Energietransitie gemeente Leiden & Inspraak

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Concept transitievisie warmte (TVW)

Het College van B&W is bezig met het vaststellen van een concept voor de transitievisie warmte (TVW) voor Leiden. Deze visie beschrijft hoe het energiesysteem van de toekomst van Leiden er mogelijk uit kan komen te zien en op welke manier en hoe snel we de omschakeling naar duurzamere energiebronnen willen vormgeven om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De opdracht tot het opstellen van deze visie komt voort uit het landelijke Klimaat- en Energieakkoord.

Het concept van de transitievisie warmte “Transitievisie Warmte 2021-2026, oktober 2021” vindt u met *Klik*.

Daarnaast wil de gemeente voortdurend afstemmen met de actieve bewonersinitiatieven, de woningbouwverenigingen, groepen betrokken inwoners, de wijkambassadeurs duurzaamheid en partijen als Vattenfall, het hoogheemraadschap, Energiek Leiden en Liander. In dit najaar heeft de gemeente wijkgesprekken georganiseerd. De gemeente is van plan nog vaker wijkgesprekken over dit thema te houden.

Kernpunten transitievisie warmte

Met deze transitievisie wil het college van Leiden inzetten op een mix van warmtebronnen waarmee we de stad straks betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar kunnen verwarmen. Hiermee ontstaat een “robuust warmtesysteem” voor de toekomst. Bovendien krijgt het isoleren van woningen en bedrijfspanden, en de bijbehorende ondersteuning van eigenaren daarbij, een nog stevigere plek in het beleid.

Het streven om bepaalde wijken in 2035 aardgasvrij te maken, heeft de gemeente losgelaten. Daarbij heeft de gemeente een betaalbare energietransitie boven de directe reductie van CO₂-uitstoot gesteld. Ook wil de gemeente volop ruimte geven voor lokale bewonersinitiatieven.

Actualiteit

De warmtetransitie en de stijgende gasprijzen zijn de laatste tijd veel in het nieuws. En specifiek voor de Leidse situatie zijn er recente ontwikkelingen in de gemeente Rotterdam rond de realisatie van het warmtetransportnet vanuit het Rotterdamse havengebied naar onze regio. De betrokken partijen zijn met elkaar in gesprek om de mogelijkheden te bezien om dit project, ondanks het besluit van de gemeente Rotterdam zich terug te trekken, toch te realiseren. De gemeente denkt dat een dergelijke warmtevoorziening bruikbaar en wenselijk is, mits de betaalbaarheid voor de eindgebruiker gegarandeerd is.

Inspraak

De visie is nu nog in concept en wordt begin volgend jaar aangeboden aan de gemeenteraad. In de tussenliggende periode, vanaf deze week tot 25 november a.s., is er de mogelijkheid om formele inspraakreacties in te dienen op het conceptstuk. Deze reacties, samen met de resultaten van de structurele en incidentele participatie worden verwerkt tot een zogeheten inspraaknotitie die eveneens wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

De instructie voor het indienen van een inspraakreactie vindt u met *Klik*.
Met daarbij vermelding van het zaaknummer Z/21/3311459

Zelf energie besparen?

Voor het zelf aan de slag gaan met energie besparen in huis, straat of buurt geef de gemeente adviezen op GaGoed *Klik*.

Eigenwoningbezitters kunnen daarbij voor een persoonlijk advies terecht bij de wijkambassadeur voor het Morsdistrict: Yung Lie *Klik*.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *