Nieuwe parkeervisie Leiden

Nieuwe Parkeervisie Leiden
Auteur: Bart Singeling

Ook Hoge Mors betaald parkeren, derde vergunning verdwijnt, alleen dicht bij huis parkeren en het wordt allemaal duurder

Tot en met 12 maart liggen de concept Parkeervisie en concept Parkeernormen ter inzage voor de inspraak.
De parkeervisie, het nieuwe gemeentelijke beleid voor parkeren, is een concretere uitwerking van de Omgevingsvisie en Mobiliteitsnota die vorig jaar december is verschenen.
Per gebied worden maatregelen voorgesteld rond het parkeren van auto’s en fietsen, voor nu en in de toekomst.
De parkeernota telt 80 pagina’s. Onderstaand artikeltje is slechts een summiere samenvatting, maar geeft wel een indruk wat de gevolgen van de gemeentelijke plannen voor de wijk kunnen betekenen.
Wil je wel alles lezen? Ga naar *Klik*.

Mobiliteit
De vorig jaar verschenen mobiliteitsnota schetst het beleid dat de gemeente heeft om de stad bereikbaar te maken en te houden. Het gaat hierbij niet alleen over de infrastructuur van de stad; wegen, fietspaden en voorzieningen voor voetgangers, maar ook over nieuwe vormen van openbaar vervoer. Hoe gaat Leiden om met de vele fietsers in de stad en wat zijn de plannen omtrent de bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer.
Duidelijk is dat de gemeente prioriteit geeft aan fietsers en voetgangers. Leiden als fietsstad is het motto en de loper (voetganger) krijgt meer ruimte. Dat geldt vooral voor de binnenstad. De gemeente wil de binnenstad autoluw hebben, maar eigenlijk het liefst autovrij. Dit om meer ruimte voor fietsers en voetgangers te krijgen.

In de mobiliteitsnota wordt ook ingegaan op een aantal knelpunten als het gaat om de bereikbaarheid van de stad en de wijken. Wat onze wijk betreft gaat het dan vooral om de dr. Lelylaan, de Haagse Schouwweg, de Plesmanlaan en de Churchilllaan. Mede door het immer uitbreidende Bio Sciencepark en de bouw van nieuwe woningen c.q. kantoor/hotellocaties intensiveert het autoverkeer zich vooral op deze wegen. Oplossingen heeft de gemeente nog niet. Het voorstel is om dit te gaan onderzoeken. De gemeente noemt dit “een verdiepingsslag”.

Parkeren
Leiden is een van de steden in Nederland die het dichtst bebouwd is. Maar er moeten woningen bij en liefst ook meer groen. Om de stad bereikbaar te houden moeten dan ook keuzes worden gemaakt, aldus de gemeente. De mobiliteitskeuzes sluiten daarbij aan. Meer (slim) openbaar vervoer, meer de fiets en meer de voetganger. Deze krijgen voorrang boven de auto. Autoverkeer gaat zoveel mogelijk buiten het centrum om, via ringwegen.
In de parkeervisie zie je het nieuwe beleid terug. Minder geparkeerde auto’s op straat zowel in het centrum als daarbuiten. Meer gebruik van gemeentelijke en particuliere parkeergarages en flexibele parkeernormen, per wijk of gebied. Het motto dat de gemeente hierbij hanteert is: “de juiste parkeerder op de juiste plek”. Dat betekent, volgens de gemeente, dat er duidelijkheid moet komen over wie waar en tegen welke kosten een parkeerplek kan vinden. En dat houdt ook in dat er zeker niet meer parkeerplaatsen op straat gaan komen. En dat er mogelijk parkeerplaatsen worden ingeruild voor fiets-parkeerplekken of groen.

Dit betekent onder meer dit voor de korte termijn:
• In de binnenstad parkeren bezoekers in de parkeergarages, bewoners met vergunning op straat
• Flexibele parkeertarieven en parkeren op straat is nooit goedkoper dan in garages
• Bij nieuwbouw en verandering van werk/naar woonfunctie: parkeren op eigen terrein en beperken parkeervergunningen
• Extra fietsparkeerplaatsen bij stations en plekken waar veel fietsers komen
• Regulering van fiets-parkeren op knelpunten als de Breestraat
• Onderverdeling B2 gebied in kleinere zones; ook op zaterdag parkeren in B2 gebied

Voor de wat langere termijn onder meer:
• Winkelcentra worden betaald parkeren gebied
• Uitbreiding van het betaald parkeren gebied (overal betaald parkeren behalve in de Stevenshof, Merenwijk en Roomburg)
• Verplaatsen parkeergarage Morspoort en parkeren op afstand (parkeerplekken aan de randen van de stad/centrum)
• Afschaffen derde bewonersvergunning. Tweede vergunning wordt aanzienlijk duurder
• Nog meer extra fiets-parkeerplekken in de rest van de stad

Terug naar de wijk
Wij wonen in de tweede schil rond de binnenstad (B2 gebied) met een relatief licht parkeerregime. Dit heeft er toe geleid dat er zich geen grote parkeerproblemen in het B2 gebied voordoen. Toch is er overlast van parkeerders uit de binnenstad, uit andere delen van de stad en van mensen van buiten de stad die met de auto naar voorzieningen (of naar werk) gaan in ons gebied. Dat komt, volgens de gemeente, door het zogenaamde dubbeltjestarief (de eerste 2 uur parkeren voor 10 cent per uur) en de mogelijkheid om met een parkeervergunning voor het centrum en een B gebied, in alle B gebieden te parkeren. Zowel het dubbeltjestarief, als dit vergunningenbeleid, maken het volgens de gemeente aantrekkelijk om de auto te gebruiken. Voorgesteld wordt dan ook om dit tarief af te schaffen en dit vergunningenbeleid te wijzigen. Maar ook om het B2 gebied onder te verdelen in kleinere zones. Dit heeft als gevolg dat je met je parkeervergunning alleen in de buurt van je eigen woning kunt parkeren.

Vervolgens wordt voorgesteld om het betaald parkeren in het B2 gebied af te stemmen op de binnenstad en het B1 gebied. Dus ook op de zaterdag geldt dan betaald parkeren in de Bockhorst.
Tenslotte worden de kosten voor de tweede en derde bewonersvergunning verhoogd. Op de langere termijn wordt de derde vergunning afgeschaft, of beperkt uitgegeven.

Voor de Bockhorst is verder van belang dat bewoners in nieuwbouw en transformatieontwikkelingen (ombouw kantoorgebouwen naar woningen), in gebieden waar betaald parkeren geldt, niet meer in aanmerking komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning.

Dan is er nog een opmerking in de nota gemaakt over het oneigenlijk gebruik van eigen parkeerplaatsen door bebouwing of vertuining. De gemeente wil door promotie de bewoners er op wijzen dat dit niet netjes is.

Het nieuwe parkeerbeleid ligt tot 12 maart ter inzage op het nieuwe stadskantoor aan de Bargelaan en zijn ook in te zien op de site: *Klik*. Schriftelijke reacties kunnen worden opgestuurd naar de gemeente.

  • Noot secretaris: Het BBB-bestuur wil gebruik maken van deze inspraakmogelijkheid. Wij willen graag uw mening als wijkbewoner per mail vóór eind februari aan secretaris@bbbockhorst.nl.

2 antwoorden op “Nieuwe parkeervisie Leiden”

  1. Dag, ik woon op het begin van de Pieter van der Aastraat en mijn vraag is voornamelijk wat dit voor mij gaat betekenen. Vooralsnog kunnen we onze eigen auto op ons eigen terrein kwijt. Maar in juli komt er een bedrijfsbus bij. Ivm startende ondernemer met eigen bedrijf. Ik ben een bewuste parkeerder en zal mijn werk is nooit op een voor de bewoners irritante plaats zetten.
    Maar…
    Leiden vindt ondernemers in Leiden ook belangrijk. Wat bieden zei hun? Dat lees ik nergens terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *