Herontwikkeling Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab in samenwerking Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Het moet gezegd: de dialoog met de gemeente Leiden verloopt maar moeizaam.

Tafeltjesavond

Weet u het nog? De inloopavond van 5 februari? Georganiseerd door de gemeente Leiden en projectontwikkelaar Urban Interest? De bedoeling was om de buurt, onze wijk, te informeren over de herontwikkeling van het oude Aramcogebouw aan de Plesmanlaan tot een wooncomplex met veel extra verdiepingen én met een woontoren erbij. Veel van onze wijkbewoners die deze “tafeltjesavond” bezocht hadden, bleken heel verschillende informatie van verschillende vertegenwoordigers aan verschillende tafeltjes te hebben ontvangen.

Duidelijk was het niet. Verwarrend des te meer.

Dialoog

Sinds die “tafeltjesavond” is er een Wijkwerkgroep ontstaan die op 21 mei een 1e gesprek met de gemeente en een vertegenwoordiger van Urban Interest had. Veel meer informatie dan dat de extra toren inmiddels weer was vervallen, leverde dat niet op. Pogingen om in gesprek te raken met de Welstandscommissie en Urban Interest (dat in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de communicatie naar de omwonenden) zijn op niets uitgelopen.

En nu?

Inmiddels zijn wij 6 maanden en nog een even weinig inhoudelijk gesprek op 25 juli verder en heeft de werkgroep nu pas met veel pijn en moeite haar 3e gesprek kunnen regelen met de projectleiding van de gemeente.

Op 17 december 2019 zal een afvaardiging van de Wijkwerkgroep dit gesprek met de (inmiddels nieuwe) projectleider c.s. aangaan.

De Wijkwerkgroep heeft alvast een aantal agendapunten aan de projectleiding ter bespreking voorgelegd:

  • Wat is de uitkomst van het overleg tussen de gemeente Leiden en Urban Interest?
  • In welke fase is het ontwerptraject van het project?
  • Wat zijn de volgende stappen van gemeente én Urban Interest onder meer met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het plan, de vergunningaanvraag en het verder overleg met de gemeente?
  • Hoe zien de gemeente én Urban Interest het verder verloop van het participatieproces? Met andere woorden: welke afspraken kunnen de gemeente resp. Urban Interest verder maken met ons, de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100, om te komen tot een voor de bewoners van de wijk Bockhorst aanvaardbaar resultaat?

Daarnaast hebben wij voor dit gesprek ook ons Visiestatement aan de projectleiding gezonden. Dit is een op belangrijke punten toegespitste versie van de zorgenbrief die al meteen op 10 februari naar de gemeente is gestuurd. De Wijkwerkgroep heeft in een aantal overleggen dit visiestatement opgesteld waarin de voor haar belangrijkste zorgen en uitgangspunten voor de beoordeling van het project zijn verwoord. Dit document dient ook als leidraad voor ons verder overleg met de gemeentelijke projectgroep en andere instanties.

Het mag duidelijk zijn dat de gemeente tot nu toe niet scheutig is geweest met het volledig informeren van de Wijkwerkgroep en de buurt. Des te meer reden voor ons om vasthoudend dóór te gaan met onze onderhandelingen met de gemeente en Urban Interest.

Input vanuit de wijk wordt op prijs gesteld: secretaris@bbbockhorst.nl

Elders op de site te raadplegen stukken:

  • 1e verslag van 21 mei 2019 [Klik]
  • 2e verslag van 25 juli 2019 [Klik]
  • Update Plesmanlaan 100 [Klik]
  • Visiestatement [Klik]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *