Testopenstelling dierenweide

Auteur: Loes de Blok

Zondagmiddag 4 juli as van 13 – 15 u is er door de kersverse groep dierenvrijwilligers in de personen van Vera en Ramón besloten om een testopenstelling dierenweide Kweeklust te houden. De kinderen mogen alleen met begeleider(s) de lammeren schaapjes en -geiten aaien.

Wil uw (klein)kind de konijnen van dichtbij bekijken? Ook dat kan! Maar aub geen dieren voeren! En denkt u eraan dat kleine kinderen (nog) niet weten wanneer ze te wild omgaan met de dieren?

De nieuw gearriveerde cavia’s laten we nog even met rust, maar kunnen van achter het hek ook al bewonderd worden: 4 vrouwtjes met één mannetje.

Veel aaiplezier en dierenliefde van dichtbij en dichtbij: in onze dierenweide Kweeklust.

Gratis online workshops over woonplezier

Auteur: Amir Saab, secretaris

De redactie ontving deze uitnodiging van Leyden Academy on Vitality and Ageing en ZorgSaamWonen. Aangezien men nooit te oud is om te leren en zeker niet voor het verkrijgen van woonplezier, willen wij u deze uitnodiging niet onthouden:


Bij het ouder worden kunnen de wensen en behoeftes aan de woning en woonomgeving veranderen. In een samenleving die gericht is op zo lang mogelijk zelfstandig wonen, is het nodig om tijdig na te denken over de keuzes die dat met zich meebrengt en de mogelijkheden die er zijn om blijvend woonplezier te ervaren. Verhuizen of de woning aanpassen? Kleiner of groener wonen? In de eigen vertrouwde buurt blijven of juist liever dichter bij voorzieningen? Aanleiding voor Leyden Academy on Vitality and Ageing *Klik* en ZorgSaamWonen *Klik* om online workshops over woonplezier te ontwikkelen en gratis aan te bieden.

Woonwensen en thuisgevoel

Deze online workshops bestaan uit vijf e-mails, waarin deelnemers – vijftigplussers en wijkprofessionals – aan de slag gaan met (toekomstige) woonwensen. Iedere editie biedt actuele informatie en praktische kijk- en doe-opdrachten over thuisgevoel en woongeluk, woonwensen en woonvormen, leefomgeving, innovaties en toekomstperspectief. De reeks start op woensdag 8 september en wordt op 11 oktober afgesloten met een vrijblijvende, online slotbijeenkomst, met inhoudelijke presentaties en interactie om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Lees verder “Gratis online workshops over woonplezier”

Helaas annuleren ALV 180621

Door gezondheidsomstandigheden kan de ALV 2019 morgen: vrijdag 180621 opnieuw helaas niet doorgaan! Hoort zegt het voort. Met excuses voor het ongemak!

1e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort

Auteur: Amir Saab, secretaris

Circulaire al ontvangen?

In het kader van het ophalen van ideeën en wensen uit de wijk heeft de gemeente Leiden rond 13 juni jl. een circulaire onder de bewoners van de Bockhorst verspreid.

In deze circulaire van 11 juni worden de wijkbewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Westerpoort op dinsdag 22 juni van 19:30 tot 21:00. Samen met het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond wil de gemeente dan in gesprek met de wijkbewoners gaan over wat wij als omwonende belangrijk vinden, wat onze ideeën, wensen en zorgen voor het gebied zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan vóór maandag 21 juni 12.00 uur met een mail naar k.holland@leiden.nl. U ontvangt dan uiterlijk op de dag van de bijeenkomst een link. Lees verder “1e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort”

Felrode klaprozen met blauwe korenbloemen

Auteur: Loes de Blok

Hoe groot was de verrassing een week of wat geleden dat de wallekanten van de sloot van de Sijthoffstraat felrood en diepblauw kleurden. Met veel groen en toefjes wit en geel.

Graafmachines

Afgelopen herfst was er onrust wat de ‘graafmachines’ langs die wallekanten deden. De net geplaatste walplaten werden naar beneden getimmerd. Zonder communicatie vanuit de gemeente of Afd. Groen, maar aan alerte, mondige wijkbewoners werd er door de medewerkers van de Gemeente verteld dat er bermbloemen werden ingezaaid. Niet gerust op dit resultaat gingen we de winter in.

Bermbloemen

Onze besloten wijkgroep op FB explodeert echter momenteel van de prachtige foto’s van dit grote cadeau der natuur: rode papavers en blauwe korenbloemen en nog veel meer. Dank natuur- en insectenvriendelijke Afd. Groen! Hierboven de foto van wijkbewoner John Olivier op één van zijn wandelingen. We hopen van ganser harte dat na deze rood-blauwe explosie er nog vele onverwachte bermbloemen tot diep in de zomer mogen groeien en bloeien…

Ongenode gasten moeilijker gemaakt

De personen op de foto acteren niet in het artikel

Auteur: Amir Saab, secretaris

Al een tijdje vinden er ontmoetingen plaats aan het einde van de Louis Elsevierstraat bij het trapje naast het fietspad.

Van groepjes jongelui die het daar een uitgelezen plek vinden om niet alleen voorbijgangers lastig te vallen, maar ook voor o.m. het gebruik en venten van lachgas. Wat kun je als voorbijganger hieraan doen? *Klik*

Tot 15 mei jl. kon de politie/wijkagent dan langsgaan, de jongelui aanspreken als de politie vaststelt dat zij troep maken, de openbare orde verstoren en zo nodig hun namen noteren, etc.

Maar de jongelui aanspreken voor het gebruik en/of venten van lachgas kon nog niet. Want gebruik en venten van lachgas buiten het centrum van Leiden was tot 15 mei jl. op zich niet verboden en dus niet strafbaar. Lees verder “Ongenode gasten moeilijker gemaakt”

Bunker krijgt broertjes

Update 1 Verbeekstraat

Tekst: Wijkwerkgroep BBB via Amir Saab, secretaris BBB

Op 28 januari 2021 meldde het Leidsch Dagblad dat de gemeente een intentieovereenkomst had getekend met de Nationale Vastgoed Groep, eigenaar van de voormalige kantoren van UWV en Schreiner Airways aan de Verbeekstraat, om beide panden om te bouwen tot appartementen. Een project, vergelijkbaar met Plesmanlaan 100, waarover de Wijkwerkgroep van de BBB al sinds 2019 met de gemeente en de ontwikkelaar Urban Interest in gesprek is.

Dit nieuwe project riep nogal wat vragen op, zoals:

  1. Hoeveel woningen wil men gaan realiseren in dit project? Hoeveel parkeerplaatsen en groen komen er bij? Wat betekent dit voor de parkeerdruk en daarmee de leefbaarheid voor de omwonenden?
  2. Blijven gemeente en ontwikkelaar binnen de huidige contouren of worden de gebouwen “opgetopt”? En hoe hoog worden de gebouwen in het laatste geval?
  3. In het Collegebesluit is sprake van participatie die “informerend” en “deels raadplegend” van aard zal zijn. Ook is er sprake van een op te richten “Klankbordgroep”. Wat wordt er nu precies bedoeld? De ervaringen met participatie bij Plesmanlaan 100 zijn weinig hoopgevend.

Lees verder “Bunker krijgt broertjes”