Kweeklust: groene vrijwilligers gezocht

Auteur: Koen van Zoest,

amateur-florist en woon in de Hoge Mors/Koppelstein

Wijkpark Kweeklust is aangelegd in de jaren 70 als groen buitengebied tussen de net gebouwde flats langs de Plesmanlaan en de bebouwing uit de jaren 30 en 50.

In 2020 is het park gemoderniseerd. De speel- en sportgelegenheden zijn verbeterd, er zijn voedselstruiken geplant, de paden verbeterd en er zijn drie natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Waar gaat het om?

Bij dit laatste was ik als coördinator van de Leidse plantenwerkgroep van de KNNV betrokken. We verzamelden op verzoek van de Leidse stadsecoloog zaad van inheemse lokale oeverplanten en hebben dit november 2020 gezaaid. Het jaar erop bleek ruim 70% opgekomen en nu in 2022 kleuren de oevers opnieuw vooral wit en geel van de vele bloemen. Het is er een waar insectenparadijs.

De oevers hebben uiteraard ook enig beheer nodig: vooral abelenopslag en oprukkend riet dreigden dominant te worden. Met een groepje vrijwilligers hebben we juli 2022 dit gevaar in een paar uur gekeerd. De gemeente kan dit helaas niet bieden omdat beheer grootschalig wordt gepland en de uitvoering uitbesteed. Dat biedt geen mogelijkheid tot differentiatie.

Denk en help mee

Kweeklust kent (nog) geen ‘eigen’ commissie die zich om het park bekommert. Veel parken in Leiden hebben zoiets en verenigen zich momenteel in het Leids Parken Overleg (LPO).

Wat zou het mooi zijn als er een groepje zou ontstaan vanuit buurtbewoners en gebruikers van Kweeklust die zich extra betrokken voelen bij dit fraaie wijkpark.

Zo’n groepje zou een platform kunnen vormen waar ideeën rond gebruik en beheer samenkomen, dat gesprekspartner is richting gemeente en het LPO en dat een rol speelt bij kleinschalig onderhoud en bij activiteiten als excursies, (natuur)onderzoekjes en educatie.

Desgewenst kan de gemeente op onderdelen meedenken en mogelijk zelfs bepaalde activiteiten ondersteunen.

Biodiversiteit in de stad krijgt terecht meer en meer aandacht; vanuit Kweeklust zijn er vele aanknopingspunten om die te ondersteunen. Een ‘Kweeklustgroep’ zou hierin veel kunnen betekenen.

Aanmelden

Er zijn vast enthousiaste bewoners van de Lage Mors, van Bockhorst en van de flats, die met elkaar hiermee aan de slag willen. Mogelijk zelfs ook bewoners van de Hoge Mors. Ongetwijfeld zullen al doende nog veel meer ideeën opborrelen.

De kunst is om bij elkaar te komen en een start te maken. Daar wil ik best een handje bij helpen.

Heb je belangstelling? Laat het weten: voorlopig ben ik nog even het aanspreekpunt ‘Platform Kweeklust’: vanzoest@planet.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *