Het wordt feest bij Quintus

Auteurs: Albert Simonis en Sietse de Boer

Dinsdagavond 12 februari kwam een select gezelschap Bockhorsters bijeen in de kantine van Docos, daartoe uitgenodigd door studentenvereniging Quintus. Die uitnodigingen bleken te zijn bezorgd bij ca. 100 adressen die het dichtst bij het Docos terrein zijn gesitueerd en dus de meeste last zullen hebben van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 8e lustrum van de vereniging. In de Bockhorst waren alleen uitnodigingen verstuurd aan bewoners van het Jan Paetsplein en de Hugo van Woerdenstraat.

Dat lustrumfeest vindt plaats op het terrein van Docos en in de 3 Octoberhal. Op het kaartje is te zien welke plekken precies worden bedoeld: het kunstgrasveld voor de buitenactiviteiten (tussen 8:00 en 22:00 uur) en de 3 Octoberhal voor de binnenactiviteiten (tussen 22:00 en max. 04:00 uur).

Het (bijzonder voorkomende) voorlichtingscomité van Quintus telde meer personen dan het aantal opgekomen bewoners (6), vrijwel uitsluitend de usual suspects van het Jan Paetsplein. De overheid werd vertegenwoordigd door seniormedewerker evenementen horeca en markten  Martin Braam, wijkregisseur Marco Versluis en onze wijkagente Angelique Link. Martin Braam is m.b.t. het lustrumfeest ons aanspreekpunt bij de gemeente, te bereiken via m.braam@leiden.nl , (071) 516 50 58 resp. 06 54 65 30 94.
Lees verder “Het wordt feest bij Quintus”

Inloopavond 7 maart Van Ravelingenstraat

Auteurs: Amir Saab en Sietse de Boer

‘Fietsstraat’

(bron: Veilig Verkeer Nederland) “Fietsstraten zijn er in vele soorten en maten. Uitgangspunt is dat autoverkeer er te gast is. Een fietsstraat moet worden gezien als een belangrijke fietsverbinding waarop in beperkte mate autoverkeer voorkomt en waar de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. Om dat te bereiken is een veelheid aan maatregelen mogelijk, die vooral zijn bedoeld om de fiets prioriteit te geven en het autoverkeer ondergeschikt te maken. Er bestaat geen standaarduitvoering van een fietsstraat. Dat houdt in dat iedere gemeente zelf kan bepalen hoe zij een fietsstraat vormgeeft, al naar gelang de lokale omstandigheden. In Nederland kennen we (nog) geen wettelijke regeling voor fietsstraten.”

Brief van 22 februari 2019 van aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg B.V.
Deze brief is volgens een vertegenwoordiger van de aannemer desgevraagd op de inloopavond van 7 maart jl. bij iedere woning van de wijk Bockhorst in de brievenbus gedaan. Omdat bij gerucht niet iedereen de brief ontvangen heeft, volgen hierbij in het kort de verschillende fasen van de werkzaamheden:
Fase 1 vanaf maandag 11 maart 2019 t/m vrijdag 5 april 2019. Betreft deel tussen de Hugo van Woerdenstraat en de Brillstraat.
Fase 2 vanaf maandag 8 april 2019 t/m vrijdag 26 april 2019. Betreft deel vanaf de Brillstraat tot splitsing in de Van Ravelingenstraat. En het fietspad naar de Verbeekstraat.
Fase 3 vanaf maandag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019. Betreft trottoir laatste deel Van Ravelingenstraat en enkele aanpassingen aan de middengeleiders Verbeekstraat.
Fase 4 vanaf maandag 6 mei 2019 t/m vrijdag 10 mei 2019. Betreft aanbrengen asfaltdeklaag over het totale werk.
Streven is 10 mei 2019 gereed. Lees verder “Inloopavond 7 maart Van Ravelingenstraat”

Uitkomsten reactieformulieren inloopavond

Auteur: Amir Saab

In zijn brief van 27 februari gaat Kees Holland in op de reacties die de bezoekende wijkbewoners op de inloopavond van 5 februari jl. hebben gegeven op de plannen van de gemeente Leiden over de wijziging van het leegstaande kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100 naar woningen. Zie hierboven eerder verslag Amir. En hieronder volgen de meest relevante tekstgedeeltes uit de brief:

“Reacties

 

Over de transformatie van het kantoorgebouw naar woningen in algemene zin staat een ruime meerderheid van de aanwezigen positief, een beperkt aantal is tegen transformatie. Er zijn desondanks grote zorgen over het plan zelf. Een meerderheid van de reacties geeft aan het plan ’te massaal en te hoog te vinden’ en zich zorgen te maken over parkeerdruk en verkeersafwikkeling. Er wordt gevreesd voor geluidsoverlast, bouwoverlast, inkijk en beperking van uitzicht. De suggesties zijn er dan ook op gericht dit te verminderen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid.
Vanwege de zorgen om de toename van parkeerdruk en druk op voorzieningen is een overgrote meerderheid op dit moment geen voorstander van een fiets-/voetgangersverbinding van de Verbeekstraat naar de wijk Bockhorst.
Als mogelijke voorzieningen zijn het meest genoemd: winkels, supermarkt, kinderopvang, horecagelegenheid, groenvoorzieningen en sport-/fitnessvoorziening. Lees verder “Uitkomsten reactieformulieren inloopavond”

Handtekeningen referendum hoogbouw in Leiden

Auteur: Wim de Wolf

Begin november kregen we een brief van de gemeente met de aankondiging van een informatiebijeenkomst over de plannen met het gebouw Plesmanlaan100. Toevallig zag ik niet lang daarna in de krant een initiatief van ene Nick Smit uit Groenoord voor een referendum dat de gemeenteraad moet laten nadenken over toekomstige hoogbouw in Leiden die de sky-line gaat bepalen. Dat deed bij mij een bel rinkelen voor de Plesmanlaan100. Ik besloot, nadat ik met Smit gesproken had, hem te helpen om die 750 handtekeningen te verzamelen. Volgens mij was het tijd om de gemeenteraad ‘op het matje’ te roepen over de MEGALOMANE hoogbouw overal in Leiden.

Er staan nu, voor zover bekend, tenminste vijf grote bouwprojecten op stapel:
LEAD tegenover de moskee aan de Willem de Zwijgerlaan: torens van 115, 90 en 60 meter hoog, 560 woningen;
De Ananas, tegenover de Gamma aan de Lammenschansweg: deels 20 verdiepingen, 375 appartementen;
Plesmanlaan 100, de Aramcobunker: 70 m hoog, 500+ woningen;
Hoek Vijf Meilaan en Churchilllaan op de plaats van het oude ROC: toren van 70 m hoog, aantal woningen nog onbekend;
Paardenwei  naast Holiday Inn in de toekomst?
Lees verder “Handtekeningen referendum hoogbouw in Leiden”