Kerst 2019 en Nieuwjaar 2020

Dat wij een verbindend, betrokken Bockhorst blijven
Dat niet overspoeld dreigt te worden…

Bestuur en adviseur BBB wensen jullie:

Vredige kerstdagen en
Een boeiend, actief en inspirerend 2020!

Van rechts naar links op de foto: Amir Saab (secretaris en wijkwerkgroep), Ferry Veijgen (voorzitter), Jan Verbooy (penningmeester) en Loes de Blok (adviseur communicatie en redactie)

Met bijzondere dank aan alle actieve wijkbewoners:
• Wijkwerkgroepje Plesmanlaan 100:
John-Kees-Leander-Sietse en anderen
• Ledenadministratie: Susanna
• Nieuwsbrief auteurs of redigeren:
Bart-Anne Sytske-Annelies-Wim-Sietse-Yvette en anderen

Word jij ook actieve wijkbewoner?

Tips tegen inbraak

Ingezonden mededeling van onze wijkagente Angelique Link

Van onze wijkagente tips ter voorkoming van inbraak:

“Tijdens de feestdagen is er wel altijd en overal in Leiden een piek qua inbraken, omdat veel mensen op visite dan wel op vakantie zijn.

 

Preventie tips:

  • -doe altijd je ramen en deuren op slot als je weg gaat
  • -doe s ’avonds een lamp aan, of zet licht op een tijdsschakelaar
  • -leg kostbare apparatuur, zoals laptops, tablets etc uit het zicht
  • -bij verdachte situaties bel de politie

Voor meer tips zie onderstaande link. Alvast fijne dagen en een gelukkig, gezond en veilig 2020!”

Je wilt voorkomen dat iemand inbreekt en waardevolle spullen uit je huis steelt. Lees hier hoe je zelf de kans op een woninginbraak kunt verkleinen. *Klik*

Herontwikkeling Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab in samenwerking Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Het moet gezegd: de dialoog met de gemeente Leiden verloopt maar moeizaam.

Tafeltjesavond

Weet u het nog? De inloopavond van 5 februari? Georganiseerd door de gemeente Leiden en projectontwikkelaar Urban Interest? De bedoeling was om de buurt, onze wijk, te informeren over de herontwikkeling van het oude Aramcogebouw aan de Plesmanlaan tot een wooncomplex met veel extra verdiepingen én met een woontoren erbij. Veel van onze wijkbewoners die deze “tafeltjesavond” bezocht hadden, bleken heel verschillende informatie van verschillende vertegenwoordigers aan verschillende tafeltjes te hebben ontvangen.

Duidelijk was het niet. Verwarrend des te meer. Lees verder “Herontwikkeling Plesmanlaan 100”

Visiestatement Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab namens de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Toelichting: De Wijkwerkgroep heeft in een aantal overleggen dit visiestatement opgesteld waarin de voor haar belangrijkste zorgen en uitgangspunten voor de beoordeling van het project Plesmanlaan 100 zijn verwoord. Dit document dient ook als leidraad voor ons verder overleg met de gemeentelijke projectgroep en andere instanties.


Visiestatement

BBB-werkgroep Plesmanlaan 100
Versie d.d. 7 november 2019

Aanleiding

Sinds begin 2019 is de gemeente in gesprek met de bewoners van de wijk Bockhorst over het aanpalende project Plesmanlaan 100. Direct na de eerste door de gemeente geïnitieerde informatieavond heeft de wijk op 10-2-2019 een brief gestuurd aan de gemeenteraad met de zorgen die er in de wijk leven over de consequenties van de voorgestelde mogelijke veranderingen. Lees verder “Visiestatement Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100”

Rapport Verkeersonderzoek de Mors

Ingezonden door Amir Saab, secretaris BBB

Nieuws van de Gemeente Leiden, donderdag 14 november 2019 in De Mors [Klik]

Er rijdt veel verkeer in en vooral rond de Mors, ook staan verschillende projecten op de planning in deze wijk. Naar aanleiding van zorgen uit de wijk heeft de gemeente een verkeersonderzoek gedaan. De conclusie uit dit onderzoek is dat het druk is op de hoofdwegen in en rond de Mors. Er zijn knelpunten in de huidige en toekomstige situatie. De ontwikkelplannen in de wijk leveren echter maar een zeer beperkte bijdrage aan deze drukte op de hoofdwegen. Lees verder “Rapport Verkeersonderzoek de Mors”

Afritten op Dr. Lelylaan onpraktisch en onveilig

Ingezonden door Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Loman Leefmans Leidsch Dagblad 19 november 2019

“Wegen in de Mors kunnen toename inwoners wel aan”

Leiden De beoogde komst van duizenden nieuwe bewoners in de wijk Morskwartier verslechtert de bestaande verkeerssituatie niet of nauwelijks. Desondanks wordt de gemeente Leiden wel gemaand om enkele kruispunten te vernieuwen. Want die zijn onhandig en onveilig, zo staat in een onderzoeksrapport over auto- en fietsstromen in het westelijk deel van de stad. Lees verder “Afritten op Dr. Lelylaan onpraktisch en onveilig”

Groene daken Merenwijk: ’een unieke bewonersactie’

Ingezonden door Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Bewoners aan de slag op hun schuurdaken.

Foto Henk Jan en Renate.  Groen dak aanbouw Bockhorst

Martijn de Meulder Leidsch Dagblad d.d. 18 november 2019

Leiden “Een ’vrij unieke bewonersactie’ noemen ze het zelf. De bewoners van de Iepenrode, een straat in de Leidse Merenwijk, leggen zaterdag groene daken aan op 31 schuren in de straat. „we hopen een voorbeeld te zijn zodat andere mensen in Leiden hun daken ook gaan vergroenen.”” Lees verder “Groene daken Merenwijk: ’een unieke bewonersactie’”

Uitnodiging inloopbijeenkomst De Mors

Ingezonden: Amir Saab, secretaris BBB

Toelichting:  Deze uitnodiging van de gemeente Leiden van 13 november jl. voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 26 november a.s. heb ik op 20 november jl. ontvangen. Ik neem aan dat de uitnodiging in ieder geval is verzonden aan alle bewoners van de Bockhorst. Toch maar voor de zekerheid hierbij. Tijdens de inloopbijeenkomst is er doorlopend gelegenheid om aan verschillende tafeltjes vragen te stellen. Afzonderlijk van de presentaties. Deze vinden in een aparte ruimte plaats. Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: hoe de gemeente procedureel aan al deze projecten vorm zal geven. En wel in het kader van haar eigen regels voor participatie en inspraak, zoals omschreven in haar Participatie- en inspraakverordening 2019 van 15 juli 2019. Lees verder “Uitnodiging inloopbijeenkomst De Mors”

Tafeltennistafel

Auteur: Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Een nieuw initiatief voor de wijk…
Van onze wethouder Marleen Damen van Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn ontvingen wij een oproep om mee te doen aan de ontwikkeling van wijkinitiatieven.

Zij schrijft hierover: ‘Er zijn in Leiden veel actieve bewoners, die initiatieven nemen om de Leidse wijken en onze prachtige stad nog mooier te maken. De gemeente Leiden ondersteunt bewoners die zich inzetten voor hun buurt, wijk of stad graag.
Heeft u een goed idee of een wens om uw buurt, wijk of stad nog leuker te maken? Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling voor wijkinitiatieven.

Aanvraag voor een tafeltennistafel

Het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst is door deze oproep op het idee gekomen om een extra speeltoestel aan te vragen voor het Luchtmansplein, namelijk een betonnen multifunctionele tafeltennistafel. Lees verder “Tafeltennistafel”