Lustrumfeest Augustinus (2)

N.a.v. de informatieavond van 8 mei

Auteur: Albert Simonis, namens het bestuur BBB

De opkomst vanuit de wijk op de informatieavond was wat mager, maar wat vooral opviel was dat ook de gemeente niet was vertegenwoordigd. Dit in tegenstelling tot de eerste informatieavond van Quintus in 2019 toen alle relevante diensten een vertegenwoordiger hadden gestuurd, zoals het Bureau Evenementen en de politie. Wij hebben geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de goede intenties van Augustinus om de overlast tot een minimum te beperken, maar onze ervaring is wel dat controle en handhaving essentieel zijn. Zeker voor een goed verloop van grootschalige evenementen als deze, die zich over een lange tijd en op een groot oppervlak afspelen en waar een groot publiek kan worden verwacht: 1.000 tot 2.000 personen op een ‘normale’ feestavond en op twee avonden zelfs zo’n 4.500 tot 5.000 personen. Wij hopen dat de volledige afwezigheid van enige overheids­vertegenwoordiger tijdens de informatieavond geen indicatie is voor een te relaxte houding tegenover eventuele afwijkingen van de te verstrekken vergunningen.

Twee bestuursleden van de Lustrumcommissie gaven een toelichting op de folder die aan alle bezoekers was verstrekt en die hierbij is afgedrukt. De tijd- en locatieplanning is al eerder bekend gemaakt (zie https://www.bbbockhorst.nl/lustrumfeest-augustinus/#more-2544 ). De terreinindeling legt de nadruk op de aanwezigheid van een wand van twee zeecontainers hoog langs de Haagsche Schouwweg om te voorkomen dat het geluid van het hoofdpodium de wijk zal bereiken. E.e.a. moet nog nader worden besproken met het adviesbureau voor geluid dat de nodige voorzieningen zal beoordelen en metingen zal uitvoeren. De exacte wijze van meten moet ook nog met de gemeente worden besproken.

Verder werd uitgelegd hoe men zich voorstelt dat het fietsverkeer van en naar de feestlocaties zal verlopen. Centraal in de planning staat de fietsenstalling op het Docosterrein voor zowel de activiteiten op de Paardenwei als in de 3 Octoberhal. De laatste wordt ontsloten langs de achterkant, te bereiken vanaf het Docosterrein via het beroemde bruggetje, waarbij het geliefde wandel- en fietspad tussen de velden tijdelijk zal zijn afgesloten. Het plaatje in de flyer is net op dit punt afgesneden, vandaar een grotere afbeelding die net wat meer informatie geeft.

Op de familiedagen wordt ook veel verkeer verwacht dat met de auto of het OV komt. Met het OV worden afspraken gemaakt over eventueel extra inzet. Voor auto’s is parkeerruimte gedacht in de grote nieuwe garage aan de Ehrenfestweg, die waarschijnlijk ruim voldoende capaciteit zal hebben. Parkeren in de woonwijken is niet de bedoeling!

Uit de zaal werd gevraagd waarom het feest niet op een andere plek werd gehouden, verder weg van de bewoonde wereld. Daar was wel naar gezocht, maar na ruim een jaar zoeken is in overleg met de gemeente voor deze locaties gekozen. Verder werd de eindtijd van 4.00 uur voor de evenementen in de 3 Octoberhal door sommigen wel problematisch geacht.

De lange periode voor op- en afbouw van het terrein heeft ermee te maken dat de Paardenwei een ruig stukje land is waar veel aan moet gebeuren om het geschikt te maken. Bovendien wil men zoveel mogelijk overdag werk laten uitvoeren, al zal er mogelijk incidenteel iets ’s nachts moeten gebeuren. E.e.a. zal nog naar de bewoners worden gecommuniceerd als de details bekend zijn.

De BBB gaat het Bureau Evenementen vragen om als toehoorders en waar nodig als insprekers aanwezig te mogen zijn bij het overleg tussen de bij de vergunningverlening, controle en handhaving betrokken gemeentelijke diensten en Augustinus.

Eén antwoord op “Lustrumfeest Augustinus (2)”

  1. AANVULLING:
    Het fietsverkeer van en naar Docos komt in mijn verslag niet helemaal uit de verf. Het kaartje op de eerste pagina van de flyer toont de routes die worden aanbevolen aan de bezoekers en waar ’s nachts ook op zal worden toegezien dat de vertrekkenden niet voor overlast zorgen. Op de kruising Haagsche Schouwweg / Dr. Lelylaan zijn er twee opties:
    1) langs de Lelylaan verder aan de kant van de velden tot aan het bruggetje, vandaar verder langs de Lelylaan richting Cruquiuslaan etc. Op het bruggetje vrijwilligers en/of professionele beveiligers om erop toe te zien dat niemand de wijk in fietst.
    2) de tunnel in (beveiligers aanwezig om geschreeuw de kop in te drukken) en dan verder langs de Haagsche Schouwweg en daarna rechtsaf de Van Ravelingen straat in.
    Is dat voldoende om alle geluidsoverlast te voorkomen? Sietse en ik hebben ook onze twijfels en het late uur (4.00 uur) geeft ons ook aanleiding om de gemeente te vragen om de vergunning aan een vroeger tijdstip te binden. Volgens de APV kan de burgemeester aanvullende maatregelen eisen of de vergunning gedeeltelijk intrekken als er teveel overlast is. T.z.t. dus meteen bellen met de 24/7 klachtenlijn als er wat is. Nummer wordt nog bekendgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *