Handhavingsrapport 2022 Gemeente Leiden

Bockhorst veilige buurt? Houden zo.

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 30 september 2021 heeft het bestuur bij e-mail input gegeven aan de gemeente voor het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma van Team Handhaving Openbare Ruimte *Klik*.

Onlangs ontvingen we van M. Holla, Beleidsmedewerker Handhaving en Veiligheid, het “Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Handhaving Openbare Ruimte” van 22 maart 2022 *Klik*. Zie dan onder wet- en regelgeving.

Het rapport

In dit rapport is de input opgenomen van 11 wijk- en buurtverenigingen (waaronder van de BBB) voor het Uitvoeringsprogramma Handhaving. Veelvoorkomende punten van overlast zijn de te volle afvalcontainers en zwerfvuil (7x genoemd), handhaving op overlast van foutparkeerders en fietsen (5x genoemd), evenals de overlast van hangjongeren (4x genoemd). Zie het overzicht op p. 23 van het rapport en dan met name de wijken die vallen onder het stadsdeel West (incl. de Bockhorst).

De gemeente maakt hierbij het voorbehoud dat Handhaving Openbare Ruimte hier geen bevoegdheid heeft om te acteren, bijvoorbeeld als het gaat om drugshandel of snelheidsovertredingen. Aangeleverde informatie over deze punten wordt wel gedeeld met de politie. Handhaving blijft altijd het sluitstuk in de aanpak. In sommige situaties wordt eerst in samenspraak met andere gemeentelijke teams gezocht naar structurele oplossingen, bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in de openbare ruimte, voordat er aanvullende inzet van de BOA’s nodig is.

Het overzicht op p. 27 geeft vervolgens de aandachtspunten weer met de focusgebieden (incl. de Bockhorst) weer voor 2022.

Daarnaast is er onder meer aandacht voor het thema parkeren, niet onbelangrijk voor onze wijk. Zie p. 49. Voor de controle op betaald parkeren en foutparkeren zijn ingehuurde BOA’s ingeschakeld en wordt er gebruik gemaakt van de scanauto. Als nacontrole wordt de scanauto ook gevolgd door fietsers die controleren of de constateringen van de scanauto kloppen. De volgers op de fiets en de scanauto zijn goed op elkaar afgestemd. Ook de eigen BOA’s controleren op foutparkeren tijdens hun surveillances.

De uitvoering

In hoofdstuk 5 (p. 76) wordt het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2022 uitvoerig besproken, waaronder eerdergenoemde punten. In het bijzonder onder 5.5 (p. 85) de prioriteiten bij het thema ‘Veilige Stad’. Dan gaat het om de aanpak van afvaloverlast, jeugdoverlast en overlast op het water. Alles om te voorkomen dat overlast uitgroeit tot een veiligheids- en leefbaarheidsvraagstuk.

Met welk streven de BBB van harte kan instemmen.

Onze wijkboa

Gertjan Fictorie is de wijkboa in Leiden West *Klik*.

Hebt u een melding over de openbare ruimte? Ga naar www.leiden.nl/melding *Klik* of bel bij spoed 14071 tijdens kantooruren. Is er sprake van een probleem in onze wijk met een structureel karakter? Dan denkt de wijkboa graag mee over oplossingen. Stel uw vragen online via het contactformulier *Klik* . De wijkboa neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Melding over uw buurt en overlast

Ziet u overigens op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, dan kunt u dat ook bij de gemeente melden *Klik*.

Denk aan:

  • volle container/gedumpt afval/zwerfafval
  • melding groen
  • overlast personen of horeca
  • graffiti (mocht u het niet als kunst ervaren) *Klik*
  • een onveilige verkeerssituatie.

Voor de rest verwijs ik graag naar het rapport.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *