Rapport Verkeersonderzoek de Mors

Ingezonden door Amir Saab, secretaris BBB

Nieuws van de Gemeente Leiden, donderdag 14 november 2019 in De Mors [Klik]

Er rijdt veel verkeer in en vooral rond de Mors, ook staan verschillende projecten op de planning in deze wijk. Naar aanleiding van zorgen uit de wijk heeft de gemeente een verkeersonderzoek gedaan. De conclusie uit dit onderzoek is dat het druk is op de hoofdwegen in en rond de Mors. Er zijn knelpunten in de huidige en toekomstige situatie. De ontwikkelplannen in de wijk leveren echter maar een zeer beperkte bijdrage aan deze drukte op de hoofdwegen. Lees verder “Rapport Verkeersonderzoek de Mors”

Afritten op Dr. Lelylaan onpraktisch en onveilig

Ingezonden door Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Loman Leefmans Leidsch Dagblad 19 november 2019

“Wegen in de Mors kunnen toename inwoners wel aan”

Leiden De beoogde komst van duizenden nieuwe bewoners in de wijk Morskwartier verslechtert de bestaande verkeerssituatie niet of nauwelijks. Desondanks wordt de gemeente Leiden wel gemaand om enkele kruispunten te vernieuwen. Want die zijn onhandig en onveilig, zo staat in een onderzoeksrapport over auto- en fietsstromen in het westelijk deel van de stad. Lees verder “Afritten op Dr. Lelylaan onpraktisch en onveilig”

Groene daken Merenwijk: ’een unieke bewonersactie’

Ingezonden door Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Bewoners aan de slag op hun schuurdaken.

Foto Henk Jan en Renate.  Groen dak aanbouw Bockhorst

Martijn de Meulder Leidsch Dagblad d.d. 18 november 2019

Leiden “Een ’vrij unieke bewonersactie’ noemen ze het zelf. De bewoners van de Iepenrode, een straat in de Leidse Merenwijk, leggen zaterdag groene daken aan op 31 schuren in de straat. „we hopen een voorbeeld te zijn zodat andere mensen in Leiden hun daken ook gaan vergroenen.”” Lees verder “Groene daken Merenwijk: ’een unieke bewonersactie’”

Uitnodiging inloopbijeenkomst De Mors

Ingezonden: Amir Saab, secretaris BBB

Toelichting:  Deze uitnodiging van de gemeente Leiden van 13 november jl. voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 26 november a.s. heb ik op 20 november jl. ontvangen. Ik neem aan dat de uitnodiging in ieder geval is verzonden aan alle bewoners van de Bockhorst. Toch maar voor de zekerheid hierbij. Tijdens de inloopbijeenkomst is er doorlopend gelegenheid om aan verschillende tafeltjes vragen te stellen. Afzonderlijk van de presentaties. Deze vinden in een aparte ruimte plaats. Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: hoe de gemeente procedureel aan al deze projecten vorm zal geven. En wel in het kader van haar eigen regels voor participatie en inspraak, zoals omschreven in haar Participatie- en inspraakverordening 2019 van 15 juli 2019. Lees verder “Uitnodiging inloopbijeenkomst De Mors”

Tafeltennistafel

Auteur: Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Een nieuw initiatief voor de wijk…
Van onze wethouder Marleen Damen van Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn ontvingen wij een oproep om mee te doen aan de ontwikkeling van wijkinitiatieven.

Zij schrijft hierover: ‘Er zijn in Leiden veel actieve bewoners, die initiatieven nemen om de Leidse wijken en onze prachtige stad nog mooier te maken. De gemeente Leiden ondersteunt bewoners die zich inzetten voor hun buurt, wijk of stad graag.
Heeft u een goed idee of een wens om uw buurt, wijk of stad nog leuker te maken? Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling voor wijkinitiatieven.

Aanvraag voor een tafeltennistafel

Het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst is door deze oproep op het idee gekomen om een extra speeltoestel aan te vragen voor het Luchtmansplein, namelijk een betonnen multifunctionele tafeltennistafel. Lees verder “Tafeltennistafel”

Vervolg wijkagente

Wederom heb ik contact met het bedrijf opgenomen. Zijn leidinggevende heeft gezegd dat hij een gesprek heeft gehad met de betreffende colporteur vanwege de zorgen om de desbetreffende werkwijze. Ik ben natuurlijk niet bij het gesprek geweest, maar ik ga er wel van uit dat dit heeft plaatsgevonden. Dit ook aangezien ik geen meldingen meer van deze man gehad heb.

Strafrechtelijk kunnen we niets, dus ik ben blij dat het bedrijf het gesprek is aan gegaan.

Reactie Bestuur: Maar blijft allen voorzichtig en alert met colporteurs. Met dank aan de wijkagente. Zie nogmaals tips: *Klik*

Update Plesmanlaan 100

Auteur: Leander Leijh mede namens de wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Beste buurtbewoners,

Het is al weer een tijdje stil rondom de ontwikkelingen aan de Plesmanlaan 100. Daarom tijd voor een update. Wijkbewoners Leander Leijh en Amir Saab zijn tot nu toe in gesprek geweest met de gemeente Leiden en projectontwikkelaar Urban Interest (UI). Sinds de informatiebijeenkomst van de BBB van 28 juni 2019 worden zij ondersteund door enkele wijkbewoners die ook hun steentje willen bijdragen aan de dialoog met de gemeente en UI. Hiervoor is de wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 gevormd, een beetje zoals de BBB vroeger verschillende specialistische commissies kende. De wijkwerkgroep bestaat naast de twee eerdergenoemden uit wijkbewoners: Kees van Zandwijk, Sietse de Boer en John Olivier (bestuurslid stichting Schouwenhove). Lees verder “Update Plesmanlaan 100”

Morsetekens sticker

Ingezonden door Ger Koper:

Heeft u op uw brievenbus een NEE-NEE-sticker en wilt u Morsetekens blijven ontvangen? Plak dan een Morsetekens-JA sticker er naast.

Verkrijgbaar bij Raaphorst, Deksels, Morschwijck en van Polanen of via info@morsetekens.nl

Sint- en Kerstmarkt Schouwenhove

Ingekomen bericht van Annelies de Koning

De traditionele Sint- en Kerstmarkt gaat weer plaatsvinden in de recreatieruimte op de elfde etage van Schouwenhove en wel op: woensdag 27 november van 9.30 tot 12.30 uur.
Er is niet alleen ruimte voor bezoekers vanuit de wijk, maar er is ook nog een mogelijkheid om een stand te bemannen voor iemand die leuke cadeau-artikelen heeft voor de Sint of Kerst.

Neem contact op met redactie@bbbockhorst.nl