Update Plesmanlaan 100

Auteur: Leander Leijh mede namens de wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Beste buurtbewoners,

Het is al weer een tijdje stil rondom de ontwikkelingen aan de Plesmanlaan 100. Daarom tijd voor een update. Wijkbewoners Leander Leijh en Amir Saab zijn tot nu toe in gesprek geweest met de gemeente Leiden en projectontwikkelaar Urban Interest (UI). Sinds de informatiebijeenkomst van de BBB van 28 juni 2019 worden zij ondersteund door enkele wijkbewoners die ook hun steentje willen bijdragen aan de dialoog met de gemeente en UI. Hiervoor is de wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 gevormd, een beetje zoals de BBB vroeger verschillende specialistische commissies kende. De wijkwerkgroep bestaat naast de twee eerdergenoemden uit wijkbewoners: Kees van Zandwijk, Sietse de Boer en John Olivier (bestuurslid stichting Schouwenhove).

Op 4 september heeft de werkgroep een verslag op de BBB-site gezet van het overleg met de gemeente op 25 juli. Inmiddels is de situatie dat de gemeente en UI nog (steeds) geen formeel plan hebben vrijgegeven. Vanuit de werkgroep is hier een aantal malen, maar tot op heden tevergeefs, op aangedrongen. Van de oorspronkelijke tijdplanning blijft zo weinig overeind.

Bij de gemeente is een groot aantal afdelingen bij het project betrokken. Ook de Welstandscommissie heeft hierin een rol gekregen, wat mogelijk tot een procedurele aanpassing zal leiden. De werkgroep houdt dit in de gaten en volgt daarbij ook andere relevante ontwikkelingen, zoals de aanpassing van de parkeernormen en de ontwikkeling van de Paardenwei.

De werkgroep werkt momenteel aan een standpuntendocument dat volgt op de zorgenbrief die in februari 2019 aan de gemeenteraad is gestuurd. Het centrale uitgangspunt blijft dat de leefbaarheid van de wijk niet mag afnemen door het ombouwen van de Plesmanlaan 100 naar woningen.

De werkgroep wil in de nabije toekomst de volgende stappen zetten:

  1. Een gesprek met de Welstandscommissie om onze zorgen over het bouwvolume kenbaar te maken;
  2. Een gesprek met Urban Interest over hun ontwerp (zodra dat beschikbaar komt);
  3. Een open dialoog met diverse raadsleden; denk ook aan het voor 6 november a.s. geplande overleg van de gemeenteraad met De Mors;
  4. Vervolg dialoog met gemeente en UI samen.

Daarna zullen informatiesessies georganiseerd gaan worden. De werkgroep heeft de gemeente opgeroepen hiervan een plenaire sessie te maken, dus geen verschillende informatie aan aparte tafeltjes. Hierna kunnen wij met elkaar in de wijk een definitief standpunt innemen. Mogelijk doen we dat via een enquête of een wijkvergadering.

Tot zover deze update. Tips, vragen en zorgen vernemen wij graag opdat wij die mee kunnen nemen in de dialoog. Neem dan contact op met Amir Saab, secretaris BBB en secretaris wijkwerkgroep Plesmanlaan 100: secretaris@bbbockhorst.nl .

Elders op de site te raadplegen stukken:

  • Informatiebijeenkomst van de BBB van 28 juni 2019 [Klik]
  • Verslag overleg met de gemeente op 25 juli 2019 [Klik]
  • Zorgenbrief [Klik].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *