Ongenode gasten moeilijker gemaakt

De personen op de foto acteren niet in het artikel

Auteur: Amir Saab, secretaris

Al een tijdje vinden er ontmoetingen plaats aan het einde van de Louis Elsevierstraat bij het trapje naast het fietspad.

Van groepjes jongelui die het daar een uitgelezen plek vinden om niet alleen voorbijgangers lastig te vallen, maar ook voor o.m. het gebruik en venten van lachgas. Wat kun je als voorbijganger hieraan doen? *Klik*

Tot 15 mei jl. kon de politie/wijkagent dan langsgaan, de jongelui aanspreken als de politie vaststelt dat zij troep maken, de openbare orde verstoren en zo nodig hun namen noteren, etc.

Maar de jongelui aanspreken voor het gebruik en/of venten van lachgas kon nog niet. Want gebruik en venten van lachgas buiten het centrum van Leiden was tot 15 mei jl. op zich niet verboden en dus niet strafbaar.

Inmiddels heeft het gemeentebestuur van Leiden om het gebruik en venten van lachgas buiten het centrum van Leiden te voorkomen en de politie meer armslag te geven, besloten om met ingang van 15 mei 2021:

  1. de gehele gemeente Leiden aan te wijzen als gebied waar het verboden is distikstofoxide (lachgas) te gebruiken;
  2. alle openbare plaatsen in de gemeente Leiden aan te wijzen als plaatsen waar het op alle tijden verboden is distikstofoxide (lachgas) te venten.

De gemeente heeft bovendien al toegezegd dat zij een extra lantaarnpaal bij de trap naast het fietspad bij de Elsevierstraat zal plaatsen *Klik*
Afgezien van het feit dat deze voorziening de trap veiliger maakt voor de gebruiker, kan dit ook preventief werken tegen overlastgevers.

Voor het “Aanwijzingsbesluit verbod gebruik en verbod venten lachgas 2021” *Klik*.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *