Transitievisie Warmte nr. 3

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Van Wim Scholten, voorzitter Wijkvereniging Houtkwartier, kregen we bij e-mail van 13 maart zijn visie en verdere informatie over de vergadering van de gemeenteraad van 10 maart ’22.

In het kort komt het hierop neer.

De besluiten van de gemeenteraad

Via bijgaande link kom je op de website met de stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van 10 maart 2022 *Klik*.

Scroll naar beneden naar agendapunt 25.
Klik op de op pijl naast het cijfer 18 en vind vervolgens:

 • Het Raadsvoorstel Transitie Visie Warmte met 6 bijlagen
 • De 6 amendementen
  • FMT: Schrappen van WarmtelinQ+ uit Transitie Visie Warmte 2022-2026
  • D’66: Kaders herijken en keuzevrijheid
  • D’66: Integrale systeembenadering in de wijkuitvoeringsplannen
  • D’66: Ruimte voor lage temperatuur en lokale bronnen
  • CDA: Scenario zonder WarmtelinQ+ in Transitie Visie Warmte 2022-2026
  • CDA: Gasinfrastructuur handhaven
 • De 4 moties
  • GL: Voeg de daad bij het woord
  • PvdD: Geen smeerpijp uit Rotterdam
  • SP: Aanpak energie-armoede aangepast aan de actualiteit
  • CU: Isolatie maakt energie betaalbaar

De leden van de gemeenteraad hebben hun verantwoordelijkheid genomen. De wethouder heeft een aantal voorstellen vanuit de gemeenteraad ontraden. De gemeenteraad is daar echter niet op ingegaan. Met de genomen besluiten over de amendementen en de moties heeft de gemeenteraad duidelijk een andere richting aangegeven voor de energietransitie dan hetgeen was voorgesteld in de Transitie Visie Warmte. Deze nieuwe richting zal verder worden uitgewerkt. Dat is een taak voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Met de amendementen en moties is sprake van een betere aansluiting bij de ingediende zienswijzen en de adviezen van experts.

Visie Energietransitie Wijkvereniging Houtkwartier

Wim Scholten heeft naast zijn visie over de energietransitie ook een gedetailleerd overzicht gegeven van hoe er is gestemd over de amendementen en de moties. Beide aan te vragen via secretaris@bbbockhorst.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *