2e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort

Gebiedsvisie Westerpoort

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

De gemeente Leiden stelt voor de nieuw aan te leggen wijk Westerpoort een gebiedsvisie op. Dit gebied in de Mors ligt tussen het Leiden Bio Science Park en buitenplaats en begraafplaats Rhijnhof.

In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingedeeld, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe verkeer en parkeren wordt geregeld. Een aantal kaders voor dit gebied is al vastgelegd in het Ontwikkelperspectief De Mors.

Op dinsdag 22 juni werden de omwonenden voor de eerste keer over dit project ingelicht en konden zij hierop reageren *Klik*.

2e Participatieronde Gebiedsvisie Westerpoort

Vorige week op woensdag 6 oktober heeft een aantal belangstellenden voor deze ronde de presentatie gevolgd van enkele scenario’s van architectenbureau De Zwarte Hond en hierop kunnen reageren. Dit in het kader van de 2e Participatieronde voor dit project. De opbrengst van deze reacties weegt De Zwarte Hond mee in het proces naar het voorkeurscenario voor de gebiedsvisie Westerpoort.

Uw reactie op de scenario’s van De Zwarte Hond?

Op Project Gebiedsvisie Westerpoort *Klik* kunt u ook (nogmaals) reageren op de scenario’s van de Zwarte Hond zoals toen gepresenteerd. Deze scenario’s zijn daar terug te vinden.

  • Wat vindt u mooie, sterke onderdelen van de verschillende scenario’s en
  • wat vindt u minder, of
  • wat spreekt u helemaal niet aan en/of
  • wat zijn uw suggesties om de modellen te verbeteren?

Tot en met 25 oktober staat deze fase open voor uw reactie.

Eén antwoord op “2e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort”

  1. En voor wie zich afvraagt wat dat allemaal met onze wijk heeft te maken: 1.000 woningen, een school en kantoren voor 1.000 werknemers geven een heleboel verkeer dat zich door die ene uitgang van het terrein de Haagsche Schouwweg of de Lelylaan op moet wringen. Bovendien speelt hier, net als bij Plesmanlaan 100 en de Verbeekstraat, de vraag of er voldoende parkeercapaciteit en groen wordt voorzien. Het is dus echt wel van belang dat we deze ontwikkeling nauwlettend volgen. Wie komt er meehelpen? Aanmelden bij Amir!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *