Inloopavond Ontwikkeling Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab (secretaris)

Op 5 februari 2019 bezocht ik de inloopavond over het plan voor de verbouwing van het gebouw aan de Plesmanlaan 100. Het gebouw is bekend als het toenmalig Aramcogebouw, later Jacobs. Urban Interest wil als eigenaar van het gebouw de functie van Plesmanlaan 100 wijzigen van kantoor naar de functie wonen met aanvullende voorzieningen. Op basis van een eerste verkenning van Urban Interest kunnen er circa 500 woningen komen.
De uitnodigingsbrief van 24 januari jl. van K. Holland, Projectmedewerker gemeente Leiden, mede namens Urban Interest, was recentelijk bij de wijkbewoners in de brievenbus gedaan. Doel van de inloopavond was omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin van het ontwikkeltraject te informeren en de mogelijkheid te bieden om hun inbreng te geven. Voor de verdere inhoud van deze brief verwijs ik naar *Klik*

De avond bleek drukbezocht door wijkbewoners, die overal zeer betrokken aan tafeltjes in intens gesprek waren met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest. Daarnaast kon men kennisnemen van de situatie aan de hand van bouw- en locatietekeningen aan de wand.

De vragen van de gemeente in reactieformulieren
Behalve in gesprek gaan met de vertegenwoordigers konden wij onze mening geven via een ter plekke in te vullen en in te leveren reactieformulier. Met de volgende vragen: Lees verder “Inloopavond Ontwikkeling Plesmanlaan 100”