Middag van het wonen 15 april

Graag nodigt de gemeente Leiden u uit voor de ‘Middag van het Wonen’ op maandag 15 april a.s. In deze uitnodiging leest u onder andere het programma en de discussiepunten, die tijdens de Middag centraal staan.

Wat: Middag van het Wonen
Datum: Maandag 15 april 2019
Locatie: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Het College van B&W heeft in zijn Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ een aantal ambities geformuleerd zoals de realisatie van 8500 woningen (waarvan 30% ‘sociaal’) tot 2030, de bouw van 2700 studenteneenheden, de inzet op meer gemengde wijken en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Momenteel vertalen we deze ambities naar een nieuwe woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Tijdens de Middag van het Wonen op 15 april willen wij graag deze visie en agenda aan u presenteren en bij u toetsen. Ook is deze middag bedoeld om met elkaar te discussiëren over de grootste knelpunten en dilemma’s.

De belangrijkste discussiepunten die tijdens deze middag centraal staan, zijn:

1. Mengen van wijken: we willen vooral sociale huurwoningen toevoegen buiten de kwetsbare wijken, terwijl er juist in die kwetsbare wijken ruimte is voor extra sociale huurwoningen. Hoe komen we toch tot de bouw van 30% ‘sociaal’ én tot meer gemengde wijken?

2. Inzet van corporaties: we willen dat corporaties bijdragen aan betaalbare sociale huurwoningen, aan duurzame woningen en aan de bouw van woningen, maar zij kunnen hun geld maar één keer uitgeven: waaraan?

3. Voorwaarden sociale huurwoningen door marktpartijen: we willen dat ook marktpartijen sociale huurwoningen bouwen. Welke voorwaarden stellen we dan aan die woningen?

4.  Borgen van middeldure huurwoningen: we willen dat nieuwe middeldure
huurwoningen beschikbaar blijven voor mensen met een middeninkomen.
Hoe kunnen we daarvoor zorgen?

5. Vergroten aantal personen die met voorrang worden gehuisvest: we willen de uitstroom uit instellingen versnellen, maar willen niet dat dit ertoe leidt dat de wachttijd voor reguliere woningzoekenden langer wordt. Hoe gaan we om met dit dilemma?

6.  Meer studentenwoningen voor internationale studenten: Steeds meer internationale studenten willen in Leiden studeren en zoeken bij voorkeur zelfstandige woonruimte. Mag deze huisvesting van internationale studenten ten koste gaan van (onzelfstandige) woonruimte voor Nederlandse studenten?

Programma:

13:00-13:30 Inloop

13:30-13:45 Opening door Fleur Spijker, wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

Waarom een nieuwe woonvisie en waarom deze middag ?

13:45-14:30 Presentatie concept-woonvisie en -uitvoeringsagenda

Korte toelichting op visie en programma

14:30-15:15 Discussiepunten aan ronde tafels (ronde #1)

Per tafel staat één van de bovenstaande zes discussiepunten centraal. Aftrap met korte toelichting van het discussiepunt van deze ‘tafel’, inclusief de keuze die de gemeente heeft gemaakt op dit onderwerp in haar conceptvisie & -agenda. Gevolgd door discussie met deelnemers tafel over het betreffende onderwerp.

15:15-16:00 Discussiepunten aan ronde tafels (ronde #2)

16:00-16:15 Pauze

16:15-17:15 Terugkoppeling uit ronde tafels en plenaire discussie

17:15-17:30 Sluiting

Afronding van de middag
Wat zijn de vervolgstappen ?

17:30-18:00 Borrel

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij de Middag van het Wonen?
Meld u dan uiterlijk woensdag 10 april aan op het volgende mailadres: A.Mabelis@leiden.nl

NB: graag vernemen wij óók in uw mail aan welke twee van bovenstaande
zes discussies u wilt deelnemen.

Voor eventuele overige vragen kunt u ditzelfde mailadres gebruiken.

Graag tot maandag 15 april!

Fleur Spijker,
Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *