LD 9-3-22: Bouwplan ‘bunker’ rammelt

Bouwplan ’bunker’ rammelt volgens wijkbestuur Bockhorst dat om onderzoek vraagt

Auteur: Loman Leefmans

Zo moet het complex eruit gaan zien.© Afbeelding Urban Interest. Uit LD Premium.

De gemeente Leiden was dusdanig gefixeerd op de substantiële hoeveelheid woningen die in het grote kantoorpand aan de Plesmanlaan 100 paste, dat zij de eigen regels en voorschriften daaromtrent losliet. Dat concludeert althans het bestuur van wijkvereniging Bockhorst op basis van niet eerder geopenbaarde stukken.

Daarom pleit de buurtorganisatie voor een onderzoek ’met niet alleen aandacht voor aantallen woningen maar ook voor de kwaliteit van wonen.’

Het immense kantoorpand, dat tijdens de coronaperiode deels dienst deed als testlocatie, ligt ingeklemd tussen Plesmanlaan en woonwijk Bockhorst. Het heeft Aramco-bunker als bijnaam, genoemd naar de firma die het liet bouwen. De Haagse projectontwikkelaar Urban Interest heeft het complex in bezit en opperde vijf jaar geleden plannen om er een wooncomplex van te maken. Door hier en daar nog wat uit te bouwen konden er 415 appartementen van worden gemaakt.

WOB-onderzoek

In haar ijver om vooral veel nieuwe woningen in Leiden erbij te krijgen, stemde het huidige stadsbestuur er welwillend mee in. In Bockhorst rezen echter twijfels over de aantallen. Bestuursleden gingen op onderzoek uit en via een zogeheten wob-verzoek beschikken ze nu over achterliggende informatie. Daaruit blijkt dat de gemeente in dit geval moeiteloos de geldende parkeernorm losliet waardoor er in de meest recente plannen veel minder parkeerplaatsen op en rond de ’bunker’ komen dan nodig is.

Buurtbewoners vrezen dat hun toekomstige buren een aanzienlijk deel van de parkeervakken in Bockhorst gaan opslokken. Daarom zijn ze ook tegen een bruggetje over de sloot die Plesmanlaan 100 van de huidige laagbouwwijk scheidt. Daar komt nog bij dat een aanpalend kantoorpand aan de Verbeekstraat door een andere projectontwikkelaar eveneens tot een wooncomplex wordt omgebouwd. En ook daar is het aantal parkeerplekken waarschijnlijk onvoldoende.

Vraagtekens

Als het om de ’bunker’ gaat zet het het wijkbestuur verder grote vraagtekens bij een financieel rapport van een aantal jaar geleden. Daarin staat dat als Urban Interest dertig procent van de geplande appartementen in sociale huurwoningen moet omtoveren, het totale project niet loont. Het stadsbestuur nam de conclusies van het rapport voor lief en bouwwethouder Fleur Spijker (D66) verdedigde in de gemeenteraad met succes de wens van de ontwikkelaar om niet dertig, maar twintig procent van de toekomstige appartementen onder het kopje ’sociale huurwoningen’ te scharen.

De financiële onderbouwing rammelt echter, volgens de Bockhorst-onderzoekers. Uit de stukken blijkt bovendien: ’het valt ambtenaren op dat veel woningen niet voldoen aan de minimumeis van 45 vierkante meter gebruiksoppervlakte. Men legt zich echter snel neer bij het excuus dat het niet anders kan binnen het bestaande gebouw.’

In strijd eigen visies, normen en eisen

De wijkvereniging concludeert dat ’een groot aantal zaken in strijd zijn met eerder vastgestelde visies, normen en eisen ten aanzien van woninggrootte, sociale huurwoningen, parkeren en groen. Vanwege de aanstaande verkiezingen is het aan de nieuw geformeerde raad om te beslissen of er een onderzoek naar de gang van zaken moeten komen, zoals de buurtorganisatie voorstelt. Dat zal in april of mei aan de orde zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *