1e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort

Auteur: Amir Saab, secretaris

Circulaire al ontvangen?

In het kader van het ophalen van ideeën en wensen uit de wijk heeft de gemeente Leiden rond 13 juni jl. een circulaire onder de bewoners van de Bockhorst verspreid.

In deze circulaire van 11 juni worden de wijkbewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Westerpoort op dinsdag 22 juni van 19:30 tot 21:00. Samen met het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond wil de gemeente dan in gesprek met de wijkbewoners gaan over wat wij als omwonende belangrijk vinden, wat onze ideeën, wensen en zorgen voor het gebied zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan vóór maandag 21 juni 12.00 uur met een mail naar k.holland@leiden.nl. U ontvangt dan uiterlijk op de dag van de bijeenkomst een link.

Doemee.leiden.nl

Niet in de gelegenheid de informatiebijeenkomst bij te wonen? Kijk dan binnenkort ook op doemee.leiden.nl  *Klik* om ideeën, wensen en zorgen door te geven. De pagina staat uiterlijk dinsdag 22 juni online.

Op de doemee-pagina zijn ook de ontwikkelingen te volgen en is te zien welke stappen er de komende maanden worden gezet.

Vervolg

Met de input gaat de gemeente aan de slag om een aantal scenario’s voor de gebiedsvisie uit te werken. Als deze gereed zijn, bespreekt de gemeente die met de wijkbewoners. Tegen die tijd zal de gemeente de wijkbewoners weer met een bewonersbrief informeren.

Meer informatie

Informatie over het project Westerpoort is te vinden op *Klik* of via contact met Kees Holland, omgevingsmanager gemeente Leiden, k.holland@leiden.nl.

Voor degenen die misschien die circulaire niet ontvangen hebben, volgt hieronder wat de gemeente met gebiedsvisie bedoelt.


“Wat houdt een gebiedsvisie in?

In een gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingericht, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.

Een aantal kaders voor dit gebied is al vastgelegd in het Ontwikkelperspectief De Mors. Westerpoort in het jaar 2040 wordt hierin beschreven als één van de nieuwe buurten die De Mors rijk is; levendig en gemengd.”


Overigens heeft alerte wijkbewoner Dick Venema ons gewezen (waarvoor onze dank) op enkele storende fouten in de circulaire met de naamgeving van de omliggende wegen op de luchtfoto van de toekomstige Westerpoort.

Zoek de “slip of the pen” [2x]. Niet gevonden? Zie hieronder:

Dus neen, de gemeente is wel heel wat van plan met woningbouwprojecten, maar gelukkig gaat het hier niet om een algehele verplaatsing van onze wijk naar een ander deel van Leiden.

En de gemeente houdt ons in ieder geval bij de les.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *