‘Middag van het Wonen’ verslag 15 april

Uit belangstelling en ook voor de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst samen met de secretaris heb ik de Middag van het Wonen bezocht op 15 april. De Gemeente Leiden werkt aan een woonvisie voor de periode tot 2030 en maakt ook een uitvoeringsagenda voor periodes van 4 jaar. Op deze middag legt wethouder Fleur Spijker een volle zaal van corporatiemedewerkers, belangenbehartigers, bouwers, architecten, vertegenwoordigers van huurdersverenigingen en bewonersorganisaties een aantal dilemma’s voor waar de gemeente bij het maken van de woonvisie tegenaan is gelopen. Na deze middag komt de woonvisie eind juni in het college en volgt nog een inspraakperiode van 6 weken. De discussie vind plaats in groepjes rond de diverse dilemma’s en wordt centraal afgesloten. We nemen allebei deel aan een groepje. Hieronder een persoonlijk gekleurde impressie van twee dilemma’s. Lees verder “‘Middag van het Wonen’ verslag 15 april”