Officiële heropening Schouwenhove 30-3-22

Officiële opening Schouwenhove na verbouwing.

Auteur en foto’s: Caroline van der Wel

Foto: Uitzicht op ‘onze’ Bockhorst vanaf de elfde etage Schouwenhove 

Vanmiddag mocht ik waarnemen voor Loes de Blok bij de heropening van het service appartementen gebouw ‘Schouwenhove’ waar de afgelopen twee jaar een ingrijpende verbouwing heeft plaatsgevonden.

De totaal veranderde entree was gevuld met de bewoners, het bestuur, vertegenwoordigers van de bouwer, de architect en natuurlijk directeur Annelies de Koning die de hele verbouwing heeft gecoördineerd. Lees verder “Officiële heropening Schouwenhove 30-3-22”

Uitnodiging opening Schouwenhove

Open huis Serviceflat Schouwenhove

Auteur: Annelies de Koning directeur

Foto: Loes de Blok

Wij verwelkomen de Bockhorstbewoners op vrijdag 1 april 2022 tussen 15.00 – 18.00 uur in de foyer en op de elfde verdieping. 

Na ruim anderhalf jaar breken, (ver)bouwen en renoveren is het dan zo ver:
Serviceflat Schouwenhove is klaar voor de toekomst. Trots en ook met plezier nodigen bestuur en directie u uit om het resultaat te komen bekijken.

Eigentijds

De renovatie en verbouwingen gingen onvermijdelijk gepaard met ongemak en overlast. Daar stellen we graag iets tegenover. Voor onze bewoners zijn dat natuurlijk de prachtige vernieuwde begane grond, de liften en de eigentijdse recreatieruimte. Lees verder “Uitnodiging opening Schouwenhove”

Transitievisie Warmte nr. 3

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Van Wim Scholten, voorzitter Wijkvereniging Houtkwartier, kregen we bij e-mail van 13 maart zijn visie en verdere informatie over de vergadering van de gemeenteraad van 10 maart ’22.

In het kort komt het hierop neer.

De besluiten van de gemeenteraad

Via bijgaande link kom je op de website met de stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van 10 maart 2022 *Klik*.

Scroll naar beneden naar agendapunt 25.
Klik op de op pijl naast het cijfer 18 en vind vervolgens:

 • Het Raadsvoorstel Transitie Visie Warmte met 6 bijlagen
 • De 6 amendementen
  • FMT: Schrappen van WarmtelinQ+ uit Transitie Visie Warmte 2022-2026
  • D’66: Kaders herijken en keuzevrijheid
  • D’66: Integrale systeembenadering in de wijkuitvoeringsplannen
  • D’66: Ruimte voor lage temperatuur en lokale bronnen
  • CDA: Scenario zonder WarmtelinQ+ in Transitie Visie Warmte 2022-2026
  • CDA: Gasinfrastructuur handhaven
 • De 4 moties
  • GL: Voeg de daad bij het woord
  • PvdD: Geen smeerpijp uit Rotterdam
  • SP: Aanpak energie-armoede aangepast aan de actualiteit
  • CU: Isolatie maakt energie betaalbaar

Lees verder “Transitievisie Warmte nr. 3”

Transitievisie Warmte nr. 2

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Van Boudewijn Kopp, opgaveteam energietransitie van de gemeente Leiden, kregen we bij e-mail van 16 maart 2022 het volgend bericht over de gemeentelijke plannen voor de energietransitie. In het kort komt het hierop neer.

Behandeling gemeenteraad 10-03-2022 (was uitgesteld)

Donderdag 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad met ruime meerderheid van de stemmen de Transitievisie Warmte ‘De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’ vastgesteld. Deze visie *Klik* beschrijft hoe het energiesysteem van de toekomst er in Leiden uit zal komen te zien en hoe snel we de omschakeling naar duurzamere energiebronnen willen vormgeven om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Uitgangspunten van de visie

 • Inzet op een multi-bronnenstrategie, zoals een combinatie van lokale (rest)warmtebronnen, geothermie, aquathermie en restwarmte (al dan niet via WarmtelinQ+) en een transitierol voor de huidige Uniper-centrale
 • Gefaseerd overstappen van hoge temperatuur naar een lagere temperatuur warmte, met een goede balans tussen betaalbaarheid en CO2-reductie
 • Volop ruimte voor lokale initiatieven met gebruik van lokale warmtebronnen
 • Nog meer nadruk op energiebesparing

De stad is uitgebreid betrokken bij de totstandkoming van de Transitievisie. Dit gebeurde onder andere tijdens een langdurig en breed participatietraject, overleg met verschillende bewonersinitiatieven én tijdens de inspraakronde rondom de concept Transitievisie.

