Uw tips over Handhaving gevraagd (vervolg)

De Nachtwacht, Rembrandt van Rijn, 1642

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Elk jaar wordt het Uitvoeringsprogramma Handhaving voor de openbare ruimte hernieuwd. Het huidige Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare Ruimte 2021, evenals het jaarverslag van 2020, zijn via de website van de gemeente Leiden te vinden *Klik*.

Om haar Uitvoeringsprogramma 2022 goed aan te laten sluiten bij de behoeften uit de wijken heeft de gemeente Leiden input vanuit de wijk- & buurtverenigingen gevraagd.

Het BBB-bestuur kan onze aandachtspunten/input tot 1 oktober 2021 aan de gemeente doorgeven. Uiteindelijk bepaalt het college, na consultatie van de gemeenteraad, de definitieve prioritering voor Handhaving.

De vraag is dan of er bij onze wijkbewoners actuele aandachtspunten in de Bockhorst leven die de gemeente in dat programma zou kunnen opnemen.

Recente aandachtspunten

Wat het bestuur zeker onder de aandacht van de gemeente zal brengen, is de ophef die er het afgelopen voorjaar in de wijk is ontstaan naar aanleiding van hangjeugd die zich op bepaalde plekken in de wijk bleek te verzamelen en daar veel onrust veroorzaakte. Onder meer door het gebruik en venten van lachgas, het maken van troep op de straat en het uitmaken van voorbijgangers voor van alles en nog wat. Vooral bij de onverlichte trap aan het einde van de Louis Elsevierstraat. Wat hiertegen te doen?

In ons artikel “Ongenode gasten” van 13 mei 2021 hebben wij vervolgens tips voor een “melding overlast jeugd” gegeven *Klik*. Bel dan 0900-8844 voor zo’n melding.

  1. Zie ook het vervolgartikel van 5 juni 2021 “ Ongenode gasten moeilijker gemaakt” *Klik*.
  2. Daarnaast heeft de gemeente dankzij vasthoudende actie van wijkbewoner Sietse de Boer de trap eindelijk verlicht door een extra lantaarnpaal ernaast te plaatsen *Klik*.

Sindsdien hebben zich deze voorvallen, voor zover ons bekend, niet meer in de wijk voorgedaan. Maar dat betekent niet dat toezicht en handhaving niet meer nodig zullen zijn. Niet slechts bij incidenten, maar alleen al door de preventieve werking hiervan. Voorkomen moet worden dat incidenten uitgroeien tot een structureel probleem.

Meer reacties uit de wijk?

Tot nu toe heeft het BBB-bestuur geen verdere reacties uit de wijk ontvangen op ons verzoek om wensen en suggesties over toezicht en handhaving in de wijk *Klik*. Behalve het volgend artikel van Erik Dahlhaus, wijkbewoner.

Mogelijk geeft dit artikel aanleiding tot meer wensen en suggesties. Wilt u die dan vóór zaterdag 25 september aan ons mailen? Dat kan via deze site.

Onze reactie aan de gemeente publiceren wij daarna op de site.

O ja, onze wijkagent is Stan van Egmond, voor de wijken Lage Mors, Transvaal en de Pesthuiswijk. Te bereiken onder 0900-8844 en via de mail: Stan.van.Egmond@politie.nl. Vaste vrije dag op donderdag (dan niet te bereiken).

NB: De lezer wordt verzocht de illustraties bij dit artikel niet te letterlijk te nemen. Dat waren andere tijden.

5 antwoorden op “Uw tips over Handhaving gevraagd (vervolg)”

  1. Het valt mij op dat sinds de prullenbak voor de hondenpoep is weggehaald aan het begin van de wijk steeds meer mensen hun hond uitlaten zonder hun poep daarna op te ruimen. Volgens mij zijn het vooral veel bewoners van de Cruqiuslaan die hun honden in het gras bij de Sijthoffstraat en achter de Pieter van der Aastraat uitlaten zonder de troep op te ruimen. Bij mijn weten controleert handhaving hier ook niet actief op. Graag de prullenbak terug en meer handhaven.

  2. Ter info
    De handhavers die achter de scanwagen rijden zijn een andere soort handhavers die zijn van g4s die doen alleen parkeren en geen toezicht op hang jongeren of andere dingen zij zijn ook geen boa,s

      1. Ah parkeerhandhaving dus. Dank maar u reageert op het artikel van Erik Dahlhaus. Daar was even mijn verwarring. Mooie puntjes op de i!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *