Tussentijdse aanpassing parkeren

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de beleidsregels rondom parkeernormen en de parkeerverordening tussentijds aan te passen om noodzakelijke nieuwbouwprojecten mogelijk te maken. Leiden staat voor grote uitdagingen zoals het bouwen van 8.500 woningen. Om te zorgen dat de stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft bij nieuwbouwplannen zijn instrumenten nodig om parkeren in goede banen te leiden. Doel is ervoor te zorgen dat de parkeerdruk voor de omgeving bij nieuwbouwprojecten niet hoger wordt. Een nieuwe parkeervisie, inclusief beleidsregels en parkeernormen, is in de maak. Naar verwachting kan de gemeenteraad deze visie na de zomer vaststellen. Om nu alvast meer slagkracht te hebben voor nieuwbouwprojecten stelt het college voor om de beleidsregels en de parkeerverordening tussentijds aan te passen. Lees verder “Tussentijdse aanpassing parkeren”

‘Middag van het Wonen’ verslag 15 april

Uit belangstelling en ook voor de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst samen met de secretaris heb ik de Middag van het Wonen bezocht op 15 april. De Gemeente Leiden werkt aan een woonvisie voor de periode tot 2030 en maakt ook een uitvoeringsagenda voor periodes van 4 jaar. Op deze middag legt wethouder Fleur Spijker een volle zaal van corporatiemedewerkers, belangenbehartigers, bouwers, architecten, vertegenwoordigers van huurdersverenigingen en bewonersorganisaties een aantal dilemma’s voor waar de gemeente bij het maken van de woonvisie tegenaan is gelopen. Na deze middag komt de woonvisie eind juni in het college en volgt nog een inspraakperiode van 6 weken. De discussie vind plaats in groepjes rond de diverse dilemma’s en wordt centraal afgesloten. We nemen allebei deel aan een groepje. Hieronder een persoonlijk gekleurde impressie van twee dilemma’s. Lees verder “‘Middag van het Wonen’ verslag 15 april”

‘Fietsstraat’ versmald

 

Woensdag 10 april 2019: Onderaan deze foto de oorspronkelijke breedte van de Van Ravelingenstraat, komende langs Schouwenhove. In het midden van de foto de beoogde breedte van de Van Ravelingenstraat als – smallere – “Fietsstraat”.

 

 

Dinsdag 16 april 2019. Op onderstaande foto is de veranderde situatie te zien, komende langs Schouwenhove. De berm aan de slootkant is verbreed en de “Fietstraat” is hierdoor smaller geworden dan de oorspronkelijke Van Ravelingenstraat. Aan de huizenkant is zo te zien niets gewijzigd wat de breedte zou beïnvloeden.

Het wachten is op ongelukken?

Week van de Diamant

START PARTICIPATIETRAJECT DIAMANTPLEIN EN OMGEVING

Het Diamantplein is toe aan een flinke opknapbeurt. Verschillende initiatiefnemers (eigenaren van en rond het Diamantplein) hebben bij de gemeente aangegeven dat zij hun gebouwen willen herontwikkelen. De gemeente grijpt deze kans aan om samen met hen het Diamantplein en de omgeving om te vormen tot een ‘Hart van de Wijk’. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Daarom starten wij een participatietraject, om uw wensen voor het gebied op te halen en u te informeren over de plannen in het gebied.

Plannen van initiatiefnemers

Drie initiatiefnemers hebben zich de afgelopen twee jaar gemeld bij de gemeente met plannen. De eigenaar van het winkelcentrum Diamantplein wil het wijkwinkelcentrum opknappen, de eigenaar van Opaalstraat 1-5 wil zorgwoningen bouwen en de initiatiefnemer van Robijnstraat 4 wil appartementen bouwen. Lees verder “Week van de Diamant”

Nieuw gebouw vogelasiel – dierenambulance in Kweeklust

Inleiding

Het vogelasiel aan de Haarlemmerstraatweg 12 in Oegstgeest is jarenlang een begrip in de Leidse regio geweest. Daar konden burgers gewonde of verweesde vogels naar toe brengen, die daar vervolgens werden opgelapt, totdat ze weer konden worden uitgezet, of die, als duidelijk was dat ze medische verzorging nodig hadden, direct naar een dierenarts werden gebracht.

Op die locatie was ook de telefooncentrale van de dierenambulance gevestigd en vandaar rukten de ambulances uit om zwerfdieren, verweesde dieren of gewonde dieren te vangen en vervoeren, zowel huisdieren als wilde dieren. Opgehaalde huisdieren werden en worden afgeleverd bij de dierenasiels in Leiden (dierenasiel Stevenshage) en Noordwijk (dierenasiel Offem).

Lees verder “Nieuw gebouw vogelasiel – dierenambulance in Kweeklust”

Middag van het wonen 15 april

Graag nodigt de gemeente Leiden u uit voor de ‘Middag van het Wonen’ op maandag 15 april a.s. In deze uitnodiging leest u onder andere het programma en de discussiepunten, die tijdens de Middag centraal staan.

Wat: Middag van het Wonen
Datum: Maandag 15 april 2019
Locatie: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Het College van B&W heeft in zijn Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ een aantal ambities geformuleerd zoals de realisatie van 8500 woningen (waarvan 30% ‘sociaal’) tot 2030, de bouw van 2700 studenteneenheden, de inzet op meer gemengde wijken en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Momenteel vertalen we deze ambities naar een nieuwe woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Tijdens de Middag van het Wonen op 15 april willen wij graag deze visie en agenda aan u presenteren en bij u toetsen. Ook is deze middag bedoeld om met elkaar te discussiëren over de grootste knelpunten en dilemma’s. Lees verder “Middag van het wonen 15 april”