Verslag Quintus feest

Ingezonden door Albert Simonis

Hierbij het verslag van de vorige vergadering over de vergunning voor het Quintus feest. In wezen was er weinig concreets te melden, er werd nog volop aan het programma geschaafd. De volgende vergaderingen zijn op 22 mei en 20 juni.

In de laatste Stadskrant stond dat de vergunning al was verleend. Dat blijkt een misverstand. Er moet ook nog een omgevingsvergunning worden verleend. Daarvoor is nog geen aanvraag gepubliceerd in gemeenteberichten.

Verslag van 25-04 Stadsbouwhuis

Draaiboek

• Woensdag 24 juli moet de begintijd in het draaiboek aangepast worden van 14:00 naar 12:00. Verder mag er pas hoorbaar geluid gemaakt worden vanaf 17:00 i.v.m. begraafplaats Rhijnhof.

• Vrijdag 26 juli moet de begintijd in het draaiboek aangepast worden van 14:00 naar 12:00. Verder mag er pas hoorbaar geluid gemaakt worden vanaf 17:00 i.v.m. begraafplaats Rhijnhof.
• Zaterdag 27 juli (Geheimedag) is nog geen invulling voor. Zal later volgen.
• Zodra er meer bekend is over op- en afbouw dagen zal dit ook gecommuniceerd worden naar de wijkvereniging (denk hierbij aan geluid, mensen, transport en schoonmaak.

Wijkvereniging

• De vraag is gesteld wat het definitieve huis wordt waaraan de definitieve geluidsmeter vanuit de Omgevingsdienst wordt opgehangen. Dit zal bepaald worden zodra alles door de Omgevingsdienst getoetst wordt aan de hand van alle stukken.
• De vraag is gesteld wat voor maatregelen er worden genomen voor de fietstunnel bij de Bockhorst. Hier is afgesproken dat bij de uitstroom van mensen er vanuit de organisatie mensen worden neergezet bij de tunnel om geluidsoverlast te voorkomen. Dit is ook conform de afspraak met de Rhijnhofweg 2a, waarbij is afgesproken dat er zoveel mogelijk gestuurd zal worden op dat fietsers via de tunnel richting het USC zullen fietsen om voor de gehele buurt de overlast zoveel mogelijk te beperken.
• De vraag is gesteld welk telefoonnummer er komt voor klachten. Hier is aangekaard dat er een aparte klachtenlijn vanuit de gemeente is. Verder zal er voor het lustrum vanuit de organisatie een aparte telefoon + telefoonnummer komen waar ook mee contact opgenomen zal kunnen worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *