Het wordt feest bij Quintus

Auteurs: Albert Simonis en Sietse de Boer

Dinsdagavond 12 februari kwam een select gezelschap Bockhorsters bijeen in de kantine van Docos, daartoe uitgenodigd door studentenvereniging Quintus. Die uitnodigingen bleken te zijn bezorgd bij ca. 100 adressen die het dichtst bij het Docos terrein zijn gesitueerd en dus de meeste last zullen hebben van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 8e lustrum van de vereniging. In de Bockhorst waren alleen uitnodigingen verstuurd aan bewoners van het Jan Paetsplein en de Hugo van Woerdenstraat.

Dat lustrumfeest vindt plaats op het terrein van Docos en in de 3 Octoberhal. Op het kaartje is te zien welke plekken precies worden bedoeld: het kunstgrasveld voor de buitenactiviteiten (tussen 8:00 en 22:00 uur) en de 3 Octoberhal voor de binnenactiviteiten (tussen 22:00 en max. 04:00 uur).

Het (bijzonder voorkomende) voorlichtingscomité van Quintus telde meer personen dan het aantal opgekomen bewoners (6), vrijwel uitsluitend de usual suspects van het Jan Paetsplein. De overheid werd vertegenwoordigd door seniormedewerker evenementen horeca en markten  Martin Braam, wijkregisseur Marco Versluis en onze wijkagente Angelique Link. Martin Braam is m.b.t. het lustrumfeest ons aanspreekpunt bij de gemeente, te bereiken via m.braam@leiden.nl , (071) 516 50 58 resp. 06 54 65 30 94.

De ontvangst was hartelijk, maar de stemming werd wat minder toen de voorzitter van de lustrumcommissie, Tim Martens, de plannen voor de feestweek uiteenzette. Die feestweek zal plaatsvinden van 19 t/m 28 juli, de voorbereidingen beginnen op 9 juli en het afbouwen van het evenement duurt t/m 5 augustus. In wezen gaat het om twee zaken: geluids- en verkeersoverlast.

Geluid en verkeer

Geluid is overdag te verwachten vanaf het kunstgrasveld en ’s avonds vanuit de 3 Octoberhal. Er zijn geluidsmetingen verricht in de 3 Octoberhal, geluidmetingen in de open lucht moeten nog plaatsvinden. Uit die metingen moet volgen welke maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsbelasting van de dichtstbij liggende woningen binnen de wettelijke norm te houden. Wat die norm is, wisten de voorlichters ook niet precies, ze moeten de uitslag van het onderzoek nog krijgen. Eventueel zullen tijdelijke geluidwerende maatregelen worden getroffen, zowel langs het veld als in de 3 Octoberhal. De Milieudienst zal met meetapparatuur controleren of de normen niet worden overschreden.

De aanwezige Bockhorsters lieten er geen twijfel over bestaan dat ze niet op nog meer herrie zitten te wachten dan hun nu al ten deel is gevallen en nog valt als gevolg van de werkzaamheden aan de toegang tot het Bio Science Parc en het fors toegenomen verkeer van de laatste jaren.

Een ander punt van zorg is de verkeersafwikkeling. Bewoners langs de Dr. Lelylaan en de Haagsche Schouwweg kijken niet uit naar nachtelijke rumoerige fietsers die schreeuwend door onze nieuwe fietstunnel komen rijden (dat galmt zo lekker). Ook daar hadden de organisatoren aan gedacht: alle (fiets)verkeer wordt via LUMC en BSP geleid, met verkeersregelaars, om zo weinig mogelijk overlast voor de buurt te veroorzaken. Over vertrekkende feestvierders was minder nagedacht: hier moest nog nader naar worden gekeken. Leveranciers, op- en afbouwers etc. komen over de Haagsche Schouwweg. Het fietspad tussen de velden en de 3 Octoberhal wordt tijdelijk afgesloten.

Natuurlijk werd de vraag gesteld: waarom daar en niet ergens anders? Er blijken uitgebreide afwegingen te zijn gemaakt in overleg met de gemeente en uiteindelijk was dit de meest voor de hand liggende optie qua beschikbaarheid en hinder. De gemeente moet de geplande maatregelen nog beoordelen voordat de vergunning voor het evenement wordt afgegeven. Vooralsnog ziet het er naar uit dat zo veel mogelijk wordt geprobeerd onnodige hinder te vermijden.

Om op de hoogte te worden gehouden: *Klik*

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *