Nieuw gebouw vogelasiel – dierenambulance in Kweeklust

Inleiding

Het vogelasiel aan de Haarlemmerstraatweg 12 in Oegstgeest is jarenlang een begrip in de Leidse regio geweest. Daar konden burgers gewonde of verweesde vogels naar toe brengen, die daar vervolgens werden opgelapt, totdat ze weer konden worden uitgezet, of die, als duidelijk was dat ze medische verzorging nodig hadden, direct naar een dierenarts werden gebracht.

Op die locatie was ook de telefooncentrale van de dierenambulance gevestigd en vandaar rukten de ambulances uit om zwerfdieren, verweesde dieren of gewonde dieren te vangen en vervoeren, zowel huisdieren als wilde dieren. Opgehaalde huisdieren werden en worden afgeleverd bij de dierenasiels in Leiden (dierenasiel Stevenshage) en Noordwijk (dierenasiel Offem).

Het vogelasiel beschikte over ontheffing van de Wet natuurbescherming voor de opvang van wilde vogels, vleermuizen, hazen en egels. Andere wilde dieren, zoals reptielen, schildpadden e.d. worden na een korte opvang vervoerd naar gespecialiseerde opvangcentra, als bijvoorbeeld Serpo in Rijswijk voor reptielen, de egelopvan in Zoetermeer en de schildpaddenopvang in Alphen a/d Rijn.

Omdat de locatie aan de Haarlemmerstraatweg niet langer gebruikt kon worden is medio 2017 de dierenambulance verhuisd. Eerst naar het privéhuis van de coördinator totdat een tijdelijke ruimte gevonden werd in de Robijnhof. Op 1 december 2018 moest helaas het vogelasiel worden gesloten. Tijdelijk worden vogels voor behandeling nu doorgebracht naar andere vogelasiels in Den Haag en Haarlem. Omdat wij helaas uiterlijk 15 juli de Robijnhof  hebben moeten verlaten en inmiddels driftig op zoek zijn naar een andere tijdelijke locatie is het zo snel mogelijk realiseren van een definitieve locatie voor vogelasiel en dierenambulance gewenst. Daartoe heeft de gemeente Leiden ons een voormalig opslagterrein aan de Cruqiuslaan aangeboden waarop wij een nieuwe huisvesting voor onze stichting willen realiseren. Bijgaand treft u het schetsontwerp daarvan aan.

Het gebouw, de werkzaamheden en het aantal werkenden in het gebouw

Het plan voorziet in een gebouw met een voorterrein, waarop geparkeerd kan worden. Gelet op de ligging van het gebouw in een groene omgeving, de kosten en duurzaamheid is gekozen voor een houten kapschuur met bijpassende vormgeving.

Naast een receptie gaat het gebouw bevatten: een wachtruimte/kantine voor chauffeurs en bijrijders; een werkruimte voor de twee coördinatoren, tevens vergaderruimte voor het bestuur;  een instructie- en voorlichtingsruimte voor ca. 30 personen; een ruimte waarin mensen afscheid kunnen nemen van hun dode hond of kat, een berging, technische ruimten, toiletten, een behandelruimte waarin de screening van de binnengebrachte dieren plaatsvindt; een quarantaineruimte en een vogelasiel. Dit laatste deels inpandig en deels uitpandig (vliegkooien en bassins voor watervogels), maar wel overdekt vanwege risico van vogelpest e.d.

De ambulance is 24 uur per dag 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Overdag en in vroege avond via de telefooncentrale in het gebouw, in de uren daarbuiten vanuit de woning van de dienstdoende coördinator/vrijwilliger. De werkzaamheden die in het gebouw zullen worden verricht zijn naast beantwoorden van telefoongesprekken, het ontvangen van bezoekers en het verzorgen van opgenomen en aangebrachte wilde vogels en andere dieren die in ons asiel opgenomen mogen worden. Met name in de lente en zomer worden veel ontheemde jonge of gewonde vogels door particulieren naar ons toegebracht. Dit gaat in die periode om ca. max. 10 tot 20 particulieren per dag.

In het gebouw zullen werkzaam zijn: de twee coördinatoren (vaak niet tegelijkertijd omdat ze elkaar over en weer moeten kunnen vervangen), de telefonist(e)/receptionist(e); twee van de vrijwilligers voor de verzorging van de in het asiel opgenomen vogels en een chauffeur en een bijrijder. Die laatste twee opereren overdag vanuit het gebouw. In de avond en de nacht wordt vanaf de woning van de dienstdoende chauffeur gereden. In totaal zullen afwisselend zo’n 50 à 60 vrijwilligers voor de stichting werkzaam zijn. Ieder een of meer dagdelen.

Het voorterrein

Het voorterrein is rechtstreeks op de Cruqiuslaan aangesloten. Hierop zijn 4 parkeerplaatsen ingericht met de daarvoor benodigde maneuvreerruimte. In de praktijk kunnen meer dan 4 auto’s op het voorterrein worden geparkeerd. Daarvoor is voldoende ruimte. De organisatie beschikt over twee ambulances een grote en een kleine. De kleine ambulance wordt met name in de nacht gebruikt en staat daarom bij de chauffeur die de nachtdienst verzorgt, geparkeerd. De grote ambulance opereert dagelijks vanaf het voorterrein. De meeste vrijwilligers komen uit Leiden of directe omgeving. Voor het stallen van fietsen is op het terrein voldoende ruimte. Voorts wordt op het voorterrein voor de vrijwilligers een zithoek ingericht waar ze bij mooi weer tijdens werkonderbrekingen even kunnen verblijven.

Effecten voor de omgeving

Het aantal ritten dat dagelijks met de ambulances wordt gemaakt varieert van 10 tot 20 per dag gemiddeld. Dat levert dus een zeer beperkte toename van het verkeer op de Cruqiuslaan op. Hoewel het ambulances zijn, is het niet toegestaan zwaailicht of sirene bij het rijden te gebruiken. Dat de ambulances toch een zwaailicht hebben heeft te maken met het feit dat die gebruikt mag worden in geval van verkeersonveilige situaties, bij het vangen van dieren. Van de ambulances hoeven voor de omgeving dus geen noemenswaardige effecten te worden verwacht. Hetzelfde geldt voor het aantal ritten van particulieren, die een gevonden vogel of ander dier bij ons komen afgeven.

Enig, maar natuurlijk, geluid is te verwachten van de vogels in de buitenkooien. Gelet op de situering van de buitenkooien achter het gebouw en de aanzienlijke afstand tot de woningen in de omgeving is ook hiervan geen noemenswaardige hinder te verwachten.

Het bestuur van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden.

Eén antwoord op “Nieuw gebouw vogelasiel – dierenambulance in Kweeklust”

  1. Wat ik hier mis is een plattegrondje waarop de locatie en de omvang van het geplande gebouw met bijbehorend terrein kan zien. Op de site van de Dierenambulance is dat ook niet te vinden. Als ik het goed begrijp, komt het gebouw(tje?) dicht bij de flat aan de Cruquiuslaan te staan: het lijkt me dat de bewoners daarvan er ook een mening over hebben. Is dáár iets van bekend?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *