Toezicht Bockhorst

Auteur: Erik Dahlhaus, wijkbewoner

Probleemschets

Recentelijk was er in de Bockhorst veel reuring over de aanwezigheid van een groep hangjongeren die in een kort tijdsbestek bij veel wijkbewoners een zeker gevoel van onveiligheid veroorzaakte. De altijd zo rustige in de luwte liggende wijk werd brutaal verstoord door lachgas snuivende hangjongeren met kennelijk weinig morele opvoeding die zich nergens aan bleken te storen.

Door dit gebeuren kwam pijnlijk naar voren dat het in de Bockhorst aan toezicht ontbrak. De huidige wijkagenten waren gezien de grootte van hun gebied volledig onzichtbaar geworden en werden dan ook praktisch nooit in de wijk gesignaleerd.

BOA’s

Bij het verzoek tot surveillance door de wijk werd niet daadwerkelijk actie ondernomen, maar werd het probleem doorgeschoven naar de gemeentelijke handhaving.

Deze BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) werden in deze wijk tot op heden alleen ingezet voor handhaving van het parkeerbeleid. Deze wordt altijd uitgevoerd door een scanauto die foutparkeerders signaleert om vervolgens collega’s aan te sturen om de betreffende auto van een parkeerboete te voorzien en dat terwijl er in de naburige wijk de auto’s zelfs op de stoep staan, auto’s die niet of zelden bekeurd worden.

Advies

Het begint erop te lijken dat deze gemeentelijke handhavers zich in het algemeen teveel moeten bezighouden met taken in de binnenstad waartoe eigenlijk alleen de politie is toegerust. Het opsporen van strafbare feiten en het assisteren van de politie bij overlast of ruzies zou gezien hun opleiding en toerusting eigenlijk geen prioriteit mogen hebben.

Het zou daarom eerder beter zijn als onze BOA’s zich meer zouden bezighouden met fiets- en voetsurveillances in de omliggende wijken zoals de Bockhorst met een bemiddelende taak tussen burger en politie. Door hun aanwezigheid en aanspreekbaarheid kunnen zij hierdoor de veiligheid en leefbaarheid voor de bewoners aanzienlijk verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *