Excursie naar Van de Klooster in Boskoop

 

Op 31 mei gaat er een bus vanuit Schouwenhove naar Boskoop, waar we ontvangen worden bij Van der Klooster. Een hele dag verzorgd en de mogelijkheid om kleding aan te schaffen. Kosten € 12,50 per persoon. Hierbij biedt Schouwenhove graag de gelegenheid aan haar buren om mee te gaan. Inschrijven kan bij de receptie van Schouwenhove tijdens weekdag en van 9 tot 16.30 uur.

Lustrumfeest Augustinus (2)

N.a.v. de informatieavond van 8 mei

Auteur: Albert Simonis, namens het bestuur BBB

De opkomst vanuit de wijk op de informatieavond was wat mager, maar wat vooral opviel was dat ook de gemeente niet was vertegenwoordigd. Dit in tegenstelling tot de eerste informatieavond van Quintus in 2019 toen alle relevante diensten een vertegenwoordiger hadden gestuurd, zoals het Bureau Evenementen en de politie. Wij hebben geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de goede intenties van Augustinus om de overlast tot een minimum te beperken, maar onze ervaring is wel dat controle en handhaving essentieel zijn. Zeker voor een goed verloop van grootschalige evenementen als deze, die zich over een lange tijd en op een groot oppervlak afspelen en waar een groot publiek kan worden verwacht: 1.000 tot 2.000 personen op een ‘normale’ feestavond en op twee avonden zelfs zo’n 4.500 tot 5.000 personen. Wij hopen dat de volledige afwezigheid van enige overheids­vertegenwoordiger tijdens de informatieavond geen indicatie is voor een te relaxte houding tegenover eventuele afwijkingen van de te verstrekken vergunningen.

Twee bestuursleden van de Lustrumcommissie gaven een toelichting op de folder die aan alle bezoekers was verstrekt en die hierbij is afgedrukt. De tijd- en locatieplanning is al eerder bekend gemaakt (zie https://www.bbbockhorst.nl/lustrumfeest-augustinus/#more-2544 ). De terreinindeling legt de nadruk op de aanwezigheid van een wand van twee zeecontainers hoog langs de Haagsche Schouwweg om te voorkomen dat het geluid van het hoofdpodium de wijk zal bereiken. E.e.a. moet nog nader worden besproken met het adviesbureau voor geluid dat de nodige voorzieningen zal beoordelen en metingen zal uitvoeren. De exacte wijze van meten moet ook nog met de gemeente worden besproken.

Verder werd uitgelegd hoe men zich voorstelt dat het fietsverkeer van en naar de feestlocaties zal verlopen. Centraal in de planning staat de fietsenstalling op het Docosterrein voor zowel de activiteiten op de Paardenwei als in de 3 Octoberhal. De laatste wordt ontsloten langs de achterkant, te bereiken vanaf het Docosterrein via het beroemde bruggetje, waarbij het geliefde wandel- en fietspad tussen de velden tijdelijk zal zijn afgesloten. Het plaatje in de flyer is net op dit punt afgesneden, vandaar een grotere afbeelding die net wat meer informatie geeft.

Op de familiedagen wordt ook veel verkeer verwacht dat met de auto of het OV komt. Met het OV worden afspraken gemaakt over eventueel extra inzet. Voor auto’s is parkeerruimte gedacht in de grote nieuwe garage aan de Ehrenfestweg, die waarschijnlijk ruim voldoende capaciteit zal hebben. Parkeren in de woonwijken is niet de bedoeling!

Uit de zaal werd gevraagd waarom het feest niet op een andere plek werd gehouden, verder weg van de bewoonde wereld. Daar was wel naar gezocht, maar na ruim een jaar zoeken is in overleg met de gemeente voor deze locaties gekozen. Verder werd de eindtijd van 4.00 uur voor de evenementen in de 3 Octoberhal door sommigen wel problematisch geacht.

De lange periode voor op- en afbouw van het terrein heeft ermee te maken dat de Paardenwei een ruig stukje land is waar veel aan moet gebeuren om het geschikt te maken. Bovendien wil men zoveel mogelijk overdag werk laten uitvoeren, al zal er mogelijk incidenteel iets ’s nachts moeten gebeuren. E.e.a. zal nog naar de bewoners worden gecommuniceerd als de details bekend zijn.

De BBB gaat het Bureau Evenementen vragen om als toehoorders en waar nodig als insprekers aanwezig te mogen zijn bij het overleg tussen de bij de vergunningverlening, controle en handhaving betrokken gemeentelijke diensten en Augustinus.

Foyer-sale bij Schouwenhove

Schouwenhove is vol en de gemeubileerde appartementen die ze hadden (en nog altijd hebben) ontmantelen ze nu om bewoners die structureel hier willen wonen, een appartement aan te kunnen bieden. Ze gaan dus complete inventarissen aanbieden tegen leuke prijzen en alles wat we zo in de loop van de jaren hebben verzameld. Dit ook in het kader van het afscheid van directeur Annelies de Koning, dat op 31 augustus plaats zal vinden (Deo Volente). Zij wil haar opvolger een zo opgeruimd mogelijk huis achterlaten.

Dierenweide Kweeklust vernieuwd

 

Zoals bekend is de dierenweide Kweeklust iedere zondagmiddag van 2 tot 4 uur open voor het publiek. Nieuw is dat vanaf woensdag 10 mei dat in de maanden mei en juni ook geldt voor de woensdagmiddagen. Dit is mogelijk dankzij de aanmelding van nieuwe vrijwilligers.

Nieuw is ook dat op de dierenweide 4 melkgeiten en 9 kleintjes zijn gearriveerd. De nu aanwezige schapen worden vrijdag opgehaald om zaterdag in de Merenwijk geschoren te worden. Die worden geruild met 4 schapen met hun lammetjes. Dat wordt dus een dolle boel met al die kleintjes.

En niet te vergeten: de ezels zijn terug. Wij blij, maar ook zij blij!

Koningsdag Lage Mors: vrijmarkt

Ook dit jaar organiseert de Wijkvereniging De Lage Mors met Koningsdag  (donderdag 27 april) weer een vrijmarkt in de Tesselschadestraat in de Lage Mors. Burgemeester Lenferink opent de vrijmarkt om 9.30 uur, waarbij de vlag gehesen wordt in de Jacob Catslaan en het volkslied wordt gespeeld. De vrijmarkt begint aansluitend om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur. Dus kom allen lekker snuffelen!

Wil je zelf wat verkopen? Dat kan, reserveer een plek voor een kleedje of huur een kraampje voor €12,50. Meld je vóór 17 april aan via email: koningsdaglagemors@gmail.com.

Wil je zelf wat leuks organiseren op Koningsdag in de Lage Mors of wil je graag meehelpen mail ons dan via wv@wvlagemors.nl.

Koningsdag Lage Mors is mede mogelijk gemaakt door de Oranjevereniging Leiden.

Voedselbank voor bijen

De jaarlijkse ‘Voer de Bij bij’-campagne van The Pollinators is van start! Bestuivende insecten hebben hulp nodig want het gaat helaas niet goed met ze, ze hebben het zwaar in ons landschap door gebrek aan voedsel en nestelplekken en vervuiling. We hebben er allemaal wel van gehoord. Alle bee(s)tjes helpen, dus daarom is het van groot belang dat we gaan bij-voeren. Zaai je mee op de Nationale Zaaidag op 22 april? Buurtgenoot Inge Schrijver is 1 van de 3000 Voedselbanken voor Bijen: “Bij Louis – Bijenvoedselbank Bockhorst”. Bij haar kun je gratis een zakje inheems bloemenzaad ophalen. Bekijk https://voerdebijbij.nl/ voor haar adres en contactgegevens om een afspraak te maken. Elke bloem telt!

Dierenweide Kweeklust open voor publiek

In de maand april is de dierenweide Kweeklust elke zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open voor het publiek. Dat is leuk voor de buurtgenoten, maar zeker ook voor de dieren die al die aandacht en een knuffel op prijs stellen. Na de maand april kijken we of we ook op de woensdagmiddag open kunnen zijn. Dat hangt onder andere af van de hoeveelheid vrijwilligers die daarvoor te porren zijn. Spreek daarvoor een vrijwilliger aan die in de weide bezig is of stuur een mail naar dierenweidekweeklust@gmail.com