Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Auteur: Leander Leijh

Verslag 2e gesprek 25 juli 2019 van werkgroep BBB & co met gemeente Leiden

Aanwezig:

  • drie vertegenwoordigers van de gemeente: de projectmanager, de ambtelijke stedenbouwkundige betrokken bij dit project en de ambtelijke planoloog.
  • de werkgroep: Leander Leijh (verslag), Kees van Zandwijk en Amir Saab (secretaris BBB).

Aanleiding

Dit gesprek is het vervolg op het eerste gesprek van 21 mei 2019 dat de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest (UI) heeft gehad. [Klik] Het gesprek sluit ook aan op de Bewonersbrief van 19 juli 2019 van de gemeente Leiden aan de bewoners van de wijk Bockhorst. [Klik].

In deze Bewonersbrief geeft de gemeente aan dat zij en UI nu met elkaar in gesprek zijn om de uitgangspunten opnieuw te bepalen. Lees verder “Ontwikkelingen Plesmanlaan 100”

Bewonersbrief 19 juli 2019 Plesmanlaan 100

Nadere info

De werkgroep Plesmanlaan 100 bestaande uit Leander Leijh en Amir Saab is inmiddels versterkt met Kees van Zandwijk (Jan Paetsplein). Wij zijn in overleg met de gemeente over de datum voor ons tweede gesprek. In dit tweede gesprek zal in ieder geval het door de gemeente toegezegd visiedocument aan de orde moeten komen. Voor het eerste gesprek zie *Klik*. Onder de kopjes ‘Aanpassing bestemmingsplan’ en ‘Participatie’ van de Bewonersbrief van 19 juli 2019 kunt u lezen hoe wij verder met de gemeente aan het overleg invulling denken te geven. Zie voor de Bewonersbrief in pdf: Bewonersbrief 19 juli 2019

Bijeenkomst groen beleid gemeente

Ingezonden door betrokken wijkbewoners: 

Verslag stadsbreed gesprek over Groene Kansen op 29 mei 2019

De avond werd geopend door avondvoorzitter Gijs van Es, voor een groot publiek variërend van inwoners, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, tot wijkverenigingen en (groene) belangenverenigingen.

Na een kort welkom kreeg wethouder Martine Leewis het woord om het belang van het vergroenen van de stad toe te lichten. De wethouder gaf aan dat het vergroenen geen doel op zich is maar dat dit een goed middel is om de stad  gezond en leefbaar te houden en goed toe te rusten om weersextremen zoals wateroverlast, hitte en droogte op te kunnen vangen. Enerzijds riep zij op tot creatief denken met veel ambitie, maar benadrukte anderzijds ook dat de gemeente niet de middelen heeft om alles zelf te realiseren. Een groot deel van de oppervlakte in de stad is van particulieren, woningbouwcorporaties of bedrijven. Er wordt dus ook wat verwacht van de aanwezigen. Hierna volgden de presentaties van beleidsadviseur Groen en Ecologie Marloes Boutkan en van onze stadsecoloog Wouter Moerland. Marloes lichtte de groene kansenkaart toe en Wouter ging vooral in op de biodiversiteit in Leiden. Zie ook in pdf: Presentatie stadsbreed gesprek groene kansen in Leiden

Lees verder “Bijeenkomst groen beleid gemeente”

Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Verslag gesprek met Gemeente en Urban Interest

Naar aanleiding van de *Klik*: Zorgenbrief van 11 februari 2019 zijn gemeente, Urban Interest (UI), Schouwenhove en de wijk (Amir Saab – BBB– en Leander Leijh) op 21 mei 2019 aan tafel gegaan. Doel van het gesprek was om duidelijkheid te krijgen over al dat wat er mogelijk wel of niet gaat spelen, welke rol wie hierin kan hebben en hoe dit in het proces opgevolgd zal worden.

Al vrij snel in het gesprek is duidelijk gemaakt dat de zorgen niet concreter benoemd kunnen worden dan dat zij al in de zorgenbrief staan. Er is immers nog niet bekend wat er nu precies gaat gebeuren, met andere woorden; er is nog niets waar iemand het niet mee eens kan zijn, anders dan mogelijk het omdopen van het pand tot woonruimte.

Update UI

UI geeft in een update aan dat de woontoren inmiddels al van de baan is. De kosten hiertoe zullen naar verwachting te hoog zijn en technisch is ook niet alles even goed mogelijk. Een ogenschijnlijk goede stap, echter wordt deze vrij snel opgevolgd door de mededeling dat de optie onderzocht wordt het bestaande ‘Aramco’-pand verder ‘op te hogen’. Dit was reeds onderdeel van de vorige plannen maar zal nu verder onderzocht worden. Doel lijkt namelijk nog steeds te zijn het huisvesten van ca. 400-450 bewoners. UI geeft aan dat dit minder is dan oorspronkelijk met de toren (ca 500), echter zullen de woningen die eerst in de toren zouden komen, volledig opgevangen moeten worden door ophoging. Lees verder “Ontwikkelingen Plesmanlaan 100”