De gemeenteraad heeft voor een aantal zaken extra aandacht gevraagd via een tiental moties en amendementen; acht hiervan zijn aangenomen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten: Lees verder “Transitievisie Warmte nr. 2”

Bockhorst: de eerste pulletjes!

Auteur: Loes de Blok

Als dat geen lente is…

De eerste pulletjes zijn vandaag op 15 maart 2022 al gesignaleerd door Sietse de Boer en op de foto gezet.

Zelf speurde ik vanmiddag tijdens mijn loopje er ook naar: en zowaar in de Sijthoffsloot dezelfde moedereend met maar liefst zes bruine en twee donsgele pulletjes. Een waterhoentje lag op de loer, maar moedereend bracht onverschrokken haar acht donsjes naar de overkant in het grasland.

Als dat geen lente is!

Noodopvang 3 oktoberhal

Bewonersbrief van onze burgemeester

Auteur: Loes de Blok

Vanaf vandaag al kan de 3 oktoberhal 300 vluchtelingen herbergen uit de Oekraïne. Vrouwen en kinderen. Nood breekt wetten: leest u deze bewonersbrief graag aandachtig van onze betrokken  burgemeester Henri Lenferink. Binnenkort in uw brievenbus.

bewonersbrief 3 oktoberhal def

Zorgenbrief van collega’s Transvaal

Verkamering, zelfbewoningsplicht, bussen op Morsweg?

Auteurs: Annette Zwetsloot (voorzitter) en Petra Hoogeveen (secretaris) Wijkvereniging Transvaal Leiden

De wijkvereniging Transvaal Leiden heeft alle Leidse politiek partijen naar hun partijstandpunten over verkamering, zelfbewoningsplicht en één of twee richtingen busverkeer op de Morsweg.

Deze thema’s zijn uiteraard in Transvaal van belang, maar raakt jullie wellicht ook. Verkamering rukt op in alle delen van de stad,  voor jonge Leidenaren die aan het begin staan van hun wooncarrière wordt er nauwelijks gebouwd en ook jullie zullen allemaal weleens fietsend gebruik maken van de onveilige Morsweg. Voor verdere info zie hun nieuwsbrief: *Klik* 

LD 9-3-22: Bouwplan ‘bunker’ rammelt

Bouwplan ’bunker’ rammelt volgens wijkbestuur Bockhorst dat om onderzoek vraagt

Auteur: Loman Leefmans

Zo moet het complex eruit gaan zien.© Afbeelding Urban Interest. Uit LD Premium.

De gemeente Leiden was dusdanig gefixeerd op de substantiële hoeveelheid woningen die in het grote kantoorpand aan de Plesmanlaan 100 paste, dat zij de eigen regels en voorschriften daaromtrent losliet. Dat concludeert althans het bestuur van wijkvereniging Bockhorst op basis van niet eerder geopenbaarde stukken.

Daarom pleit de buurtorganisatie voor een onderzoek ’met niet alleen aandacht voor aantallen woningen maar ook voor de kwaliteit van wonen.’ Lees verder “LD 9-3-22: Bouwplan ‘bunker’ rammelt”

Werksessie Westerpoort Buitenruimte

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Deze Werksessie vindt plaats op a.s. woensdag 9 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur met broodje, thee en koffie.

Locatie

Gebouw van Zorg en Zekerheid aan de Haagse Schouwweg 12, 2332 KG Leiden.

Meedoen?

Mail liefst nog vóór 8 maart 12.00 uur.

Of digitaal bijwonen?

In plaats hiervan kunt u ook het plenaire gedeelte digitaal bijwonen. Het is niet mogelijk vanuit huis interactief deel te nemen. Uw ‘huiswerk’ kunt u naderhand alsnog bij Kees Holland kwijt als u dat wilt.

Mocht u dus digitaal willen aanhaken, mail uw verzoek naar: K.Holland@leiden.nl.
Hij stuurt u dan een mail met een MS Teams link.

Als u dat wilt, kunt u vooraf een vragenlijst over positieve gezondheid invullen *Klik*. Ellen Steekelenburg (GGD) geeft kleur aan het begin van de bijeenkomst met deze sessie en wil graag even peilen bij het aanwezige publiek.