdat de gemeente ook wel begreep dat dit niet zo lekker zou vallen bij de wijk na het Augustinuslustrum van vorig jaar.

Quintus heeft op 25 april opnieuw een brief gestuurd aan de bewoners waarin de datums en geluids­categorieën worden genoemd waarvoor vergunning is aangevraagd. Daarin wordt ook een nieuwe informatie­avond aangekondigd bij Docos op 8 mei a.s. Hopelijk wordt die beter bezocht dan de vorige.

Zo rimpelloos mogelijk

De Wijkwerkgroep heeft de vergunningaanvraag opgevraagd en met name het Veiligheidsplan, waarin de voor ons belangrijkste zaken worden geregeld. Op de plattegronden ligt de beoogde locatie verder van de wijk af dan destijds in 2019 en zit er nog het clubhuis van Docos tussen, wat waarschijnlijk wel enige afscherming van het geluid zal betekenen. Dat moet natuurlijk nog nader worden vastgesteld.

Ook op een aantal andere punten is het plan ons te globaal en daar gaat de Wijkwerkgroep nog over in overleg met de gemeente en eventueel ook rechtstreeks met Quintus. Met onze ervaring met Augustinus in het achterhoofd zullen wij proberen dit lustrumfeest zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen voor de bewoners van de Bockhorst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *