Inloopavond Ontwikkeling Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab (secretaris)

Op 5 februari 2019 bezocht ik de inloopavond over het plan voor de verbouwing van het gebouw aan de Plesmanlaan 100. Het gebouw is bekend als het toenmalig Aramcogebouw, later Jacobs. Urban Interest wil als eigenaar van het gebouw de functie van Plesmanlaan 100 wijzigen van kantoor naar de functie wonen met aanvullende voorzieningen. Op basis van een eerste verkenning van Urban Interest kunnen er circa 500 woningen komen.
De uitnodigingsbrief van 24 januari jl. van K. Holland, Projectmedewerker gemeente Leiden, mede namens Urban Interest, was recentelijk bij de wijkbewoners in de brievenbus gedaan. Doel van de inloopavond was omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin van het ontwikkeltraject te informeren en de mogelijkheid te bieden om hun inbreng te geven. Voor de verdere inhoud van deze brief verwijs ik naar *Klik*

De avond bleek drukbezocht door wijkbewoners, die overal zeer betrokken aan tafeltjes in intens gesprek waren met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest. Daarnaast kon men kennisnemen van de situatie aan de hand van bouw- en locatietekeningen aan de wand.

De vragen van de gemeente in reactieformulieren
Behalve in gesprek gaan met de vertegenwoordigers konden wij onze mening geven via een ter plekke in te vullen en in te leveren reactieformulier. Met de volgende vragen:

  1. Wat vond u van de bijeenkomst?
  2. Wat vond u van het plan?
  3. Heeft u suggesties of wensen om in de plannen te betrekken?
  4. Heeft u zorgen? Zo ja, welke zorgen heeft u?
  5. Wat vindt u van de transformatie naar wooncomplex en de transformatie van het gebied?
  6. Welke voorzieningen vindt u, naast het woonprogramma wenselijk?
  7. Vindt u het wenselijk dat er een koppeling wordt gemaakt met de achtergelegen woonwijk voor fietsers en voetgangers?
  8. Heeft u andere opmerkingen die u kwijt wilt?

Ik heb die vragen op persoonlijke titel ingevuld.
Zoals in de uitnodigingsbrief van de gemeente staat vermeld, zal ongeveer drie weken na de inloopavond een terugkoppeling van de avond gepubliceerd worden op de website van de gemeente Leiden. Dat zal dan rond of vanaf 26 februari 2019 zijn. Belangrijk is alvast te weten dat hetzij het bestemmingsplan moet worden aangepast, hetzij er een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning moet worden gevolgd, aldus de uitnodigingsbrief van de gemeente. Voor het verdere door de gemeente Leiden aangekondigd traject verwijs ik naar de uitnodigingsbrief.

De gemeente
Ik kon tijdens de inloopavond geen zicht krijgen op hoe de gemeente de verschillende reacties in haar terugkoppeling zal verwerken. Daarbij denk ik vooral aan de reacties op de hiervoor genoemde tamelijk concrete vragen 5 t/m 7. Wel is mij duidelijk geworden nadat ik met sommige aanwezigen gesproken had, dat zij niet direct positief, stonden tegenover de plannen van de gemeente, maar juist grote bezorgdheid toonden over die plannen. Dit werd versterkt door de wisselende, onduidelijke antwoorden op hun vragen door de vertegenwoordigers van de gemeente en Urban Interest.

Terugkoppeling gemeente op de reactieformulieren
Het is mij in dit verband niet bekend hoeveel gewicht de gemeente in haar terugkoppeling zal geven aan de verschillende standpunten die uit die reactieformulieren naar voren zijn gekomen. Er is hier immers geen sprake van een door de gemeente of onafhankelijke instantie onder alle wijkbewoners gehouden enquête, maar van een verzameling standpunten van bezoekers van de inloopavond. Wat geen waarborgen geeft voor een representatieve selectie uit onze wijk, laat staan voor een uitslag van een enquête als genoemd onder alle wijkbewoners.

Dit roept veel vragen bij me op. Zal de gemeente uitgaan van een meerderheidsstandpunt op bepaalde thema’s of zal de gemeente doen aan ‘Cherry picking’ uit de gegeven reacties? Dus uitkiezen wat haar het beste uitkomt, gegeven de plannen die zij al heeft, ondanks een mogelijk meerderheidsstandpunt uit de wijk? Of kiezen voor een minderheidsstandpunt uit de wijk omdat dit beter uitkomt voor haar plannen?
Hoe vaststaand zijn deze plannen in de huidige fase?

Het wachten is op de terugkoppeling van de inloopavond door de gemeente, zoals beloofd in haar uitnodigingsbrief voor de inloopavond. Het beoogde traject is hier te vinden: *Klik*
(Dit artikel is ook geplaatst in de eerstvolgende Morsetekens)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *